Inzameling gaven zondag 9 augustus 2020. (Graag digitaal;bij voorkeur via de App Kerkgeld)

 

Eerste inzameling: Vrije wijkdoelcollecte zondag 9 augustus
Deze is bestemd voor BISS bakkerijen – Bake for Life BISS betekent ‘Bake it Smart & Simple’ en traint mensen in het bakkersvak.
Zij geven kwetsbare mensen, zoals gehandicapten, wezen, doven, alleenstaande moeders, de mogelijkheid om via dit werk en opleiding te ontsnappen uit de armoede. Met de kennis van het bakkersvak krijgen zij een kans op een mooie(re) toekomst!
Bake for Life is een Nederlandse stichting en is opgericht in 1999. 
Deze stichting valt onder BISS. In Oeganda en Kenia zijn vijf bakkerijen gerealiseerd. Alle bakkerijen worden zelfstandig gerund door lokale organisaties.
Ieder die wil kan een bakkersopleiding volgen.
Lukas den Admirant uit Hollandscheveld is projectmanager van BISS waar stichting Bake for life onder valt. Het project heeft al aan ruim 250 mensen werk en inkomen verschaft.
Voor meer informatie kunt u ook kijken op www.bakeforlife.nl

Als u dit project financieel zou willen steunen dan kunt u een bedrag overmaken naar NL56 RABO 0373 7353 91 ten name van Protestantse Gemeente Hoogeveen o.v.v. wijkdoelcollecte Oosterkerk BISS.
of
naar NL66 RABO 0335 9152 99 t.n.v. BISS bakeries o.v.v. Lukas Admirant.

Tweede inzameling:
Plaatselijk wijkwerk
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

We verzoeken iedereen zoveel mogelijk gebruik te maken van de
App Kerkgeld, dit bespaart ons veel werk.

U kunt de app downloaden op uw telefoon en vervolgens installeren

U moet wel uw “registratie nummer” invullen, is te vinden op de brief van uw kerkelijke bijdrage.


U kunt uw gift voor de inzameling ook via een QR code voldoen. 

Of :
U wordt via de onderstaande link direct doorgelinkt naar de Kerkgeld App. https://site.skgcollect.nl/13/gift/532ba44680d75fcd3231ba9011f4305f

of overschrijven: één bankrekeningnummer
NL56 RABO0373735391 ten name van Protestantse Gemeente Hoogeveen
Als u de giften zelf overmaakt kunt u dit vanaf heden doen op bovenstaand bankrekeningnummer.
U kunt hierbij aangeven waarvoor u de gift wilt bestemmen.

U kunt de link activeren en komt direct in de bundelcollecte terecht. U kunt hier uw gift aan de diaconie, doelcollecte en kerk doen.
U kunt dit op diverse wijzen doen, koppelen aan eigen account in SKG Collect (welke u ook gebruikt voor het bestellen van collectebonnen of anoniem een gift doen of op naam en u kunt zelf bepalen hoeveel u wilt geven. Zodra de gegevens zijn ingevuld kan het gemeentelid de eigen bank kiezen en de iDEAL-betaling doen.
U ontvangt hierna een bevestiging per mail.

Als u de giften zelf overmaakt kunt u dit vanaf heden doen op bankrekeningnummer: NL56 RABO 0373735391 ten name van de Protestantse Gemeente Hoogeveen.
U kunt hierbij zelf aangeven waarvoor u de collectegift wil bestemmen.
Wanneer er niets aangegeven wordt, verdelen we de giften volgens het collecterooster, dus 1/3 bestemd voor Diaconie, 1/3 bestemd voor de doelcollecte en 1/3 bestemd voor de kerk (College van Kerkrentmeesters)
Namens het College van Diaconie en College van Kerkrentmeesters,
voorzitter John Ettema (diaconie) en voorzitter Jur Stavast (kerkrentmeesters)

| in Homepagina.