Inzameling gaven zondag 5 april 2020

 

Inzameling gaven: zondag  5 april: 
attenties wijkcontactwerk / Kerk in Actie tbv JOP / Kerk

Betalen giften en inzameling van de gaven via de website:
U kunt ook uw bijdrage ook overmaken via onderstaande link:
digitale inzameling van de gaven

Het centrale rekeningnummer van de Diaconie is: 
NL 03 RABO 0373 7126 77 tnv Diaconie Protestantse Gemeente Hoogeveen; 
Graag vermelden voor welk doel de bijdrage is bestemd!

Wijkdoelcollecte 29 maart
Deze keer hebben we er voor gekozen om het project te ondersteunen waar Jan en Herma Kok zich via de stichting Werkgroep Oost-Europa – Vriezenveen voor inzetten:
‘Schoon genoeg / Wasserette’.
U kunt uw gift ook rechtstreeks overmaken op rekeningnummer NL07 RABO 036 88 44 854 t.n.v. St. Werkgroep Oost-Europa Vriezenveen.

| in Homepagina.