Liturgie kleuren

 

• Het kerkelijk jaar begint met advent: Paars. Het is de kleur van de ingetogenheid, inkeer, verootmoediging, boete en rouw. Het paarse gedeelte is versierd met vier rijen van tien kleurvlakjes. Dit duidt op de vier adventsweken en de 4 x 10 = 40 dagen voor Pasen.

Wit verwijst naar reinheid, gewassen, licht, feest, opstandig en nieuw begin. Het witte deel heeft vier kleurvlakken, waartussen een kruisvorm ontstaat. Dit is de kleur voor de hoogtijdagen Kerst, Pasen en korte tijden na die feestdagen

Rood betekent vuur, vurig, bezieling, liefde: de pinksterkleur. Van Pasen naar Pinksteren tellen we 50 dagen. De 49 tussenliggende dagen zijn met 7 x 7 als kleine kleurvlakjes aangeduid.

• De kleur groen betekent hoop, verwachting, groei en toekomst. De groene kleur is voor alle “gewone” zondagen bedoeld en heeft als getal: 12, een symbolisch getal dat meerdere keren in de Bijbel genoemd wordt.

Advent. De periode duurt vier zondagen. De kerkelijke kleur is paars
(de kleur van soberheid en inkeer).

Kerst is altijd op 25 december. De kersttijd duurt tot de eerste zondag van januari. We lezen dan over de doop van Jezus. De kleur in de kersttijd is wit (kleur van feest, zuiverheid, kleur van opstanding (zie bijv. Openbaring 3,5).

De volgende bijzondere periode is de veertigdagentijd. Kleur paars. De veertigdagentijd wordt met een speciale week afgesloten: Palmpasen (intocht Jeruzalem), Witte Donderdag  (laatste avondmaal, voetwassing), Goede Vrijdag, Stille Zaterdag…

Pasen begint al in de nacht van zaterdag op zondag wanneer de nieuwe paaskaars wordt binnengebracht. Pasen en paastijd (tot Pinksteren). Kleur wit

Veertig dagen na Pasen wordt Hemelvaart gevierd

Vijftig dagen na Pasen wordt Pinksteren gevierd. Kleur rood (heilige geest)

Na Pinksteren volgt weer een lange ‘gewone’ periode.

Aan het einde van het kerkelijk jaar staan de zondagen in het teken van de toekomstverwachting. De laatste zondag van het kerkelijk jaar noemen wij Eeuwigheidszondag. Wij gedenken dan onze gestorvenen. De kleur is wit.

Nog meer over de kleuren:
Tijdens de gewone periodes is de liturgische kleur groen (kleur van verwachting).
Bij de bevestiging van ambtsdragers is de kleur rood (kleur van de Heilige Geest).
In de liturgie worden de grote overgangsmomenten in het ieders leven in verband gebracht, het verhaal van de traditie.

Ook vindt u de achtergrondkleur op de website steeds corresponderen met de kleur van het kerkelijk jaar.