nieuws 40 dagen tijd 2019

 

U kunt de veertigdagentijdkalender gratis bestellen op www.protestantsekerk.nl/veertigdagentijdkalender

40dagentijd 2019
Op woensdag 6 maart begint de 40dagentijd.
Vanaf zondag 10 maart vraagt de ZWO werkgroep Oosterkerk elke week uw aandacht voor een project van Kerk in Actie. Dit zijn projecten in binnen- en buitenland. Het thema dit jaar is: Een nieuw begin. In de 40dagentijd leven we toe naar het feest van een nieuw begin, Pasen. Jezus’ liefde leert ons dat we steeds weer een nieuwe start kunnen maken en dat we zijn liefde mogen delen met anderen. Opnieuw beginnen is niet altijd makkelijk. Zeker niet wanneer je als kindslaaf moet werken, je familie is vermoord door gewelddadige milities, of je als ex-gevangene je leven weer op wilt bouwen. In deze 40dagentijd zetten we ons in om juist deze mensen nieuwe hoop en kracht te bieden. Laten we samen in actie komen om anderen tot een zegen te zijn door middel van onze gaven, gebeden en tijd. U kunt meesparen met uw spaardoosje, in de betreffende collectes of in de bussen van de 40dagentijd die bij de uitgang staan. Helpt u mee?
ZWO werkgroep Oosterkerk

 

 

| in 40 dagen & Pasen 2019.