verslag ontmoetingsmiddag 26 febr.2019

 

Terugblik Ontmoetingsmiddag Oosterkerk op dinsdag 26 februari

Ds. André Heiner was vanmiddag bij ons. Hij heeft een boekje geschreven met als titel: ‘Geloven is een kunst’.
In vogelvlucht heeft hij ons verteld over zijn leven, zijn ontwikkeling van klein jongetje tot predikant. Hij stond stil bij zijn gereformeerde jeugd en hoe hij kwam tot de keuze om theologie te gaan studeren.
Naast humoristische details sprak hij ook over teleurstellingen die hij meemaakte in zijn werk en in zijn leven.
Hij uitte zijn zorg over de ontwikkelingen in de wereld en vertelde, dat hij zijn houvast vindt in de tekst Hebreeën 6:10:

Want God is niet zo onrechtvaardig dat hij vergeet wat u hebt gedaan, hoeveel liefde u aan zijn naam hebt betoond door sinds jaar en dag steun te verlenen aan de gelovigen’.

Het was een boeiende bijeenkomst waarin we een kijkje mochten nemen in het leven van een predikant. André werd hartelijk bedankt en kreeg een bloemetje mee voor zijn vrouw Loes: zij had voor de illustraties in zijn boek gezorgd.

foto verslag 26-02-19

| in Nieuws.