tweede advent

 

Met het oog op zondag 8 december, 2e zondag van advent.

In één van mijn vorige gemeenten hebben we meegedaan aan het project om in één jaar de Bijbel door te lezen. Iemand deed mee, maar dacht toen ze halverwege was dat ze wilde stoppen vanwege de vele passages vol van geweld.  ´Wat een geweld! En dan nog wel in Gods naam. Hoe kan God dat van mensen vragen? Godsdienst is de schuld van alle geweld’ zei ze. ‘Ik raad niemand meer aan om de Bijbel te lezen’. Toch is de Bijbel een boek van vrede. Als we het visioen van Micha op deze zondag tot ons door laten dringen, kunnen we niet anders dan meegaan in het beeld van de stad van de Heer waar alle mensen samenkomen om zich te ontwapenen.
Schriftlezingen: Psalm 46, Micha 4: 1-8 en Mattheus 24: 29-31

Voorganger:   ds. Wim Loosman     Organist:         Harry van der Veen   

 Adventsvesper 19.00 uur 2e adventsvesper.
Liturg:             Leon ’t Hart
Lector:             Tiny Hidding
Organist:         Bram van Dijk

2e advent 2019

Symbolische schikking,

Micha 4:3…Dan zullen zij hun zwaarden omsmeden tot ploegijzers….Geen volk zal nog het zwaard trekken tegen een ander volk ; geen mens zal meer weten wat oorlog is.

Advent is toeleven naar de komst van de Vredebrenger bij uitstek.

 De tweede krans is gemaakt met eucalyptusblad. De olie die je daaruit kunt winnen is reinigend. De bladen met opgerolde , scherpe punten verwijzen naar de wapens die onklaar zijn gemaakt;  ze zijn omgesmeed tot nuttige werktuigen!    Mensen zullen in vrede leren en weten dat dát leven dichtbij het hart van de Allerhoogste is.

 

 

 

 

 

 

 

Gedicht:

We dromen van het licht dat komt.
De tweede kaars mag aan.
We wensen
We wensen:
Een glimlach en een fijn gevoel,
Geluk voor alle mensen.
Zie jij het ook?
Twee kaarsen mogen aan.
Hoever is Kerst bij ons vandaan?
Wij tellen nu de weken af, die we moeten gaan.
Eén twee drie

| in Advent & Kerst 2019.