Projecten oosterkerk

 

Giften zijn welkom op:
Rek nr.: NL78RABO  03737 12 782  van Diaconie Protestantse gemeente Hoogeveen met vermelding van Project Gambia

Stand van zaken Jeugd voor Gambia:
Ons boompje staat nu alleen in de kerk maar we kunnen gelukkig vermelden dat na een aantal activiteiten we nu bijna € 9.000 op onze rekening hebben staan.
Ook dank aan gemeenteleden die regelmatig wat aan ons overmaken.|Op dit moment staan op de plantenverkoop na, alle acties stil, ook de persoonlijke acties van de jongeren om geld voor hun reis te sparen.
We hopen na de zomer opnieuw weer acties te kunnen plannen om ons streefbedrag van €16.000 voor renovatiewerkzaamheden in Jambanjelly school te kunnen halen.
Geslaagde plantenverkoop:
In de maand april en begin mei hebben Piet van de Ende en Bernard de Vries een plantenverkoop georganiseerd voor het project Jeugd voor Gambia. Deze activiteit had normaal plaats gevonden op de Rommelmarkt, die helaas niet door kon gaan. De verkoop gebeurde vanuit de achtertuin van Bernhard.
Deze actie heeft een geweldig bedrag opgeleverd
van € 456,-.

Wij danken Piet en Bernhard heel hartelijk voor hun inzet.
Jeugd voor Gambia team

Het plantenwinkeltje van Piet en Bernhard.

Foto: Christine Bruinsma

 

Jeugd voor Gambia team

 

 

 

 

 

 

 

 

| in Homepagina.