Pastoraat en het Coronavirus

 

Pastoraat en het coronavirus.
Vanwege de maatregelen vanuit de overheid rond het coronavirus om het bezoek aan ouderen en kwetsbare mensen te beperken, zullen we op dit moment de ouderen in de wijk en de gemeenteleden die wonen in de verzorgingstehuizen en aanleunwoningen niet bezoeken tenzij er sprake is van een crisissituatie als ernstige ziekte. Dit in lijn met de maatregelen van de Nederlandse overheid en om te voorkomen dat we het virus onbewust over dragen aan deze meer kwetsbare groep.

Ook het bezoekwerk aan andere (jongere) gemeenteleden wordt alleen gedaan in ernstige situaties nadat beide partijen zijn overeengekomen dat er geen risico’s aan verbonden zijn. De begeleiding van uitvaarten vindt zoveel als mogelijk telefonisch en via de e-mail plaats. De uitvaarten zelf worden gehouden in kleine kring. Het is heel pijnlijk dit te moeten meedelen, maar als gemeente van Christus kunnen we op dit moment alleen op gepaste afstand met alle mensen verbonden blijven. We zijn als pastores net als iedereen meer dan anders aan huis gebonden. Vandaar dat we u allen uitnodigen ons met uw vragen en nood te bellen of te emaillen. U vindt onze telefoonnummers en  emailadressen in het colofon van dit blad.
Namens het ministerie van predikanten en kerkelijk werkers
van de wijkgemeenten en het Bovenwijks Ouderen Pastoraat,
Ds. Wim Loosman

| in Nieuws.