overzicht en uitleg van de symbolische schikkingen

 

symbolische schikkingen 40 dagen 2019, Oosterkerk

 

 

Zondag 10 maart: 

Het thema is: “ Een nieuw begin”

In het stuk  staat het getal 8 symbool voor een nieuw begin. De 8edag wordt ook wel de opstandingsdag  genoemd.

In deze schikking zijn steeds 8 glazen flessen te zien, deels bekleed met rietstengels .

Riet  is buigzaam, staat voor meebewegen. Het water in de flessen is zichtbaar, water geeft immers nieuw leven!!
Voorafgaand aan de lezing van vandaag uit Lucas, wordt het geslachtsregister beschreven van Jezus. Hij wordt de nieuwe Adam, zoon van God genoemd.
De naam Adam is ontleend aan het Hebreeuwse woord Adamah, dat aarde betekent.
Daarom staan de flessen in een cirkel; dit is de aarde.
De klimopranken vormen  samen een krans  van solidariteit.
Immers Jezus was solidair met het volk en liet zich niet verleiden door de duivel in de woestijn.

In de kring verbonden. Door ranken van trouw. Voor een nieuw begin

Zondag 17 maart:
EEN NIEUW BEGIN
In de schikking staat het getal 8 centraal.
De 8edag wordt ook wel de opstandingsdag  genoemd.
In de schikking zijn steeds 8 glazen flessen te zien, deels bekleed met rietstengels .
Riet  is buigzaam, staat voor meebewegen.
Het water in de flessen is zichtbaar, water geeft immers nieuw leven!!
Deze week staan de flessen in de vorm van het Griekse Kruis:
Een kruis met 4 gelijke armen die elkaar in het midden snijden.
De griekse letten CHI, de 22eletter van het oud-griekse alfabet, heeft deze vorm.
Het is de eerste letter van het woord Christus.

Het bloemstuk beeldt de verheerlijking op de berg uit, zie daarvoor de uitbottende lentetak.
In de flessen de Helleborus, die  al bloeit als er sneeuw ligt en het vriest.
Hoopvolle bloei in een koude periode.
Als een weg, een moeilijke weg die Jezus gaat.

zondag 24 maart:

Een nieuw begin. 
De lezingen van vandaag roepen op tot “zien” 

Omzien naar een ander. De tekenen van van groei en bloei zien, zoals de tuinman met geduld wacht op de groei van de vijg.
De flessen zijn in een ellips vorm geplaatst, de vorm van ons oog.
De primulaplantjes doen ook denken aan ogen.
De sierlijke grassen versterken het beeld van inkeer.


Zie de bloeiende wilg

Een eerste teken
Lente
Die komen gaat

zondag 31 maart

zondag 31 maart

 

Liturgische bloemschikking 31 maart 2019

Een nieuw begin.

In de gelijkenis van de “verloren zoon”gaat het om de vreugde,omdat een mens welkom is bij een genadige God.

Er is feest;  De zoon komt thuis ;  een nieuw begin voor hem .

Vandaag staan de flessen in een  8-hoek. De 8edag is de eerste dag van de week, ook wel  opstandingsdag genoemd

Groene takken en prille bloeiende bloemen versieren de vorm, als teken van vreugde.

zondag 7 april

Wat is rechtvaardig? Wie is rechtvaardig en  wie doet recht?

Deze vragen staan centraal in de gelijkenis van de wijngaard en zijn pachters.

De wijngaard is een gesloten vesting; de pachters verschansen zich.

Verzoening lijkt niet mogelijk.

De vorm van de schikking is een gesloten vierkant. Er is géén opening om een gesprek te voeren.

In de flessen zwaardvormige bladen die dit versterken

Tussen de flessen blauwe druifjes als verwijzing naar de wijngaard.
Komt er een nieuw begin?

zondag 14 april, Palmpasen                            

“Intocht in Jeruzalem.”

De schikking verbeeldt een weg.
In de flessen zijn takjes en palmblad geschikt, als een poort. 
Jezus betreedt de stad vanuit het oosten, vanaf de olijfberg, de plaats waarvandaan
God zou terugkeren tot zijn volk.

Hij zit op een ezel, passend bij een Israëlische vredesvorst.
Zo komt Hij als  grote koning de stad binnen.


“Kijk naar de koning van vrede en recht.

Hij is een redder, een held die niet vecht.
Zwaai met een palmtak en weet wat je ziet:
Hij brengt je vreugde, maar heeft ook verdriet.”

  WITTE DONDERDAG 

Er staan 6 flessen in een cirkel.
6 flessen symboliseren de discipelen
6 verwijst hier naar de 6 werken van barmhartigheid.
Deze werken zijn onderdeel van de opdracht aan de christelijke gemeente en de discipelen

In het midden het driekleurig viooltje dat verwijst naar het nederig kunnen zijn.

“U hebt uw handen vuil gemaakt
Aan onze voeten
Wij overwegen nog
Of wij wel samen aan één tafel zullen gaan”

(uit het gedicht ’De voetwassing’ , Jaap Zijlstra)

 

GOEDE VRIJDAG

Vandaag bestaat de schikking uit 7 flessen in de vorm van het Latijns kruis.

ZEVEN  is het heilige getal bij uitstek: 
Het is  3 +4, …..3 voor de  DRIE-ENE GOD  en 4  voor de Vierwindstreken/ de aarde.

God is in zijn zoon naar de aarde gekomen, zijn taak is volbracht.

 

 

PASEN:

De vorm van deze schikking is het hart.

In de teksten voor Pasen gaat het om het ‘zien met het hart’ Niet alleen zichtbare geloofstekenen zijn van belang.  Door de liefde zullen we Jezus herkennen.

De ontluikende voorjaarskleuren versterken het  thema van de afgelopen weken:

EEN NIEUW BEGIN

“ Laat, Heer ons hart U toebehoren.

En laat ons door de wereld gaan

met open ogen,open oren

om al uw tekens te verstaan. “

Het is Pasen, een nieuw begin om te leven met het hart!

| in 40 dagen & Pasen 2019.