Ontmoetingsmiddag 25 febr 2020

 

Terugblik ontmoetingsmiddag Oosterkerk op dinsdag 25 februari 2020

 

Op deze middag verdiepten we ons in iets heel bijzonders: wichelroedelopen. Fake Everts, Oosterkerker, heeft op een indrukwekkende manier verteld over de geschiedenis van de wichelroede, die tot vele eeuwen terug gaat.

Het is mogelijk om waterlopen en energiebanen te lokaliseren, zelfs op grote afstand.

We hebben daarna zelf wichelroedes uitgeprobeerd en dat leidde tot grote verbazing en verrassende uitkomsten.

Het werd wel duidelijk dat Fake over bijzondere talenten beschikt. Zo wordt hij vaak gevraagd als er problemen zijn zoals bij een huilbaby, die op een verkeerde plaats in huis moet slapen. Hij wees een andere plek aan en de baby slaapt als een roos.. Ook adviseerde hij bij het bepalen van de juiste plek voor het boren van een waterput: vanuit Hoogeveen!

Wichelroedes, het heeft iets geheimzinnigs, maar, misschien is de moderne mens het contact  met natuurkrachten kwijtgeraakt?

We begonnen deze middag met een lezing uit de bijbel over de gaven van de Geest en sloten af met de lezing van lied 676, een pinksterlied: ‘de Geest, we zien haar niet’.

Fake werd bedankt voor deze boeiende middag met een boeket bloemen en een warm applaus van de vele aanwezigen.

 

 

meer foto’s klik hier

| in Nieuws.