Nieuws

 

 • Advent en kerst 2020
  Adventsvespers 2020 Ook dit jaar worden er weer op de  Adventszondagen vespers in de Oosterkerk gevierd. De vespers zijn voorbereid door de ambtsgroep eredienst en beginnen om 19.00 uur. Het thema van de vespers is dit jaar ‘Geef licht, het goede leven met elkaar delen’. Advent staat in het teken van verwachting, jezelf openstellen voor de toekomst. We geloven ...
 • uit dienst 26 juli 2020, werkstukken leerhuis
  Uit de dienst van 26 juli 2020 Foto’s van de werkstukken die gemaakt zijn door de deelnemers aan het leerhuis zijn te  bewonderen op de website van de Oosterkerk. Meditatief Creatief Leerhuis
 • symbolische bloemschikking 6 sept 2020, doop/belijdenis dienst
  Tekst bij de symb. schikking voor de doop/ belijdenisdienst van 6 september Twee witte rozen op de vingerplant, als Gods handen die dragen. Symbool voor de twee mensen, die vandaag hun geloof belijden. Beide mogen zich gedragen weten door Gods handen. De rode roos en het wuivende gras; teken van Gods liefde om ons heen waardoor ook wij elkaar ...
 • Terugblik ontmoetingsmiddag 25 augustus 2020
  Terugblik Ontmoetingsmiddag 25 augustus 2020
 • fotoreportage startzondag 2020
  startzondag 2020
 • Met het oog op actualiteit in verband met corona virus
  Maatregelen corona virus  Moderamina van AK en CvK hebben besloten het advies van de rijksoverheid en de richtlijn van de PKN te volgen en alle kerkdiensten tot nader order geen doorgang te laten vinden. Voor het gebruik van onze kerkgebouwen voor bijvoorbeeld begrafenisdiensten geldt een beperking, zie richtlijnen van de begrafenisondernemers. De ontwikkelingen rond het coronavirus nemen ...
 • Pastoraat en het Coronavirus
  Pastoraat en het coronavirus. Vanwege de maatregelen vanuit de overheid rond het coronavirus om het bezoek aan ouderen en kwetsbare mensen te beperken, zullen we op dit moment de ouderen in de wijk en de gemeenteleden die wonen in de verzorgingstehuizen en aanleunwoningen niet bezoeken tenzij er sprake is van een crisissituatie als ernstige ziekte. Dit ...
 • Belangrijk bericht diaconie
  Durft of kunt u uw huis niet uit ten gevolge van de Corona crisis ? De diakenen zijn bereid boodschappen voor u te halen en ze bij u thuis te bezorgen. U kunt hiervoor contact opnemen met de voorzitter van de diakonie : Mw. Hennie Huisman Bakker tel.: 06 – 25 21 11 95