Met het oog op witte donderdag

 

Met het oog op Witte Donderdag 18 april, 19.30 uur

Witte Donderdag, gedenken wij de laatste keer dat Jezus met zijn discipelen de paasmaaltijd hield.

De lezingen zijn Exodus 12, 15-20en Matteüs 26,30-46.

 

| in 40 dagen & Pasen 2019.