witte donderdag 2018

 

De avondviering van Witte Donderdag is het begin van de ‘drie heilige dagen’ van Pasen. Brood uit de hemel wordt ons deze avond gegeven om het Leven te ontvangen, brood van gedachtenis, brood om met elkaar te delen, brood dat basisvoedsel is voor de nieuwe gemeente die in de dood van Jezus geboren wordt. Zij die het brood delen, communiceren met elkaar, groeien in verbondenheid. Vanaf deze avond is ieder breken van het brood tijdens het avondmaal een opnieuw te binnen brengen van het breken en delen dat Jezus in zijn hele leven heeft gedaan op de avond voor zijn lijden en sterven.
De lezingen zijn Exodus 12, 1-11 en Matteüs 26, 30-46.
Voorganger: ds. Jan Ros; Medewerking van de cantorij o.l.v. Rosalie Vrijhof en Dick Neijland, organist.

preek van witte donderdag: Ex12,1-11(’18)

video witte donderdag 2018

| in 40 dagen & Pasen 2018.