Stille zaterdag, Paaswake 2018

 

In de Paaswake op Stille Zaterdag komen alle aspecten van de paasviering samen: lijden, sterven en opstanding. Het is het hoogtepunt en de afsluiting van de drie dagen van Pasen. Aan het gebeuren van de paasnacht is heel het christelijk geloof ontsprongen. Vanuit dit geheim gaan we het duister van de nacht in: we beginnen de dienst in het donker, vervolgens wordt de nieuwe paaskaars brandend binnengebracht en het licht daarvan wordt verdeeld onder de kerkgangers. In de nacht, waarin we de opstanding Christus vieren, wordt zo zichtbaar dat het licht van Christus, die zelf het Licht der wereld is, het donker van schuld, lijden en dood overwint. Verhalen uit het eerste en tweede testament getuigen daarvan. We ontvangen de blijde boodschap: wij mogen leven – door de dood heen. Er is in deze dienst ook gelegenheid om onze doop te gedenken en onze doopgeloften te vernieuwen. Gedoopt worden is gedoopt worden in de dood en opstanding van Christus (Romeinen 6, 1-14), dus ondergaan in en opstaan uit de dood, met Christus.Door de gedachtenis van de doop wordt het verleden als het ware weer actueel in het heden. Je wordt je weer bewust van je christelijke identiteit.
Voorgangers: Rieke van Dijk-Veenstra en ds. Jan Ros;
Organist: Dick Neijland.
video paaswake 2018

foto paaswake 2018

| in 40 dagen & Pasen 2018.