met het oog op Pasen

 

 

Met het oog op zondag 12 april,
Pasen, 9.30 uur
Deze dienst wordt online weergegeven op deze website: rechterkolom onder kopje meekijken en meeluisteren> live of later in de herhaling

Aan het begin van de dienst is het nog duister en stil in de kerk.
We lezen Mattheüs 27: 57-66. 
Daarna zingen we lied 625: “Groen ontluikt de aarde.“
En dan, na enkele ogenblikken stilte wordt het licht de kerk binnengedragen en klinkt de uitroep:
“De Heer is waarlijk opgestaan!“
En dan zingen we “Daar juicht een toon, daar klinkt een stem.“
Het paas evangelie lezen we uit Johannes 20: 1-1

Uitleg Symbolische schikking:

We kijken door het oog en zijn getuige van het lege graf: Jezus is opgestaan!
De dood heeft niet het laatste woord.
Witte bloemen als teken van nieuw Leven, een nieuw begin.

| in 40 dagen & Pasen 2020.