Goede Vrijdag, 2018

 

Goede Vrijdag
We lezen het lijdensverhaal uit het evangelie naar Johannes. Dit evangelie onderscheidt zich duidelijk van dat van de drie andere evangelisten Marcus, Mattheüs en Lucas.
Johannes schetst een Jezus die zich bewust is van zijn hemelse afkomst en van het feit dat Hij door zijn dood terugkeert naar die situatie, die Hij tijdelijk verlaten heeft.
Hij stapt bewust zijn beslissende uur binnen.
In de liturgie stellen we ons open voor dit gebeuren en beleven we het mee. We luisteren, we bidden, we zingen en zijn stil.
Voor in het liturgisch centrum staat een ruw gevormd kruis. Nadat de Paaskaars gedoofd is als symbool van het sterven van Jezus, volgt de kruismeditatie.
We worden uitgenodigd om in stilte een steen bij het kruis te leggen, symbool van de pijn en het lijden van anderen ver weg of dichtbij, of het verdriet van jezelf, dat je meedraagt. En we mogen een bloem naar het kruis brengen, symbool van onze dankbaarheid.
Zo transformeert het ruwe kruis tot een kruis vol bloemen.
Voorganger: Rieke van Dijk-Veenstra; Organist: Bram van Dijk, Dwarfluit: Lise Giethoorn.

| in 40 dagen & Pasen 2018.