Met het oog op zondag 7 juni 2020, Zondag Trinitatis (Drie-eenheid)

 

Kindernevendienst zondag 31 mei 2020, Pinksteren:
Verhaal kind PINKSTEREN
>>>>>>>>>>>>>>>>>
Met het Pinksterfeest is de cyclus van de christelijke feestdagen voltooid:
Met Kerst, Pasen, Hemelvaart en Pinksteren werden steeds aspecten van het mysterie belicht. Op deze zondag proberen we een beeld te krijgen van het geheel. Maar het mysterie blijft. Dat wil niet zeggen dat het mysterie irrationeel is (tegen de ratio in). Het mysterie is niet irrationeel maar boven-rationeel. Het is niet onbegrijpelijk maar er valt oneindig veel te begrijpen. Ons verstand is echter niet oneindig groot. Gelukkig maar, daarom kunnen we ons verdiepen in het mysterie. Het is als met onze voeten. Zouden ze zo groot zijn dat ze de aardbol zouden bedekken, dan zouden we geen wandeling kunnen maken.

We lezen Mattheüs 28:16-20 waar de Opgestane Heer de leerlingen de opdracht geeft om de volken te maken tot zijn leerlingen en hen te dopen in de Naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest.

Voorganger:   ds. Dick van der Vaart         Organist:         Harry van Veen

Weer naar de kerk:
In het moderamen is afgesproken dat er vanaf zondag 7 juni op beperkte schaal weer diensten in de Oosterkerk worden gehouden.
Gemeentezang is helaas nog niet mogelijk. (richtlijnen RIVM)

Deze dienst wordt ook online weergegeven op deze website:
rechterkolom onder kopje meekijken en meeluisteren> live of later in de herhaling.

| in Homepagina.