Met het oog op zondag 29 november 2020, eerste zondag van advent

 

We lezen Marcus 13: 24-32
Deze tekst gaat over het einde der tijden. Advent gaat niet alleen over de geboorte van Jezus. Het heeft een bredere lading, als periode waarin we uitzien naar Gods komst in onze wereld.
We lezen ook Lucas 1: 5-24 over de aankondiging van de geboorte van Johannes.Voorganger:   ds. Dick van der Vaart
Organist:         Auke Helder

19.00 uur adventsvesper
Liturg:             Henk Alberts 
Lector:            Mark Luikens
Organist:        Tim Vroom

liturgie: adventvesper1    

 

 

Wat is het beste nieuws dat je kunt bedenken? Op welk nieuws zou je hopen, voor jezelf of voor anderen in de wereld? Daar denken we in de Adventstijd met de kinderen over na. We leven toe naar de geboorte van Jezus, die licht en vrede brengt. Dat is goed nieuws voor de hele wereld- misschien wel het beste nieuws dat we kunnen krijgen. Iedere week horen we met de kinderen naar een artikel uit de Adventsbode.

De diensten worden online weergegeven op deze website:
rechterkolom onder kopje meekijken en meeluisteren> live of later in de herhaling.

*Oppasdienst
Er is weer gelegenheid om gebruik te maken van de oppasdienst. De leiding wil graag weten of er kinderen komen voor de oppas. Wanneer uw kinderen gebruik willen maken van de oppas, kunt u het aangeven bij de aanmelding van de kerkdienst.

Onderaan de aanmelding is een ruimte beschikbaar om het te vermelden.

NAAR DE KERK……
RESERVERINGSSYSTEEM OOSTERKERKEr moet, van overheidswege, gewerkt worden met een reserveringssysteem.
Dat past niet bij de gastvrije sfeer van de kerk, maar in deze situatie kan het helaas niet anders.
Vanaf maandag 29 juni kunt u een plaats reserveren voor de komende zondag in de Oosterkerk.
Dat kan op twee manieren:
 *  Via deze website van de Oosterkerk
stap 1:    klik op de knop rechtsboven: zitplaats reserveren
stap 2:    U komt op een aanmeldingsformulier voor de
               eerstkomende zondag
stap 3:    als u een kopie wilt ontvangen via mail, graag
               onderaan aanvinken
stap 4:    klik op de knop verzenden.
Telefonisch  naar 06- 18431967  ( pastorale telefoon)
    opgave vóór donderdagavond 20.00 uur.
Wanneer het maximale aantal aanmeldingen bereikt is en u bericht krijgt dat u niet kunt komen, dan krijgt u voor de volgende zondag dat u zich aanmeldt, voorrang.
U krijgt alleen een mail als u NIET geplaatst bent.
Dus: geen bericht, goed bericht: U mag komen!
Graag tot ziens in de Oosterkerk.
Een aantal zaken die belangrijk zijn:

Ingang van de kerk is vanaf de Leeuweriklaan. (Hoofdingang)
Bij binnenkomst wordt u gevraagd naar uw gezondheid en om uw handen te desinfecteren.
Als u een jas heeft dan meenemen in de kerkzaal. (Er is ruimte om de jas naast u neer te leggen)
Ingang kerkzaal is via het middenpad. U wordt een plaats aangewezen. Het is wel mogelijk om eerst het stiltecentrum te bezoeken.
De kerkzaal is zo ingericht dat u op anderhalve meter afstand van elkaar kunt zitten.
Gezinnen en echtparen mogen naast elkaar zitten.
Helaas mogen we als gemeente nog niet meezingen, omdat zingen een grote bron van besmetting lijkt te zijn.
Het uitgaan gaat stapsgewijs, dat wil zeggen per bank en van achteren naar voren. Ouderling of diaken zal het aangeven.
Achter in de kerk hangen collectezakken voor de inzameling van de gaven.
Namens de kerkenraad,
Harry Lip, scriba

| in Homepagina.