In deze tijd…..

 

HOUD MOED en HEB LIEF
klokken van hoop en troost

Niet naar de kerk? Dit kunt u wel

Een rustmomentje in de kerk
De Oosterkerk is vanaf 6 mei iedere woensdag open van 10.30 tot 12 uur. U kunt vrij binnen lopen een kaarsje aansteken, even tot rust komen en indien daar behoefte aan is een kort gesprekje houden.
Wel moet er rekening worden gehouden met 1,5 meter afstand.
Namens de kerkenraad zal er iemand aanwezig zijn als gastvrouw of gastheer
Anne Kuipers heeft een prachtige video gemaakt. Even iets anders in deze tijden.
de ijsvogel

WEER NAAR DE KERK……
In het moderamen is afgesproken dat er vanaf zondag 7 juni op beperkte schaal weer diensten in de Oosterkerk worden gehouden.
In juni wordt gestart met een maximale aanwezigheid van 30 personen. Dit is inclusief de predikant, ouderling en diaken van dienst, de lector, de organist, enkele zangers, het beamerteam en de koster. Er is dan nog ruimte voor ongeveer 20 gasten.
Wie mogen nu aanwezig zijn?

Zondag 7 juni worden de leden van de kerkenraad met partner uitgenodigd. Ze krijgen dan instructie over de gang van zaken rond de anderhalvemeter diensten.
Zondag 14 juni is de beurt aan de jeugd, die zondag wordt er een jeugddienst gehouden.
Zondag 21 en 28 juni worden leden van de wijk Oost uitgenodigd. Aan de pastoraatsouderlingen is gevraagd om namen door te geven vooral van alleengaanden en personen die niet beschikken over internet.

Zij worden persoonlijk uitgenodigd door Adrie en Yvonne Verhage.

Het voornemen is om, afhankelijk van de besluiten van de landelijke overheid, vanaf 5 juli te starten met een bezetting van maximaal 100 personen.

Een aantal zaken die belangrijk zijn:

Ingang van de kerk is vanaf de Leeuweriklaan. (Hoofdingang)

Bij binnenkomst wordt u gevraagd naar uw gezondheid en om uw handen te desinfecteren.

Als u een jas heeft dan meenemen in de kerkzaal. (Er is ruimte om de jas naast u neer te leggen)

Ingang kerkzaal is via het middenpad. U wordt een plaats aangewezen. Het is wel mogelijk om eerst het stiltecentrum te bezoeken.

De kerkzaal is zo ingericht dat u op anderhalvemeter afstand van elkaar kunt zitten.

Gezinnen en echtparen mogen naast elkaar zitten.

Helaas mogen we als gemeente nog niet meezingen, omdat zingen een grote bron van besmetting lijkt te zijn.

Het uitgaan gaat stapsgewijs, dat wil zeggen per bank en van achteren naar voren. Ouderling of diaken zal het aangeven.

Achter in de kerk hangen collectezakken voor de inzameling van de gaven.

De uitgang is aan de kant van de parkeerplaats, Leeuweriklaan.

 

Namens de kerkenraad,

Harry Lip, scriba

 

 

| in Homepagina.