Vacatures

 

Naamloos

Pinksteren 2015

GELOOF, LIEFDE, VREDE, HOOP

Voor veel gemeenteleden zijn dit ervaringen die men beleeft tijdens kerkdiensten, ontmoetingen, vergaderingen en activiteiten in de Oosterkerk.
Samen willen we zowel schaap als herder zijn. Dankzij dit uitgangspunt kunnen we veel voor elkaar en onze naaste betekenen.
Wij zijn dankbaar dat zoveel leden een bijdrage leveren aan het levend houden van onze gemeente. We hopen ook in de toekomst op u te mogen rekenen.

In september gaat een aantal ambtsdragers afscheid nemen. Voor deze komende vacatures zoekt de kerkenraad nieuwe ouderlingen en diakenen. Bij deze doen we een dringend beroep op u allen om een bijdrage te leveren in het pastoraat of het diaconaat.

Wij willen u graag in een oriënterend gesprek informeren over de werkwijze in deze beide ambtsgroepen.

Voor diaconale zaken kunt u contact opnemen met Hennie Huisman-Bakker,
tel. 0528-275893 of per mail l.huisman9@kpnplanet.nl.

Voor het pastoraat dan kunt u zich in verbinding stellen met Johan Kroesen, Saturnus 36, tel. 268370, e-mail: j.kroesen@ziggo.nl

Namens de kerkenraad,

Gert Lammers, voorzitter

Harry Lip, scriba