Pastorale ondersteuning

 

Bovenwijks Ouderen Pastoraat
Per 1 april 2018 is mevrouw Hetty Kleinjan gestart als kerkelijk werker Bovenwijks Ouderen Pastoraat voor 0,6 fte. Helaas hebben we voor een collega kerkelijk werker naast haar opnieuw de werving moeten starten. Een vacature hiervoor staat uit (0,4 fte); we hopen in de tweede helft van mei met mogelijke kandidaten gesprekken te kunnen voeren.

Gekeken is naar een verdeling van wijken waar Hetty als kerkelijk werker Bovenwijks Ouderen Pastoraat start. Dit zijn de wijkgemeente Zuid (Goede Herderkerk) en de wijkgemeente Oost (Oosterkerk). Na de pensionering van Hennie Haan-de Braal per 1 september a.s. komt hier ook het Gereformeerde Wijkgemeente Centrum (Hoofdstraatkerk) bij.

Vanaf maandag 7 mei a.s. wordt Hetty voor gemeenteleden uit de wijkgemeenten Zuid en Oost die wonen in de verzorgingstehuizen de kerkelijk werker, te weten: Olden Kinholt en aanleunwoningen in de Kemperhof, Westerkim en aanleunwoningen in Westerheem, de verzorgingstehuizen van Jannes van der Sleedenhuis (locaties De Kaap, Krakeel, Wolfsbos en De Vecht), Orion, Bilderdijk, Hennie van Andelhof 1 en 3 en gemeenteleden die wonen in het Tonckenshuys in Zuidwolde.
Voor Weidesteyn geldt dat gemeenteleden die hier tijdelijk verblijven hun wijkpredikant of kerkelijk werker houden. Voor degenen die hier permanent wonen worden de kerkelijk werkers Bovenwijks Ouderen Pastoraat de contactpersoon.
Verder komt het voor dat van een echtpaar de één nog thuis woont en de andere in een verzorgingstehuis. In die situaties komt er één pastor, te weten de kerkelijk werker Bovenwijks Ouderen Pastoraat.

Wat er verandert voor deze gemeenteleden is de pastor waarmee zij contact hebben: in plaats van de wijkpredikant of kerkelijk werker is nu Hetty Kleinjan het aanspreekpunt. Gemeenteleden blijven lid van dezelfde wijkgemeente. Ouderlingen, contactpersonen etc. blijven de gemeenteleden in hun wijk bezoeken zoals men gewend is te doen.
Op termijn gaat ook de pastorale zorg van de gemeenteleden van 86 jaar en ouder over naar de kerkelijk werkers Bovenwijks Ouderen Pastoraat. Na 1 september wordt contact gelegd met de wijkkerkenraden en betrokkenen over deze overdracht.