Beroepingswerk predikant Oosterkerk

 

Beroep ds Dick van der Vaart

Vanmorgen (6 jan 2019) is in de Oosterkerk bekend gemaakt dat dominee Dick van der Vaart  uit Uden Veghel, het beroep naar de wijkgemeente Hoogeveen-Oost heeft aangenomen.

Mijn naam is Ds. Dick van der Vaart en sinds augustus 2000 ben ik, met veel plezier, predikant in Uden. En vanaf juni 2012 voor de hele gemeente Uden-Veghel. Dit is mijn tweede gemeente. Hiervoor “stond “ ik zeven jaar in Anna Paulowna. Mijn studie heb ik gedaan aan de Theologische Universiteit in Kampen. Hoofdvak: pastoraat.

Al werkend heb ik mij intensief bezig gehouden met gemeenteopbouw, spiritualiteit en experimenten met eredienst. Dit laatste in samenwerking met mijn vrouw Peterine die dramadocente is en in de kerkdiensten prachtige “expressieve momenten“ weet te creëren.

In mijn werk beleef ik veel plezier aan “teamworking” samen met anderen de taken op de verschillende werkvelden zo goed mogelijk verrichten. Er is zoveel kwaliteit, creativiteit, deskundigheid en energie bij gemeenteleden!

 

Ds. Dick van der Vaart is beroepen voor de Oosterkerk, een terugblik vanuit de beroepingscommissie.

Op zondag 30 december is in de Oosterkerk afgekondigd, dat aan ds. van der Vaart de beroepbrief is overhandigd .Een belangrijk en blij moment voor onze wijkgemeente en voor ds. Van der Vaart.

Op 19 december heeft hij zich gepresenteerd aan onze wijkgemeente. Ook zijn vrouw was aanwezig. Met groot applaus is hij na de stemming welkom geheten. Hij heeft al laten merken dat hij uitziet naar het werken in onze wijk.

Op zondag 6 januari is bekendgemaakt dat ds. Van der Vaart het beroep heeft aangenomen!

Het kan nog wel even duren voordat hij kan worden bevestigd. Er moet er nog veel geregeld worden, zo moet er nog woonruimte worden gezocht.

We waren als beroepingscommissie heel blij dat ds. Van der Vaart op ons pad kwam. Zo voldoet hij aan het profiel, dat de kerkenraad in overleg met de gemeenteleden heeft opgesteld.

Maar er was méér: hij wist ons te raken, zowel in de gesprekken als tijdens de kerkdienst, hij stelde zich kwetsbaar op en wij voelden: dit is een echt ‘mensen-mens’, passend bij onze Oosterkerkgemeenschap!

Daarom stelden alle commissieleden van harte in met het beroep op deze dominee!

Onze taak zit er voorlopig op, al blijven we in functie tot bevestiging. We zijn blij en dankbaar dat we ds. Van der Vaart konden voorstellen!

Maar toch: we missen onze besprekingen, het wikken en wegen, de gesprekken met predikanten en het “horen”. We kenden elkaar niet echt allemaal goed, maar zijn aan elkaar gesmeed door veel van onszelf te laten zien in wat geloven en kerk-zijn voor ieder van ons betekent. Het was een bewogen periode, het was een eer het te mogen doen!

Namens de beroepingscommissie,

Henk Alberts

PwO Profielschets wijkgemeente definitieve versie 28 05 2018

PwO beleidsplan 2017 – 2021 update 29 05 2018

PwO plaatselijke regeling wijk oost definitive versie 28 05 2018