Algemene informatie

 

De gemeente rond de Oosterkerk

De Protestantse Wijkgemeente Hoogeveen Oost bestaat sinds maart 2004. Zij is ontstaan uit het samengaan van de Hervormde Wijkgemeente IV en de Gereformeerde Wijkgemeente Hoogeveen-Oost. Aanvankelijk vierden wij onze kerkdiensten in beide kerkgebouwen, De Ark en de Oosterkerk.

Op oudejaarsdag, 31 december 2006, werd het kerkgebouw De Ark gesloten en verhuisde de van oorsprong hervormde kerkgemeenschap naar de Oosterkerk. De sluiting en overgang was zorgvuldig voorbereid. Op die oudejaarsdag werd ’s morgens in een kerkdienst afscheid genomen van De Ark en gingen de kerkgangers naar de Oosterkerk, waar zij met open armen werden ontvangen.

Vanaf januari 2007 is voor de kerkgemeenschap de Oosterkerk een bron van ontmoeting. Wij zijn een actieve protestantse kerkgemeenschap, waar wij het geloof in onze Heer en God belijden: een gemeenschap waar ruimte is voor verschil in geloven en beleven.

De gemeente heeft een predikant en een ouderling kerkelijk werker. Zij geven ieder op hun eigen wijze invulling aan de zondagse erediensten en het pastoraat.
Voor de uitvoering van zijn taak is de kerkenraad onderverdeeld in vijf groepen: Vieren, Dienen, Aandacht, Jeugd en Beheer.
De wijkgemeente is voor het geven van diaconale en pastorale zorg onderverdeeld in wijken. Zie wijkindeling.

Centraal telefoonnummer van de Ambtsgroep Pastoraat is: 06-18 43 19 67.

Gemeenteleden, die mee willen werken in de gemeente worden ingezet op de plaats waar zij zich het beste thuis voelen.