eeuwigheidszondag 2019

 

Symbolische schikking zondag 24 nov, 2019
Het thema van de dienst is : IK BEN, naar aanleiding van de lezing uit Exodus.
God heeft beloofd met zijn liefde bij ons te  zijn in leven en sterven.
In de schikking staat de witte lelie voor het Goddelijke, witte bloemen voor de mensen.
Het hart is omwikkeld met hedra  als teken van Gods  trouw en liefdevolle aanwezigheid.

http://youtu.be/Xx9EQMJ75_s

http://youtu.be/7oeAQyGlpHo

Preek, Eeuwigheidszondag 2019 Oosterkerk

liturgie van de Eeuwigheidszondag in powerpoint

| in Bijzondere dienst.