Eet in, woensdag 20 februari komen we weer bij elkaar in de soos.

 

Eet in

Het is weer februari en ook dan moet er gegeten worden. Samen eten. Gezellig! Dat is het woord dat buitenlanders als een van de eerste leren kennen en alleen het woord noemen brengt al gezelligheid teweeg. Trouwens, ook dat samen eten is dan een absolute ‘must’. Woensdag 20 februari komen we weer bij elkaar in de soos. Er wordt soep gemaakt door Wil de Jong en Loes. De opening verzorg ikzelf. Aan- en afmeldingen kunnen bij  Aafje Riezebos tel. 0528-267594 of familie De Vries tel. 0528- 265234. Ieder is welkom!

Bernhard de Vries

| in Agenda.