ZWO Werkzaamheden

 

– Twee keer per jaar werkt de groep mee aan de werelddiaconaat zondag. Dat is de eerste zondag in februari en de tweede zondag in oktober. Zij bereiden samen met de predikant de dienst voor en werken mee met de geldinzameling.

– In de 40 dagentijd (de periode voor Pasen) is de ZWO-groep elke zondag actief om een bepaald project te promoten en geld in te zamelen. Men deelt spaardoosjes uit aan zowel de gemeenteleden als aan de kinderen van de kindernevendienst, zodat er thuis gespaard kan worden. Op eerste paasdag worden de spaardoosjes op een in de kerk opgehaald. De diaconie verdubbelt de opbrengst van de kinderen.

– Voor de Paasdagen organiseren de ZWO een paasgroetenactie voor mannen en vrouwen die in Nederland of elders gevangen zitten. Ieder gemeentelid wordt uitgenodigd hieraan mee te doen.
– In het najaar verkoopt de ZWO zoveel mogelijk Zendingskalenders. De opbrengst daarvan gaat naar een project uit het land waar de schilder of tekenaar  van de kalender vandaan komt.

– De groep zamelt oude postzegels en kaarten in. Landelijk levert deze inzameling van Kerk in Actie jaarlijks ± € 32.000,- op, bedoeld voor de zending. Andere inzamelingsacties; brillen, oude mobiele telefoontjes, lege cartridges en oud/buitenlands geld en vreemde munten. Natuurlijk allemaal voor een goede doel.

De tonnen hiervoor staan in de hal van de kerk onder de ZWO tafel.