ZWO werkgroep

 

Wereldwijd dienen en delen = ZWO

ZWO staat voor Zending Werelddiaconaat en Ontwikkelingssamenwerking. Concreet: het gaat om wereldwijd dienen en delen. Dit is een bijbelse opdracht. Niet alleen voor een bepaalde werkgroep, maar voor iedere gelovige. De werkgroep stimuleert de gemeenteleden om aan deze opdracht gestalte te geven. Ze werkt aan bewustwording en ontwikkelt acties en projecten.

De ZWO-werkgroep Hoogeveen-Oost bestaat uit zes leden waaronder een ZWO-diakenen. De groep werkt meestal vanuit de landelijke projectorganisatie ‘Kerk in Actie’. Over de hele wereld heeft Kerk in Actie contacten met christelijke kerken en organisaties, waarmee het als partner samenwerkt.

Contactpersoon is Greetje van Triest
Tel: 262771
E-mail: greetjet @ yahoo.com

Commissie Zending, Werelddiaconaat en
Ontwikkelingssamenwerking van PKN te Hoogeveen
Bankrekeningnr. NL94FVLB 02261 15607
t.n.v. Prot Gem HGV inz. zending
onder vermelding Wijk Oost

Bankrekening nr. ZWO projecten: NL13FVLB 02253 58816                                            t.n.v. Diaconie Protestantse Gemeente Hoogeveen project 1                                                  onder vermelding van ZWO projecten

…………………………………………………………………………………………………………………………………………

Bekijk ook: