werving!!!

 

Naamloos

 vraag om versterking!

 

Kom in beweging!
KOM OVER EN HELP!

Mensen gevraagd, mensen temidden van mensen

Ambtsgroep: Pastoraat en moderamen en beheer: liptapuit@gmail.com

Ambtsgroep:Diaconaat: L.Huisman9@kpnplanet.nl

Ambtsgroep Eredienst: loesjansen@kpnmail.nl

| in Nieuws.