Nieuwsvoorziening

 

Kerkentrommel:
Wie op de hoogte wil blijven van alles wat zich in en om de Oosterkerk afspeelt, kan eigenlijk niet zonder een abonnement op de Kerkentrommel. Hij/zij kan daarin het nieuws uit andere wijken lezen, interviews, belangrijke berichten, etc. Bovendien staat in de “Trommel” informatie uit classis (regionaal kerkverband) en synode (hoogste besluitorgaan binnen de PKN).
Voor opgave van een abonnement op de Kerkentrommel neemt u contact op met de fa PET, tel 0528 274677. Een jaarabonnement kost 20 euro (prijsniveau 2009).

Wijkredacteur Oost van de Kerkentrommel:
Harry Lip
Tapuitlaan 117
7905 CV Hoogeveen
tel: 269883
wijkredactie.oost@kerkentrommel.nl

Hoofdredacteur Kerkentrommel:

hoofdredacteur@kerkentrommel.nl

 

Zondagsbrief:
Regelmatige bezoekers van de Oosterkerk ontvangen elke zondag voor het begin van de dienst de z.g.n. “Zondagsbrief” met wetenswaardigheden over liturgie (orde van dienst), liederen, collectes en nieuws over wel en wee van gemeenteleden.
Redactie Zondagsbrief: zondagsbrief@live.nl