Archief: Preek van de week

Alle ‘preken van de maand’ van de Oosterkerk:

15 september 2019

Lezing: 1 Samuel 17 , 31 – 58 Voorganger: ds. Dick van der Vaart Gemeente van Christus, Voor ik inga op het prachtige verhaal over David en Goliath wil ik eerst het grote kader schetsen waarbinnen we dit verhaal moeten … Lees verder »

| in Preek van de week |

8 september 2019

Lezing: 1Samuel 16 : 1 – 13 Voorganger: ds. Dick van der Vaart Gemeente van Christus, Vanaf deze zondag lezen we een aantal keren uit het boek Samuël. We beginnen jammer genoeg niet bij het begin van het  boek maar … Lees verder »

| in Preek van de week |

1 september 2019

Schriftlezing: Lucas 14 ; 7 – 14 Voorganger: Ds. Dick van der Vaart Gemeente van Christus, Op een Sabbat wordt Jezus uitgenodigd voor een maaltijd bij een voorname Farizeeër. En zoals u wel zult weten: In Jezus’ tijd zaten de … Lees verder »

| in Preek van de week |

25 augustus 2019

Lezingen: Psalm 103;  Matteüs 25, 31-40 Voorganger: ds. Dick van der Vaart Gemeente van Christus, Het Schriftgedeelte dat vanmorgen aan de orde is , is één van de bekendste delen van het nieuwe testament. Het begin is heel mooi en … Lees verder »

| in Preek van de week |

4 augustus 2019

Lezingen: 2 Kon.18, 13-20  en  Hebreeën 10, 32-36 Voorganger: mevr. Rieke van Dijk-Veenstra Overdenking                                 ‘Was für ein Vertrauen’ Lieve mensen, gemeente van Jezus Christus, Wat is dat voor een vertrouwen dat jij hebt? Op wie of wat vertrouw jij eigenlijk? … Lees verder »

| in Preek van de week |

28 juli 2019

LEER ONS BIDDEN preek over Luc. 11: 1-13 voorganger: ds. H. Rooze, Hoogeveen Broeders en Zusters,    “Heer, leer ons bidden”, vroegen de leerlingen aan Jezus. Je vraagt je af: hoezo, konden ze dat dan nog niet? Ze zullen toch … Lees verder »

| in Preek van de week |

21 juli 2019

Preek ds van Heiningen in audio kom haastig…….  

| in Preek van de week |

14 juli 2019

Lezingen: eerste lezing: Deuteronomium 5: 1 t/m 21 en Deuteronomium 30: 11 t/m 14 tweede lezing: Lucas 10 : 25 t/m 37 Voorganger: ds. Dick van der Vaart De Barmhartige Samaritaan –beeld van een vruchtdragend ego “ Meester wat moet … Lees verder »

| in Preek van de week |

7 juli 2019

Voorganger: ds. Dick van der Vaart   Lezing: Mattheüs 22: 34-40  Lezen : Nieuw onderwijs  Jezus, de zoon van Maria  rent een heuvel op  alsof een wild dier hem  op de hielen zit.  Iemand volgt hem en vraagt:  “ Waar ga … Lees verder »

| in Preek van de week |

afscheidspreek ds Heiner in audio

preek 28 april (audio)

| in Preek van de week |