Archief: Homepagina

Alle berichten op de homepagina van de Oosterkerk:

Met het oog op zondag 26 januari 2020

Met het oog op zondag 26 januari, 3e zondag na Epifanie  Voorganger:   ds. H. Katerberg – Borger Organist:         Bram van Dijk

| in Homepagina |

Werelddiaconaat 2 febr 2020

Collecte werelddiaconaat zondag 2 febr 2020 Landbouw Noord-Oeganda Goed boeren in een lastig klimaat in Oeganda In het noorden van Oeganda is het niet makkelijk om voedsel te verbouwen. De regen valt steeds grilliger door de wereldwijde klimaatverandering. Soms is … Lees verder »

| in Homepagina |

Uitnodiging Projectkoor

Midden in de 40 dagentijd op zondag 22 maart is er weer een projectkoor. De cantorij nodigt u/jou uit om mee te zingen. We beginnen hiermee op dinsdag 11 februari en repeteren van 20.00-21.45 uur met om 21.00-21.15 uur een … Lees verder »

| in Homepagina |

Projecten oosterkerk

Giften zijn welkom op: Rek nr.: NL78RABO  03737 12 782  van Diaconie Protestantse gemeente Hoogeveen met vermelding van Project Gambi   Acties Jeugd voor Gambia: Opbrengst speculaasactie!  Wij hebben maar liefst 1687,51 euro aan deze actie overgehouden. Geweldig! Ook een mooie … Lees verder »

| in Homepagina |

Twee iconen: ‘Het bezoek van de drie engelen’ en ‘De Wijnstok’

De wijkgemeente Hoogeveen-Oost rond de Oosterkerk heeft onlangs twee iconen gekregen tegen een kleine vergoeding. Ze zijn geschilderd door Wia Huisman uit Amersfoort.

| in Homepagina |

Het moderamen van de wijkkerkenraad Oost is participant in het samenwerkingsoverleg van de wijk Wolfsbos:

Deelnemende organisaties: NNCZ (Noord-Nederlandse Coöperatie van Zorgorganisaties), SWW (Stichting WelzijnsWerk), d’Olde Bieb (de Wielewaal 5) , BCW (bewonerscollectief Wolfsbos). zie links:

| in Homepagina |

Dagelijks bijbelleesrooster

Leesrooster NBG, tekst van vandaag https://www.bijbelgenootschap.nl/gebruik-de-bijbel/bijbelleesrooster/

| in Homepagina |

Adres en video Oosterkerk

****************************************************** U vindt de Oosterkerk: Leeuweriklaan 35, 7905 CA Hoogeveen. Een video (sfeerimpressie) van de Oosterkerk: klik op de link ****************************************************** Centraal telefoonnummer van de Ambtsgroep Pastoraat is: 06-18 43 19 67. ******************************************************

| in Homepagina |