Afgelast: Cantatedienst, Palmpasen, 5 april 2020,

 

Het duurt nog enkele maanden maar u wordt er nu al op attent gemaakt dat op zondagavond 5 april 19.00 uur, palmpasen, een cantatedienst is in de Oosterkerk.

Door het Bach Cantate Koor Salland zal de cantate: ‘Himmelskönig, sei willkommen’, worden uitgevoerd. Het is cantate BWV 182 die door Bach is geschreven voor zondag Palmpasen.

 

| in Agenda.