21 april 2019 (Paaszondag)

 

Lezing: Johannes 20
Voorganger: ds. Dick van der Vaart

Paasboodschap
We vieren vandaag het MYSTERIE van de opstanding van Jezus.  Het is een mysterie  geen raadsel. Een raadsel kan worden opgelost, een mysterie niet.
Een mysterie wordt groter naarmate je er dieper in doordringt.

De paasboodschap is een mysterie . Een mysterie en een groot wonder. Maar hoe wonderlijk ook : het  gaat om  iets dat heel concreet is. Het gaat om niets meer en niets minder dan:

DE VERLOSSING VAN ALLE MENSEN UIT ALLE TIJDEN EN VAN ALLE  PLAATSEN.

Dat zijn hele grote woorden: Jezus is de nieuwe Adam, de eersteling van een nieuwe schepping.

Zoals Jezus opgewekt werd uit de dood. Zo zullen alle mensen die inhet verleden hebben geleefd en alle mensen die  nu leven en alle mensen die nog geboren zullen worden opgewekt worden uit de dood. Ze zullen worden verlost uit de dood, ze zullen worden verlost van alle lijden, eenzaamheid en pijn , die ze in hun leven hebben meegemaakt. Ze zullen worden verlost van hun schuld.

De aarde zal een bloeiende tuin worden een Hof van Eden . De mensen, wij zullen daarop leven en gelukkig zijn. Leven in harmonie met God , in harmonie met elkaar, in harmonie met de natuur.

Deze boodschap sluit aan bij een verlangen die diep leeft in onze ziel. Een verlangen naar heil, naar heelheid en geluk voor altijd voor iedereen.

Maar wanneer je dit verlangen confronteert met de werkelijkheid dan lijkt ze te verpletteren onder het gewicht van de realiteit. De realiteit lijkt groot en zwaar  als de grote ronde steen die het graf van Jezus afsloot.

Een steen waar geen beweging meer in te krijgen is.

Die steen zegt ons: feiten zijn feiten, dood is dood, je moet je neerleggen bij de harde werkelijkheid.

De paasboodschap gaat hier tegenin , is een revolutionaire boodschap en roept op tot opstand:

“ Weiger de wanhoop !  De wanhoop lijkt zo veel realistischer dan de hoop maar is het niet ! Blijf trouw aan wat er in het diepst van je ziel leeft: de hoop op verlossing die als een lentebloemetje heenbreekt door het asfalt van de zogenaamde realiteit.

De werkelijkheid is veel groter dan je denkt . God is veel groter dan je denkt ! Werp de wanhoop van je af !

De hoop en het leven komen op ons af als een oproep van God. Huub Oosterhuis heeft dat prachtig verwoord in het derde couplet van het lied dat we zometeen samen gaan zingen:

De dode zal leven
De dode zal horen :“nu niet langer dood zijn,nu leven! “
Ten einde gegaan en onder stenen bedolven:
“dode dode sta op ! “
Het licht van de morgen.
Een hand zal ons wenken,
Een stem zal ons roepen
“Ik open hemel en aarde en afgrond.”
En wij zullen horen
En wij zullen opstaan
En lachen en juichen en leven !

Maar wat te doen met het lijden dat er is en dat er geweest is in de geschiedenis van de mensheid.

Het verschrikkleijke lijden b.v van de eerste en de tweede wereldoorlog : Auschwitz ?

Wat te doen met  de schreeuw van wanhoop van een onschuldig kind ?  Blijft die schreeuw voor eeuwig als een aanklacht  God in de oren klinken ?

Het paasmysterie zegt ons dat ook het onschuldige lijden uit de geschiedenis zal worden verlost.

God zal er iets mee doen .Wat weten we niet. Hij zal Zich niet rechtvaardigen. Hij zal niet  zeggen: Ik heb er een bedoeling mee gehad. Hij zal niet zeggen : Het was nodig of : het was onvermijdelijk.

God zal er iets mee doen: het verlossen , het verzoenen.

God zal heel maken en wij zullen horen en wij zullen opstaan en lachen en juichen en leven!

Amen

 

 

| in Preek van de week.