2 februari 2020

 

Lezing: Mattheüs 5, 1-12
Voorganger: ds. Dick van der Vaart

Gemeente van Christus, jongens en meisjes,

Jullie kennen denk ik wel het verhaal over Mozes die met een aantal mensen de berg opging en boven op de berg van God de twee stenen tafelen ontving met daarop de leefregels voor het leven in het beloofde land.
Dit beeld had de evangelist Matteüs voor ogen toen hij over de berg rede van Jezus schreef.

Zoals Mozes met de leiders van Israël de berg opging Zo gaat Jezus met zijn leerlingen de berg op om de leefregels voor het leven in het Koninkrijk van God te ontvangen.

Zowel bij Mozes als bij Jezus is er sprake van een nieuw begin. Een nieuw begin zoals de troonsbestijging van een keizer van Rome een nieuw begin was. Wanneer de keizer zijn troon besteeg dan hield hij zijn troonrede waarin hij  uiteenzette op welk wijze hij van plan was om te gaan regeren.En wat zijn belangrijkste beleidsvoornemens waren.De toon waarop hij sprak zette dan de muziek voor zijn regeerstijl. Dat kon dreigend en scherp zijn,waarschuwend voor mensen die hem niet zouden gehoorzamen of redelijk en mild.

In een paar zinnen kon hij ook de belangrijkste wetten afkondigen die van dan af zouden gelden. Je zou het de grondwet kunnen noemen.
Zo kondigde Mozes de grondwet af voor het leven in het beloofde land: “  Heb eerbied voor je vader en je moeder – steel niet , lieg niet,
werk geen zeven dagen in de week maar zes zodat je een dag hebt waarop uit kunt rusten en aandacht kunt schenken aan God en je familie “

Zo kondigt Jezus de grondwet af voor het leven in het Koninkrijk van God . Het bijzondere van Jezus troonrede is dat Hij geen geboden of verboden  afkondigt maar woorden spreekt van troost en bemoediging.

Hoe mooi dat is ga je pas goed zien wanneer je Jezus ‘woorden vergelijkt met de woorden van een pleger van een militaire coup in onze tijd.

In militair uniform en met een stenge blik zal hij via de t.v. bekendmaken dat zijn militairen om het land van chaos te redden  de vorige regering  gevangengezet heeft en dat hij vanaf nu de wettige machthebber is.

Hij zal een avondklok instellen en dreigende woorden spreken tegen een ieder die zich tegen zijn wil verzet. En terwijl hij aan het woord is rijden overvalwagens rond om aan hangers van het vorige bewind te arresteren.

Hoe prachtig het beeld en de woorden van Jezus wanneer wij Hem in deze tijd zouden plaatsen ! Stel je voor dat Hij de opvolger zou zijn van Basjr Assad de president van Syrië.  Stel je voor dat hij voor de Syrische t.v. zou verschijnen en bekend maken dat Hij een gesprek had gehad met Basjr Assad en zijn regering en dat Assad hem verzocht had om de regering  over te nemen.

Dat Jezus op een totaal andere wijze zou gaan regeren zou meteen duidelijk worden door de woorden van troost en bemoediging die Hij zou spreken.

“ Gelukkig jullie mensen die nu treuren, mijn regering zal er alles aan doen om jullie te troosten. Door het hele land zullen er rouwverwerkingsgroepen worden opgericht. “

“ Gelukkig jullie die zolang hebben verlangd naar recht en gerechtigheid. Mijn regering zal zich tot het uiterste inspannen om een eind te maken aan onrecht. “

“ Gelukkig zijn jullie zachtmoedige mensen. Het onrecht dat jullie is aangedaan heeft jullie niet hard en onverschillig gemaakt. Het was te begrijpen geweest dat jullie uit zelfbescherming een muur rond jullie hart zouden hebben opgetrokken. Maar dat is niet gebeurd. Jullie hart is open gebleven. Mijn regering zal er alles aan doen om jullie te helpen alles wat jullie hebben meegemaakt een plaats geven.

De bergrede van Jezus kun je zien als de troonrede van koning Jezus. Een bijzondere troonrede omdat Jezus woorden van troost en bemoediging spreekt. Tegelijkertijd maakt Hij ook duidelijk  op welke wijze Hij wil regeren en dat Hij Zijn ministers en ambtenaren zal opdragen om Zijn wijze van regeren om te zetten in concreet beleid.

Stel je voor : President Trump van Amerika verschijnt voor de t.v. en hij zegt: “ Ik heb de bergrede gelezen . Dat heb ik wel vaker gedaan maar nu was het of Jezus Zelf tot mij sprak. Vanaf nu zal ik zachter, milder, barmhartiger, rechtvaardiger zijn dan ik tot nu toe was.

Stel  dat president Poetin, president Xi, president Assad, president Erdogan, president Bolsinario de bergrede zouden lezen en er werkelijk door zouden worden geraakt.

Wat zou de wereld veranderen !

Een bekend spreekwoord luidt: verander de wereld, begin bij jezelf. De bergrede is ook een oproep aan ons om op zachte, liefdevolle, behulpzame wijze met onze medemensen om te gaan en het op te nemen voor mensen die onrecht wordt aangedaan.
Amen.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

| in Preek van de week.