13 oktober 2019

 

Lezing: 2 Samuël 1
Voorganger: ds. H. Linde, Hoogeveen 

Gem v d Heer JChr,

David! Vanmorgen maken we hem mee op de grens van zijn koningschap.

Wat zijn er een geweldscenes bekend waar  David bij betrokken is. De voortdurende strijd van het volk met de Filistijnen. De scenes met koning Saul in zijn paleis. De achtervolging van David door Saul.  Wat een geweld. Geweld: het is van álle tijden. Maar je went er nooit aan. Laat ik voorop stellen dat ik blij ben met het levensverhaal uit de bijbel. Het leven dat sterker is dan de dood. Het geweld dat in de bijbel niet het laatste woord heeft.
Geweld:  onze tijd is er vol van. We leven met de verhalen van wereldoorlogen. We hebben nog nooit zoveel geweld gezien als in onze tijd……en iedereen!!!! Via de  media zien we ontzettend veel. Er is het geweld in Syrie, we zien een minderheidsgroep van Jezidi´s vermoord, verkracht, vernederd worden. Er is het geweld in de grensstreek van Turkije en Syrië. We lezen voortdurend over steekpartijen in ons land…..over afrekeningen in het criminele circuit…..drugs die meer kapot maken dan je lief is
Maar er was ook het boerenprotest dat uitzonderlijk vreedzaam verliep…zó kan het ook!

Het verhaal van vanmorgen staat bol van geweld……een bijbels verhaal!
Saul is dood, zo eindigde het eerste boek van Samuël. Toen er aan de dood niet meer viel te ontkomen, vroeg hij zijn wapendrager, zijn knecht, om hem te doden. Alles is beter dan door de vijand te worden gedood. Maar de knecht weigert de koning te doden. Daarna stort Saul zichzelf in zijn zwaard………de knecht volgt.

Op de DERDE DAG komt iemand uit het legerkamp bij David.
De derde dag. Als je dit leest, gaat direct een lampje branden. De jood kent zijn verhalen. De bijbel wordt gereciteerd. Op de derde scheppingsdag, Genesis 1, schiep God het jonge groen, de zaadvormende planten, bomen met vruchten…..De derde dag is de dag van het leven, van voortplanting, van toekomst….Jezus staat op uit de dood op….de 3e dag…..
Het wordt leven bij uitstek, oneindig leven…..bron van goedheid…..cruciale dag !
De derde dag is de dag van David´s koningschap. Wat voor koning zal David zijn: de 2e koning

Een man dient zich aan bij David: de kleren gescheurd, as op zijn hoofd: vol rouw….
Waar komt u vandaan?, wie bent u? Een identiteitsvraag door David. Je naam, je geboortedatum, je identiteitspapier…..het is verplicht je te kunnen identificeren !!!

Uit het legerkamp van Israël……ik ben ontkomen. Wat is er dan gebeurd?, vraagt David.
En dan volgt het verslag van wat de man heeft gezien: soldaten moesten vluchten, velen sneuvelden en ook Saul én Jonathan zijn dood.

Hoe weet u dat van Saul en Jonathan zo zeker?

Nou, ik was ….heel toevallig…..op de Gilboa en daar stond Saul….ze hadden hem bijna te grazen….en toen riep hij mij. Ik zei: Wat kan ik voor u doen?
En Saul vroeg: Wie ben je?
Ik ben een Amalekiet!
Kom hier en geef mij de genadestoot…..ik leef nog wel, maar het is geen leven meer, ik ben al nagenoeg dood. Toen gaf ik hem de genadestoot……..en ik nam zijn hoofdband, zijn armband…..koninklijke symbolen……Ik nam deze mee voor u…
In stilte hoopt hij dat David zich ermee zal kronen!…..op deze derde dag!
Maar David is de man van ´de stille stem in het hart´…..
Als een poosje geleden toen hij met een reep van Saul´s mantel in zijn hand, het leven van de gezalfde van God spaarde…Hij vergrijpt zich niet aan hem

Hierop scheurt David zijn kleren…..en is in diepe rouw om Saul, om Jonathan…..
En om dit bericht van deze Amalekiet. Als je het woord Amalekiet hoort, gaat er een belletje rinkelen. Was het Amalek niet die in de woestijn, na de uittocht….op weg naar het beloofde land, het volk Israël aanviel in de rug? Ze vielen het volk aan en wel de achterhoede, de meest kwetsbaren…….kinderen sneuvelden en ouderen, zieken, kwetsbare mensen…
David kent zijn klassiekers, kent dit verhaal.
Hij weet dat Amalek alle bevrijding in de weg stond. Dat Amalek de toekomst van het volk blokkeerde. En God zorgt bindt mensen op het hart zorg te dragen voor kwetsbare mensen. Vandaag werelddiaconaat……..KIA start met wederopbouwwerk in Syrie…..KIA heeft wereldwijd langjarige contacten…..en in gebed en bij de inzameling van de gaven voelen wij ons verbonden met wie kwetsbaar zijn op aarde…..op wie geen groeikracht hebben….geen leven…..
Deze Amelekiet komt bij David met een babbeltruc. Je tuint er zomaar in!
Een lijkepikker. Hij denkt zelf wat te verdienen aan zijn gewelddadige verhaal. ……en wil graag een gunst…..wil beloning.
Het is niet een verhaal van vroeger. We lezen ook nu over gunsten die moeten verleend. We kennen de verhalen over kinderhandel…..de handel in organen.
Over trucs, corruptie, misbruik van omstandigheden, misbruik van wie zwak is…
Voor wat, hoort wat……ik verleen je een gunst….en ik verwacht wat terug……
We doen met de Postcodeloterij, vooral om zélf te winnen….
De één zijn dood is de ander zijn brood

Zeg, man, waar komt je familie vandaan?
Ik ben een Amalekiet……een vreemdeling. Normaal verdient een vreemdeling bescherming.
Maar deze vreemdeling, Amalek, staat juist in de weg wat God bedoelt met het leven. Hij doodt de gezalfde van God. Met eigen hand blokkeert hij Gods weg door de geschiedenis….
Hoe hebt u dit kunnen doen? Bij God pakken dingen nogal eens anders uit dan bij mensen!!!!
Het blijft een indringende vraag: of wij door ons handelen  Gods toekomst dienen of blokkeren……of we Gods schepselen ruimte geven, of ermee afrekenen

In het donker van de tijd, op deze derde dag, schrijft David een lied…..de dichter David. Het is voor hem een verwerking van wat gebeurd is….je zou kunnen zeggen: ´Hij schrijft het verdriet van zich af´. Ieder verwerkt op z´n eigen manier….David maakt een gedicht en laat het ons na….zoals David zoveel heeft  nagelaten…..tot op Jezus, Zoon van David….

Zijn gedicht:
 Het sieraad, o Israël, op uw hoogten ligt het verslagen,
Saul en Jonathan, de beminde en lieflijke, in leven en sterven samen

Een lied vanuit de diepte….de dood komt ter sprake, de zonde van mensen die elkaar niet kunnen uitstaan, de rouw, het gemis van wie bij je hoort….Davids trouwste vriend Jonathan.
Jonathan, zoon van Saul, die liever 2e man was onder David, dan eerste man als Saul.
Jonathan, zijn jeugdvriend, nooit zal ik vergeten wat hij mij gaf……
Iemand is pas echt dood, als de naam niet meer wordt genoemd, als geen verhaal meer wordt verteld!

Een lied….. in het donker van de tijd……al die gevallen mensen……
De wereld is om te huilen…..

David dicht een lied…..laat de vijanden het niet horen. Nee, zij lachen zich krom dat mensen vallen…en niet weer opstaan…that´s is life…..
David niet: mensen, schepselen van God, blijven kostbaar sieraad…..parels….tot in de dood toe! Op deze derde dag is er een streepje licht…..als een kier onder een deur die méér licht verraadt….een vlammetje dat verwijst….een kaarsje in de nacht, een zaklamp in het donkere bos…..een streepje licht….Jezus staat, veel later, op de derde dag bij het graf van Lazarus…
Toen Hij hoorde van de dood van Lazarus wachtte hij nog 2 dagen….2 lange dagen…. vol onzekerheid. Op de derde dag spreekt Hij zijn machtswoord……Lazarus kom uit het graf….
Lazarus…….God redt………………..

Het is de rode draad door onze geschiedenis en door ons leven!
De verhalen van de bijbel zijn lichtdragers. Het zijn verhalen die oproepen om te blijven strijden tegen babbeltrucs, tegen onrecht, tegen minachting van kwetsbare mensen…………………hoe durf je!, zegt David.
De verhalen roepen op tegen onmenselijkheid op te treden.
En om Gods kostbare schepping goed te beheren…..er gaat immers zoveel mis.

David weet het, kent het leven. David, de dichter, muzikant, herder….maar ook overspeler…..doder van mensen……filistijnen…..deze Amalekiet…..
Wat is het leven hard, meedogenloos….

 Ach dat de helden in de oorlog moesten vallen  
Het verdriet verstikt mij ….Jonathan….
Je was mijn broer, mijn beste vriend.
 Jouw liefde was mij dierbaar, meer dan die van vrouwen
 …..ach….dat de helden moesten vallen…..

Veel later leeft Jezus, zoon van David.
Hij wordt al bezongen door moeder Maria vóór zijn geboorte.
Zijn leven wordt getekend doordat Hij, de gekruisigde……teken van het kruis…..
hemel en aarde verbindt….…..
Én Hij  geeft ons mensen aan elkaar ….
Om zo in Godsnaam eeuwig toekomst te hebben!

 

| in Preek van de week.