In deze tijd…..

HOUD MOED en HEB LIEF
klokken van hoop en troost

Niet naar de kerk? Dit kunt u wel

Een rustmomentje in de kerk
De Oosterkerk is vanaf 6 mei iedere woensdag open van 10.30 tot 12 uur. U kunt vrij binnen lopen een kaarsje aansteken, even tot rust komen en indien daar behoefte aan is een kort gesprekje houden.
Wel moet er rekening worden gehouden met 1,5 meter afstand.
Namens de kerkenraad zal er iemand aanwezig zijn als gastvrouw of gastheer.

Met het oog op zondag 12 juli 2020,

Kindernevendienst juli 2020:
video verhaal “hier vind je rust”: het video verhaal
werkblad voor zondag 5 juli: 5 juli KND
Hierboven het laatste filmpje voor de komende tijd. Het is nu zomervakantie dus we zetten het nu op pauze. Hopelijk na de zomervakantie weer volop kindernevendienst in de kerk. 
Hartelijke groeten en een goede vakantie,
Leiding kindernevendienst

Zondag 12 juli, 4e zondag van de zomer
We lezen Mattheüs 13: 1-9 en 18-23. De gelijkenis van de zaaier. Het zaad komt op verschillende plekken terecht. Op de ene plek komt het tot bloei, op de andere plek komt er niets van terecht. Zo is het ook met het Woord van God.
Voorganger:   ds. Dick van der Vaart
Organist:         Auke Helder

Deze dienst wordt ook online weergegeven op deze website:
rechterkolom onder kopje meekijken en meeluisteren> live of later in de herhaling

 WEER NAAR DE KERK……
RESERVERINGSSYSTEEM OOSTERKERK
Er moet, van overheidswege, gewerkt worden met een reserveringssysteem.
Dat past niet bij de gastvrije sfeer van de kerk, maar in deze situatie kan het helaas niet anders.
Vanaf maandag 29 juni kunt u een plaats reserveren voor de komende zondag in de Oosterkerk.
Dat kan op twee manieren:
 *  Via deze website van de Oosterkerk

stap 1:              klik op de knop rechtsboven: zitplaats reserveren
stap 2:              U komt op een aanmeldingsformulier voor de eerstkomende zondag
stap 3:              ( als u een kopie wilt ontvangen via mail, graag onderaan aanvinken)
stap 4:              klik op de knop verzenden.
Telefonisch  naar 06- 18431967  ( pastorale telefoon)
    opgave vóór donderdagavond 20.00 uur.
Wanneer het maximale aantal aanmeldingen bereikt is en u bericht krijgt dat u niet kunt komen, dan krijgt u voor de volgende zondag dat u zich aanmeldt, voorrang.

U krijgt alleen een mail als u NIET geplaatst bent.
Dus: geen bericht, goed bericht: U mag komen!

Graag tot ziens in de Oosterkerk.
Een aantal zaken die belangrijk zijn:
Lees verder →

Inzameling gaven zondag 12 juli 2020.(Graag digitaal)

Eerste inzameling:
Diaconie-inzameling tbv bestrijding algemene kosten.
Het College heeft op jaarbasis een aantal algemene kosten op haar rekening, zoals administratieve kosten, abonnementsgelden, bankkosten e.d. welke uit de Algemene middelen worden betaald.   
Tweede inzameling:
bloemen

Digitale inzameling van de gaven:  
vanaf heden op één bankrekeningnummer
NL56 RABO0373735391 ten name van Protestantse Gemeente Hoogeveen
Als u de giften zelf overmaakt kunt u dit vanaf heden doen op bovenstaand bankrekeningnummer.
U kunt hierbij aangeven waarvoor u de gift wilt bestemmen.
U kunt uw gift voor de inzameling ook via een QR code voldoen. 

Of :
U wordt via de onderstaande link direct doorgelinkt naar de Kerkgeld App. https://site.skgcollect.nl/13/gift/532ba44680d75fcd3231ba9011f4305f Lees verder →

Projecten oosterkerk

Giften zijn welkom op:
Rek nr.: NL78RABO  03737 12 782  van Diaconie Protestantse gemeente Hoogeveen met vermelding van Project Gambia

 

Stand van zaken Jeugd voor Gambia:
Ons boompje staat nu alleen in de kerk maar we kunnen gelukkig vermelden dat na een aantal activiteiten we nu bijna € 9.000 op onze rekening hebben staan.
Ook dank aan gemeenteleden die regelmatig wat aan ons overmaken.|Op dit moment staan op de plantenverkoop na, alle acties stil, ook de persoonlijke acties van de jongeren om geld voor hun reis te sparen.
We hopen na de zomer opnieuw weer acties te kunnen plannen om ons streefbedrag van €16.000 voor renovatiewerkzaamheden in Jambanjelly school te kunnen halen.
Geslaagde plantenverkoop:
In de maand april en begin mei hebben Piet van de Ende en Bernard de Vries een plantenverkoop georganiseerd voor het project Jeugd voor Gambia. Deze activiteit had normaal plaats gevonden op de Rommelmarkt, die helaas niet door kon gaan. De verkoop gebeurde vanuit de achtertuin van Bernhard.
Deze actie heeft een geweldig bedrag opgeleverd
van € 456,-.

Wij danken Piet en Bernhard heel hartelijk voor hun inzet.
Jeugd voor Gambia team

Het plantenwinkeltje van Piet en Bernhard.

Foto: Christine Bruinsma

 

verslag acties juni 2020 jeugd voor Gambia

We hopen u de komende periode te ontmoeten! 

                                                        

De jeugd voor Gambia groep

Twee iconen: ‘Het bezoek van de drie engelen’ en ‘De Wijnstok’

De wijkgemeente Hoogeveen-Oost rond de Oosterkerk heeft onlangs twee iconen gekregen tegen een kleine vergoeding. Ze zijn geschilderd door Wia Huisman uit Amersfoort.

Lees verder →

Het moderamen van de wijkkerkenraad Oost is participant in het samenwerkingsoverleg van de wijk Wolfsbos:

Deelnemende organisaties:
NNCZ (Noord-Nederlandse Coöperatie van Zorgorganisaties),
SWW (Stichting WelzijnsWerk),
d’Olde Bieb (de Wielewaal 5) ,
BCW (bewonerscollectief Wolfsbos).
zie links:

Lees verder →

Dagelijks bijbelleesrooster

Leesrooster NBG, tekst van vandaag
https://www.bijbelgenootschap.nl/gebruik-de-bijbel/bijbelleesrooster/

Adres en video Oosterkerk

******************************************************
U vindt de Oosterkerk: Leeuweriklaan 35, 7905 CA Hoogeveen.
Een video (sfeerimpressie) van de Oosterkerk: klik op de link
******************************************************
Centraal telefoonnummer van de Ambtsgroep Pastoraat is: 06-18 43 19 67.

******************************************************