met het oog op zondag 5 april 2020

De zesde zondag in de 40 dagentijd;
Palmpasen

De ballade van de ezel zie hieronder.
(Alles wordt nieuw deel 3, 21)

video van Anne Kuipers: Klokken van hoop en troost

Zondagmorgen om 9.30 uur zal een korte aangepaste viering worden uitgezonden vanuit de Oosterkerk via kerk tv en via de website.
Meekijken en meeluisteren kan via de website onder het kopje “meeluisteren”  in de rechterkolom hiernaast. Klik dan op “live”.>>>>
(mocht u problemen ervaren bij de rechtstreekse uitzending dan kunt u de dienst ook s’avonds in de herhaling bekijken)

De liturgie voor deze viering komt in de Zondagsbrief.
De Zondagsbrief vindt u onder het kopje Communicatie, boven in de balk.

Uitleg bij de symbolische schikking:

Palmtakken om het oog van de schikking
Rood als kleur van liefde , maar ook van lijden
Een stip aan de horizon, waarheen?
In deze tijd van inkeer
Donkere wolken om ons heen
Geen licht
Geen mens te zien!
Of toch?  Die ENE MENS op weg
Palmtakken zwaaien
Ook nu is God aanwezig ! Hosanna!

De ballade van de ezel Lees verder →

Inzameling gaven zondag 5 april 2020

attenties wijkcontactwerk / Kerk in Actie tbv JOP / Kerk

Betalen giften en inzameling van de gaven via de website:
U kunt uw bijdrage ook overmaken via onderstaande link:
digitale inzameling van de gaven

Het centrale rekeningnummer van de Diaconie is: 
NL 03 RABO 0373 7126 77 tnv Diaconie Protestantse Gemeente Hoogeveen; 
Graag vermelden voor welk doel de bijdrage is bestemd Lees verder →

Creatief met Pasen voor jong en oud

meer weten klik hier

Kliederkerk thuis – (Palm)Pasen


voor alle kinderen:

video van het verhaal voor palmpasen van de kindernevendienst:
verhaal palmpasen voor de kinderen

 

Met het oog op actualiteit in verband met corona virus

Maatregelen corona virus
 Moderamina van AK en CvK hebben besloten het advies van de rijksoverheid en de richtlijn van de PKN te volgen en alle kerkdiensten tot nader order geen doorgang te laten vinden. Voor het gebruik van onze kerkgebouwen voor bijvoorbeeld begrafenisdiensten geldt een beperking, zie richtlijnen van de begrafenisondernemers.

De ontwikkelingen rond het coronavirus nemen ernstige vormen aan. Vergaderingen, overleggen en bezoeken komen te vervallen. Belangrijke gebeurtenissen komen niet meer tot hun recht. Wat een verdriet.
Berichten en besluiten waarvoor wij als kerkenraad verantwoordelijk zijn gaan per mail via de scriba. Harry Lip en Arie Schouten coördineren zoveel mogelijk de besluiten rond onze wijkgemeente. 
De kerk is gesloten voor alle activiteiten.
Voor de ouderlingen en contactpersonen geldt, ga voorlopig niet op bezoek.
Alle berichten voor onze gemeenteleden gaan zoveel mogelijk via de website.(zeg het voort) Ook de Zondagsbrief gaat de komende weken via de website.
Een hartelijke groet, Arie Schouten(voorzitterKerkenraad)
a.schouten.pwgoost@gmail.com

Pastoraat en het Coronavirus

Pastoraat en het coronavirus.
Vanwege de maatregelen vanuit de overheid rond het coronavirus om het bezoek aan ouderen en kwetsbare mensen te beperken, zullen we op dit moment de ouderen in de wijk en de gemeenteleden die wonen in de verzorgingstehuizen en aanleunwoningen niet bezoeken tenzij er sprake is van een crisissituatie als ernstige ziekte. Lees verder →

Belangrijk bericht diaconie

Durft of kunt u uw huis niet uit ten gevolge van de Corona crisis ?
De diakenen zijn bereid boodschappen voor u te halen en ze bij u thuis te bezorgen.
U kunt hiervoor contact opnemen met de voorzitter van de diakonie : Mw. Hennie Huisman Bakker tel.: 06 – 25 21 11 95

Projecten oosterkerk

Giften zijn welkom op:
Rek nr.: NL78RABO  03737 12 782  van Diaconie Protestantse gemeente Hoogeveen met vermelding van Project Gambia

Acties Jeugd voor Gambia:

Opbrengst speculaasactie!
Wij hebben maar liefst 1687,51 euro aan deze actie overgehouden. 
Z.W.O. kerststukjes en kerstboeketten actie
De netto-opbrengst van de verkoop van de kerststukjes en kerst-boeketten is € 620,10. 
Oliebollen
Actie met als opbrengst  1052 euro voor Gambia en Roemenië.  
Opbrengst talenten veiling:
Het eindresultaat was geweldig en overtrof alle voorgaande jaren
met een opbrengst van € 2270. 
En noteert u alvast in uw agenda:
Fancy Fair/Rommelmarkt: is uitgesteld naar 12 september 2020.
De nieuwe jongerengroep die mee gaat in de zomer van 2021 begint zich te vormen.

 

 

 

 

Twee iconen: ‘Het bezoek van de drie engelen’ en ‘De Wijnstok’

De wijkgemeente Hoogeveen-Oost rond de Oosterkerk heeft onlangs twee iconen gekregen tegen een kleine vergoeding. Ze zijn geschilderd door Wia Huisman uit Amersfoort.

Lees verder →

Het moderamen van de wijkkerkenraad Oost is participant in het samenwerkingsoverleg van de wijk Wolfsbos:

Deelnemende organisaties:
NNCZ (Noord-Nederlandse Coöperatie van Zorgorganisaties),
SWW (Stichting WelzijnsWerk),
d’Olde Bieb (de Wielewaal 5) ,
BCW (bewonerscollectief Wolfsbos).
zie links:

Lees verder →

Dagelijks bijbelleesrooster

Leesrooster NBG, tekst van vandaag
https://www.bijbelgenootschap.nl/gebruik-de-bijbel/bijbelleesrooster/