Met het oog op zondag 23 februari 2020

Met het oog op zondag 23 februari, 7e zondag na Epifanie

Voorganger:   ds. R. Gosker – de Wijk

Organist:         Harry van der Veen

40 dagen en Pasen 2020

40-dagentijdkalender gratis te bestellen
De veertigdagentijdkalender 2020 daagt u uit tot bezinning in de 40 dagen op weg naar Pasen. ‘Sta op’ is de rode draad door alle dagen.
De veertigdagentijdkalender is gratis te bestellen op: https://petrus.protestantsekerk.nl/veertigdagentijdkalender
ZWO-werkgroep Oosterker

Huispaaskaarsen.
Velen branden ook thuis geregeld of af en toe een kaars. Om u extra verbonden te weten met de gemeente kunt u daarvoor een huispaaskaars kiezen. Met het jaartal en een symbolische afbeelding. Ze zijn er in verschillende afmetingen van 25 – 60 cm, variërend in prijs. Ook gelegenheidskaarsen vanaf €4,-.
Ieder die wil, kan een dergelijke huispaaskaars of andere kaarsen bestellen op 1 en 8 maart, bij aflevering betalen. Voor en na de kerkdienst zitten we met de catalogus in de hal van de Oosterkerk. Op de website https://boca.nl kunt u het aanbod ook al vast bekijken. Wie niet in de gelegenheid is, naar de kerk te komen kan mailen naar loesjansen@kpnmail.nl of bellen 0528 354355.
Ambtsgroep eredienst.

video: Zing de Heer een heel nieuw lied

Uitnodiging Projectkoor

Toeleven naar Pasen
Uitnodiging projectkoor in de 40 dagentijd
Midden in de 40 dagentijd op zondag 22 maart is er weer een projectkoor.
De cantorij nodigt u/jou uit om mee te zingen.
We beginnen hiermee op dinsdag 25 februari en repeteren van 20.00-21.45 uur met om 21.00-21.15 uur een pauze.
Deze zondag 22 maart heet Laetare en betekent ‘Verheug u’.
We verheugen ons op het licht van Pasen.
Als u/jij mee wilt zingen kun je je per email opgeven bij:
loesjansen@kpnmail.nl of ds.dickvandervaart@kpnmail.nl
Wij vragen een financiële bijdrage van € 12 voor de 4 repetities.
Dit is gebaseerd op de contributie die de cantorijleden betalen.
Repetities projectkoor op 25 februari, 3, 10 en 17 maart.

 

Projecten oosterkerk

Giften zijn welkom op:
Rek nr.: NL78RABO  03737 12 782  van Diaconie Protestantse gemeente Hoogeveen met vermelding van Project Gambia

Acties Jeugd voor Gambia:

Opbrengst speculaasactie!
Wij hebben maar liefst 1687,51 euro aan deze actie overgehouden. Geweldig! Ook een mooie opsteker voor de jeugd die in 2021 meegaat en druk bezig is veel geld in te zamelen.
Z.W.O. kerststukjes en kerstboeketten actie
De netto-opbrengst van de verkoop van de kerststukjes en kerst-boeketten is € 620,10. 
Oliebollen
Een zeer geslaagde actie met als opbrengst een geweldig bedrag van 1052 euro voor Gambia en Roemenië.  
Hartelijk dank!

En noteert u alvast in uw agenda:
Op zondag 8 maart organiseert de Jeugd voor Gambia groep een talentenveiling in de Oosterkerk. Dit zal aansluitend gebeuren aan de dienst. U bent van harte uitgenodigd.
Fancy Fair/Rommelmarkt: 4 april 2020

De nieuwe jongerengroep die mee gaat in de zomer van 2021 begint zich te vormen.

 

 

 

 

 

 

 

Twee iconen: ‘Het bezoek van de drie engelen’ en ‘De Wijnstok’

De wijkgemeente Hoogeveen-Oost rond de Oosterkerk heeft onlangs twee iconen gekregen tegen een kleine vergoeding. Ze zijn geschilderd door Wia Huisman uit Amersfoort.

Lees verder →

Het moderamen van de wijkkerkenraad Oost is participant in het samenwerkingsoverleg van de wijk Wolfsbos:

Deelnemende organisaties:
NNCZ (Noord-Nederlandse Coöperatie van Zorgorganisaties),
SWW (Stichting WelzijnsWerk),
d’Olde Bieb (de Wielewaal 5) ,
BCW (bewonerscollectief Wolfsbos).
zie links:

Lees verder →

Dagelijks bijbelleesrooster

Leesrooster NBG, tekst van vandaag
https://www.bijbelgenootschap.nl/gebruik-de-bijbel/bijbelleesrooster/

Adres en video Oosterkerk

******************************************************
U vindt de Oosterkerk: Leeuweriklaan 35, 7905 CA Hoogeveen.
Een video (sfeerimpressie) van de Oosterkerk: klik op de link
******************************************************
Centraal telefoonnummer van de Ambtsgroep Pastoraat is: 06-18 43 19 67.

******************************************************