terugblik op eeuwigheidszondag 2020, 22 nov.

Symbolische schikking voor de laatste zondag van het kerkelijk jaar.
Voor elk gestorven mensenkind van onze gemeente in het afgelopen jaar een witte roos, als stil gedenken. Het lied….
“Gods groot erbarmen, Christus omarmen, Geest van de liefde op ons gericht”……is hier zichtbaar gemaakt met de Lelie (God), het kruis en de hedera ranken(trouw) die de rozen omarmen.
de integrale dienst; dienst van 22 nov 2020

presentatie liturgie: liturgie presentatie

foto’s :foto’s

Met het oog op zondag 29 november 2020, eerste zondag van advent

We lezen Marcus 13: 24-32
Deze tekst gaat over het einde der tijden. Advent gaat niet alleen over de geboorte van Jezus. Het heeft een bredere lading, als periode waarin we uitzien naar Gods komst in onze wereld.
We lezen ook Lucas 1: 5-24 over de aankondiging van de geboorte van Johannes.Voorganger:   ds. Dick van der Vaart
Organist:         Auke Helder

19.00 uur adventsvesper
Liturg:             Henk Alberts 
Lector:            Mark Luikens
Organist:        Tim Vroom

liturgie: adventvesper1    

 

 

Wat is het beste nieuws dat je kunt bedenken? Op welk nieuws zou je hopen, voor jezelf of voor anderen in de wereld? Daar denken we in de Adventstijd met de kinderen over na. We leven toe naar de geboorte van Jezus, die licht en vrede brengt. Dat is goed nieuws voor de hele wereld- misschien wel het beste nieuws dat we kunnen krijgen. Iedere week horen we met de kinderen naar een artikel uit de Adventsbode.

De diensten worden online weergegeven op deze website:
rechterkolom onder kopje meekijken en meeluisteren> live of later in de herhaling.

*Oppasdienst
Er is weer gelegenheid om gebruik te maken van de oppasdienst. De leiding wil graag weten of er kinderen komen voor de oppas. Wanneer uw kinderen gebruik willen maken van de oppas, kunt u het aangeven bij de aanmelding van de kerkdienst.

Onderaan de aanmelding is een ruimte beschikbaar om het te vermelden.

NAAR DE KERK……
RESERVERINGSSYSTEEM OOSTERKERK Lees verder →

nieuws PKN Petrus

Magazine van de Protestantse kerk met veel goed nieuws en liederen
nieuws PKN Petrus

video God zal met je mee gaan

In deze tijd…..

HOUD MOED en HEB LIEF
klokken van hoop en troos

M.I.V. 19 NOVEMBER 2020 IS HET GEBOUW WEER GEOPEND met inachtneming van de RIVM maatregelen.

Een rustmomentje in de kerk 

De Oosterkerk is vanaf 6 mei iedere woensdag open van 10.30 tot 12 uur. U kunt vrij binnen lopen een kaarsje aansteken, even tot rust komen en indien daar behoefte aan is een kort gesprekje houden.Er is ook gelegenheid om naar orgelspel te luisteren.
Wel moet er rekening worden gehouden met 1,5 meter afstand.
Namens de kerkenraad zal er iemand aanwezig zijn als gastvrouw 0f gastheer.

Inzameling gaven zondag 29 november 2020. Graag digitaal; bij voorkeur via de App Kerkgeld

Eerste inzameling: Diaconie, KiA
De eerste inzameling is vandaag bestemd voor Kerk in Actie, voor vluchtelingenkinderen op Griekse eiland Lesbos. Daar verblijven momenteel duizenden niet-begeleide minderjarigen in een vluchtelingenkamp.  Na de brand in augustus is de situaties zo mogelijk nog schrijnender geworden. Kerk in Actie werkt samen met plaatselijke hulporganisaties waaronder die van de Grieks orthodoxe kerk en Borderline Lesbos.  Het gaat om medische zorg, een schooltje, een integratieproject en noodhulp voor slachtoffers van Covid-19: voedsel, een keuken, zeep!

Tweede inzameling:
Bloemen

In de kerk zijn bussen voor kerk, zending en wijkkas bij de uitgang.

We verzoeken iedereen zoveel mogelijk gebruik te maken van de App Kerkgeld, dit bespaart ons veel werk.
Als u de giften zelf overmaakt kunt u dit vanaf heden doen op bankrekeningnummer: NL56 RABO 0373735391 ten name van de Protestantse Gemeente Hoogeveen.

Lees verder →

Actie Kerkbalans

“GEEF VANDAAG VOOR DE KERK VAN MORGEN”
Voor de actie Kerkbalans 2021 zoeken wij voor enkele wijken nog een paar lopers. Doet u mee?
Geef u dan op bij ons Kerkelijk Bureau. TELEFOON:  0528-230471
Het kost u 2 of 3 avonden in januari 2021 om een aantal adressen te bezoeken.
Digitale Kerkbalans 2021
Ook bieden we de mogelijkheid om uw toezegging digitaal te ontvangen en u kunt hierna ook digitaal via de website uw toezegging doen.Wilt u hieraan deelnemen dan kunt u zich via email hiervoor aanmelden bij het kerkelijk bureau: info@kerkelijkbureauhoogeveen.nl.
Op deze wijze behoeven we, zeker in deze coronatijd, minder een beroep te doen op onze ‘lopers’ voor kerkbalans. We hopen op uw medewerking! 
Namens de Werkgroep Financiën: Janny Oost, Feddy van der Bent, Jan Lunenborg, Arjen Giethoorn en Ger Oving.

 

Projecten oosterkerk

Giften zijn welkom op:
Rek nr.: NL78RABO  03737 12 782  van Diaconie Protestantse gemeente Hoogeveen met vermelding van Project Gambia

Stand van zaken Jeugd voor Gambia:

De nieuwe jeugd voor Gambia groep is gevormd, 12 jongeren hopen in de zomer van 2021 af te kunnen reizen naar Gambia! Als dit niet lukt door de Corona pandemie gaan we in de zomer van 2022. We zijn druk bezig met allerlei acties die coronaproef moeten zijn. Zo hebben we al twee keer een succesvolle autowasdag gehouden! De speculaasactie is net afgerond ( zie verslag) en nieuwe acties zijn gepland.
De tussenstand is inmiddels: € 13.401,92!!  (streefbedrag €18.000)

Op de school in Jambanjelly hopen we een nieuw dak te kunnen realiseren op het gebouw waar vorig jaar een boom op gevallen is. Daarnaast zijn er nog reparaties aan de muur nodig, zodat de geiten niet zomaar op het plein komen en alle groentes uit de schooltuin eten. En sommige schoolbankjes moeten gerestaureerd worden. Een hoop te doen, maar dat kan natuurlijk met zo’n leuke gezellige grote groep!
Graag tot ziens op een van onze acties (zie zondagsbrieven)!

Onze kleine Gambia minimarkt is iedere woensdagmorgen van 10.00 – 12.00 uur open!
U bent welkom om een kijkje te nemen!
Wij houden ons wel aan de Corona maatregelen.
Jeugd voor Gambia team

Komende acties: Kerstboom actie en (kerst)minimarkt.

Acties Jeugd voor Gambia

We hopen u de komende periode te ontmoeten! 

verslag acties juni 2020 jeugd voor Gambia

verslag Speculaasactie 2020

 

                                                        

De jeugd voor Gambia groep

Twee iconen: ‘Het bezoek van de drie engelen’ en ‘De Wijnstok’

De wijkgemeente Hoogeveen-Oost rond de Oosterkerk heeft onlangs twee iconen gekregen tegen een kleine vergoeding. Ze zijn geschilderd door Wia Huisman uit Amersfoort.

Lees verder →

Het moderamen van de wijkkerkenraad Oost is participant in het samenwerkingsoverleg van de wijk Wolfsbos:

Deelnemende organisaties:
NNCZ (Noord-Nederlandse Coöperatie van Zorgorganisaties),
SWW (Stichting WelzijnsWerk),
d’Olde Bieb (de Wielewaal 5) ,
BCW (bewonerscollectief Wolfsbos).
zie links:

Lees verder →

Dagelijks bijbelleesrooster

Leesrooster NBG, tekst van vandaag
https://www.bijbelgenootschap.nl/gebruik-de-bijbel/bijbelleesrooster/