In deze tijd…..

HOUD MOED en HEB LIEF
klokken van hoop en troost

 

nieuws PKN Petrus

Een rustmomentje in de kerk

De Oosterkerk is vanaf 6 mei iedere woensdag open van 10.30 tot 12 uur. U kunt vrij binnen lopen een kaarsje aansteken, even tot rust komen en indien daar behoefte aan is een kort gesprekje houden.Er is ook gelegenheid om naar orgelspel te luisteren.
Wel moet er rekening worden gehouden met 1,5 meter afstand.
Namens de kerkenraad zal er iemand aanwezig zijn als gastvrouw of gastheer.

Met het oog op zondag 4 oktober 2020,

Zondag 4 oktober, 3e zondag van de herfst

We vieren de jaarlijkse Israëlzondag waarop we onze, volgens de kerkorde “onopgeefbare verbondenheid met het volk Israël“, centraal stellen.
De lezing voor deze zondag is Deuteronomium 30: 11-20 waar het volk door Mozes wordt opgeroepen te kiezen voor het leven.

Voorganger:   ds. Dick van der Vaart                    
Organist:         Harry van der Veen   

Deze dienst wordt ook online weergegeven op deze website:
rechterkolom onder kopje meekijken en meeluisteren> live of later in de herhaling.

*Oppasdienst
Er is weer gelegenheid om gebruik te maken van de oppasdienst. De leiding wil graag weten of er kinderen komen voor de oppas. Wanneer uw kinderen gebruik willen maken van de oppas, kunt u het aangeven bij de aanmelding van de kerkdienst.

Onderaan de aanmelding is een ruimte beschikbaar om het te vermelden.

WEER NAAR DE KERK……
RESERVERINGSSYSTEEM OOSTERKERK
Er moet, van overheidswege, gewerkt worden met een reserveringssysteem.
Dat past niet bij de gastvrije sfeer van de kerk, maar in deze situatie kan het helaas niet anders.
Vanaf maandag 29 juni kunt u een plaats reserveren voor de komende zondag in de Oosterkerk.
Dat kan op twee manieren:
 *  Via deze website van de Oosterkerk
stap 1:    klik op de knop rechtsboven: zitplaats reserveren
stap 2:    U komt op een aanmeldingsformulier voor de
               eerstkomende zondag
stap 3:    als u een kopie wilt ontvangen via mail, graag
               onderaan aanvinken
stap 4:    klik op de knop verzenden.
Telefonisch  naar 06- 18431967  ( pastorale telefoon)
    opgave vóór donderdagavond 20.00 uur.
Wanneer het maximale aantal aanmeldingen bereikt is en u bericht krijgt dat u niet kunt komen, dan krijgt u voor de volgende zondag dat u zich aanmeldt, voorrang.
U krijgt alleen een mail als u NIET geplaatst bent.
Dus: geen bericht, goed bericht: U mag komen!
Graag tot ziens in de Oosterkerk.
Een aantal zaken die belangrijk zijn:
Lees verder →

fotoreportage startzondag 2020

startzondag 2020

Inzameling gaven zondag 4 oktober 2020. Graag digitaal; bij voorkeur via de App Kerkgeld

Eerste inzameling: 
Diaconie-inzameling:
tgv Locale projecten

Tweede inzameling:

Kerk en Israël 

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

We verzoeken iedereen zoveel mogelijk gebruik te maken van de App Kerkgeld, dit bespaart ons veel werk.

U kunt de app downloaden op uw telefoon en vervolgens installeren

U moet wel uw “registratie nummer” invullen, is te vinden op de brief van uw kerkelijke bijdrage.

U kunt uw gift voor de inzameling ook via een QR code voldoen. 

Of :
U wordt via de onderstaande link direct doorgelinkt naar de Kerkgeld App. https://site.skgcollect.nl/13/gift/532ba44680d75fcd3231ba9011f4305f

of overschrijven: één bankrekeningnummer
NL56 RABO0373735391 ten name van Protestantse Gemeente Hoogeveen
Als u de giften zelf overmaakt kunt u dit vanaf heden doen op bovenstaand bankrekeningnummer.
U kunt hierbij aangeven waarvoor u de gift wilt bestemmen.

Lees verder →

Projecten oosterkerk

Giften zijn welkom op:
Rek nr.: NL78RABO  03737 12 782  van Diaconie Protestantse gemeente Hoogeveen met vermelding van Project Gambia

 

Stand van zaken Jeugd voor Gambia:
De nieuwe jeugd voor Gambia groep is gevormd, 14 jongeren hopen in de zomer van 2021 af te kunnen reizen naar Gambia! We zijn druk bezig om allerlei acties te bedenken die coronaproef zijn. Zo hebben we al twee keer een succesvolle autowasdag gehouden! De speculaasactie gaan we in oktober/ november houden en zijn we aan het bedenken om een drive in te organiseren om eten op te halen.
De tussenstand is inmiddels: € 12.159,61 (streefbedrag €18.000)

Op de school in Jambanjelly hopen we een nieuw dak te kunnen realiseren op het gebouw waar vorig jaar een boom op gevallen is. Daarnaast zijn er nog reparaties aan de muur nodig, zodat de geiten niet zomaar op het plein komen en alle groentes uit de schooltuin eten. En sommige schoolbankjes moeten gerestaureerd worden. Een hoop te doen, maar dat kan natuurlijk met zo’n leuke gezellige grote groep!

Graag tot ziens op een van onze acties (zie zondagsbrieven)!

Onze kleine Gambia minimarkt is iedere woensdagmorgen van 10.00 – 12.00 uur open!
U bent welkom om een kijkje te nemen!
Wij houden ons wel aan de Corona maatregelen.
Jeugd voor Gambia team

verslag acties juni 2020 jeugd voor Gambia

We hopen u de komende periode te ontmoeten! 

                                                        

De jeugd voor Gambia groep

Twee iconen: ‘Het bezoek van de drie engelen’ en ‘De Wijnstok’

De wijkgemeente Hoogeveen-Oost rond de Oosterkerk heeft onlangs twee iconen gekregen tegen een kleine vergoeding. Ze zijn geschilderd door Wia Huisman uit Amersfoort.

Lees verder →

Het moderamen van de wijkkerkenraad Oost is participant in het samenwerkingsoverleg van de wijk Wolfsbos:

Deelnemende organisaties:
NNCZ (Noord-Nederlandse Coöperatie van Zorgorganisaties),
SWW (Stichting WelzijnsWerk),
d’Olde Bieb (de Wielewaal 5) ,
BCW (bewonerscollectief Wolfsbos).
zie links:

Lees verder →

Dagelijks bijbelleesrooster

Leesrooster NBG, tekst van vandaag
https://www.bijbelgenootschap.nl/gebruik-de-bijbel/bijbelleesrooster/

Adres en video Oosterkerk

******************************************************
U vindt de Oosterkerk: Leeuweriklaan 35, 7905 CA Hoogeveen.
Een video (sfeerimpressie) van de Oosterkerk: klik op de link
******************************************************
Centraal telefoonnummer van de Ambtsgroep Pastoraat is: 06-18 43 19 67.

******************************************************