In deze tijd…..

HOUD MOED en HEB LIEF
klokken van hoop en troost

 

nieuws PKN Petrus

Een rustmomentje in de kerk

De Oosterkerk is vanaf 6 mei iedere woensdag open van 10.30 tot 12 uur. U kunt vrij binnen lopen een kaarsje aansteken, even tot rust komen en indien daar behoefte aan is een kort gesprekje houden.Er is ook gelegenheid om naar orgelspel te luisteren.
Wel moet er rekening worden gehouden met 1,5 meter afstand.
Namens de kerkenraad zal er iemand aanwezig zijn als gastvrouw of gastheer.

Met het oog op zondag 25 oktober 2020,

Zondag 25 oktober, 6e zondag van de herfst

Voorganger:   ds. C. Huisman – Meppel

Organist:         Tim Vroom

Deze dienst wordt ook online weergegeven op deze website:
rechterkolom onder kopje meekijken en meeluisteren> live of later in de herhaling.

*Oppasdienst
Er is weer gelegenheid om gebruik te maken van de oppasdienst. De leiding wil graag weten of er kinderen komen voor de oppas. Wanneer uw kinderen gebruik willen maken van de oppas, kunt u het aangeven bij de aanmelding van de kerkdienst.

Onderaan de aanmelding is een ruimte beschikbaar om het te vermelden.

NAAR DE KERK……
RESERVERINGSSYSTEEM OOSTERKERK Lees verder →

Inzameling gaven zondag 25 oktober 2020. Graag digitaal; bij voorkeur via de App Kerkgeld

Eerste inzameling
Diaconie, Wijkkas
Tweede inzameling
Bijbelgenootschap
In de kerk zijn bussen voor zending en wijkkas bij de uitgang.

We verzoeken iedereen zoveel mogelijk gebruik te maken van de App Kerkgeld, dit bespaart ons veel werk.
Als u de giften zelf overmaakt kunt u dit vanaf heden doen op bankrekeningnummer: NL56 RABO 0373735391 ten name van de Protestantse Gemeente Hoogeveen.

Lees verder →

ds. Jan Ros

Ds. Jan Ros heeft te kennen gegeven dat hij geen preekbeurten meer aanneemt.
Zondag 18 oktober was zijn laatste preekbeurt in de Oosterkerk.
De voorzitter van de kerkenraad sprak hem toe en is blij dat Jan na voorganger wel voorzanger blijft.

Dit werd onderstreept met een prachtig bos bloemen.

Gespreksbijeenkomsten, zie onder agenda

Gespreksbijeenkomsten

 Besproken wordt het boek van Broeder David Steindl-Rast ‘Dieper dan woorden’, het Apostolisch Credo, een geloof dat verbindt. (ISBN 978 90 5625 481 0). 

Dit boek begint met een voorwoord van de Dalai Lama.

 

Lees verder →

Projecten oosterkerk

Giften zijn welkom op:
Rek nr.: NL78RABO  03737 12 782  van Diaconie Protestantse gemeente Hoogeveen met vermelding van Project Gambia

 

Stand van zaken Jeugd voor Gambia:
De nieuwe jeugd voor Gambia groep is gevormd, 14 jongeren hopen in de zomer van 2021 af te kunnen reizen naar Gambia! We zijn druk bezig om allerlei acties te bedenken die coronaproef zijn. Zo hebben we al twee keer een succesvolle autowasdag gehouden! De speculaasactie gaan we in oktober/ november houden en zijn we aan het bedenken om een drive in te organiseren om eten op te halen.
De tussenstand is inmiddels: € 12.159,61 (streefbedrag €18.000)

Op de school in Jambanjelly hopen we een nieuw dak te kunnen realiseren op het gebouw waar vorig jaar een boom op gevallen is. Daarnaast zijn er nog reparaties aan de muur nodig, zodat de geiten niet zomaar op het plein komen en alle groentes uit de schooltuin eten. En sommige schoolbankjes moeten gerestaureerd worden. Een hoop te doen, maar dat kan natuurlijk met zo’n leuke gezellige grote groep!

Graag tot ziens op een van onze acties (zie zondagsbrieven)!

Onze kleine Gambia minimarkt is iedere woensdagmorgen van 10.00 – 12.00 uur open!
U bent welkom om een kijkje te nemen!
Wij houden ons wel aan de Corona maatregelen.
Jeugd voor Gambia team

verslag acties juni 2020 jeugd voor Gambia

We hopen u de komende periode te ontmoeten! 

                                                        

De jeugd voor Gambia groep

Twee iconen: ‘Het bezoek van de drie engelen’ en ‘De Wijnstok’

De wijkgemeente Hoogeveen-Oost rond de Oosterkerk heeft onlangs twee iconen gekregen tegen een kleine vergoeding. Ze zijn geschilderd door Wia Huisman uit Amersfoort.

Lees verder →

Het moderamen van de wijkkerkenraad Oost is participant in het samenwerkingsoverleg van de wijk Wolfsbos:

Deelnemende organisaties:
NNCZ (Noord-Nederlandse Coöperatie van Zorgorganisaties),
SWW (Stichting WelzijnsWerk),
d’Olde Bieb (de Wielewaal 5) ,
BCW (bewonerscollectief Wolfsbos).
zie links:

Lees verder →

Dagelijks bijbelleesrooster

Leesrooster NBG, tekst van vandaag
https://www.bijbelgenootschap.nl/gebruik-de-bijbel/bijbelleesrooster/

Adres en video Oosterkerk

******************************************************
U vindt de Oosterkerk: Leeuweriklaan 35, 7905 CA Hoogeveen.
Een video (sfeerimpressie) van de Oosterkerk: klik op de link
******************************************************
Centraal telefoonnummer van de Ambtsgroep Pastoraat is: 06-18 43 19 67.

******************************************************