In deze tijd…..

HOUD MOED en HEB LIEF
klokken van hoop en troost

nieuws PKN Petrus

Een rustmomentje in de kerk
De Oosterkerk is vanaf 6 mei iedere woensdag open van 10.30 tot 12 uur. U kunt vrij binnen lopen een kaarsje aansteken, even tot rust komen en indien daar behoefte aan is een kort gesprekje houden.
Wel moet er rekening worden gehouden met 1,5 meter afstand.
Namens de kerkenraad zal er iemand aanwezig zijn als gastvrouw of gastheer.

Met het oog op zondag 16 augustus 2020,

Zondag 16 augustus, 9e zondag van de zomer
In onze tijd is hoop dun gezaaid. Cynisme en somberheid voeren de boventoon. Dromers en idealisten worden overstemd door hordes boze, witte mannen en vrouwen met een akelig kort lontje en snoeiharde oordelen.
Onze wereld heeft geen behoefte aan idealisten, aan dromers en wereldverbeteraars. Onze tijd schreeuwt om mensen met hoop. Hoop die gegrond is en die het daarom ook houdt.

We lezen: 1 Petrus 3, 13-22.

Voorganger:   ds. Jan Ros     
Organist:        Harry van der Veen   

Deze dienst wordt ook online weergegeven op deze website:
rechterkolom onder kopje meekijken en meeluisteren> live of later in de herhaling

WEER NAAR DE KERK……
RESERVERINGSSYSTEEM OOSTERKERK
Er moet, van overheidswege, gewerkt worden met een reserveringssysteem.
Dat past niet bij de gastvrije sfeer van de kerk, maar in deze situatie kan het helaas niet anders.
Vanaf maandag 29 juni kunt u een plaats reserveren voor de komende zondag in de Oosterkerk.
Dat kan op twee manieren:
 *  Via deze website van de Oosterkerk
stap 1:    klik op de knop rechtsboven: zitplaats reserveren
stap 2:    U komt op een aanmeldingsformulier voor de
               eerstkomende zondag
stap 3:    als u een kopie wilt ontvangen via mail, graag
               onderaan aanvinken
stap 4:    klik op de knop verzenden.
Telefonisch  naar 06- 18431967  ( pastorale telefoon)
    opgave vóór donderdagavond 20.00 uur.
Wanneer het maximale aantal aanmeldingen bereikt is en u bericht krijgt dat u niet kunt komen, dan krijgt u voor de volgende zondag dat u zich aanmeldt, voorrang.
U krijgt alleen een mail als u NIET geplaatst bent.
Dus: geen bericht, goed bericht: U mag komen!
Graag tot ziens in de Oosterkerk.
Een aantal zaken die belangrijk zijn:
Lees verder →

Nieuws uit de “afgelopen” diensten

Kindernevendienst juli 2020:
video verhaal “hier vind je rust”: het video verhaal
werkblad voor zondag 5 juli: 5 juli KND
Hierboven het laatste filmpje voor de komende tijd. Het is nu zomervakantie dus we zetten het nu op pauze. Hopelijk na de zomervakantie weer volop kindernevendienst in de kerk. Leiding kindernevendienst.
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
Uit de dienst van 26 juli 2020
Foto’s van de werkstukken die gemaakt zijn door de deelnemers aan het leerhuis zijn te  bewonderen op de website van de Oosterkerk.

Meditatief Creatief Leerhuis

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>.>>>>>

Inzameling gaven zondag 16 augustus 2020. Graag digitaal;bij voorkeur via de App Kerkgeld

Eerste inzameling:

Diaconie-inzameling voor Inloopuur.
Kosten voor het Inloopuur De Haven en hulp die van daaruit wordt geboden komt voor een groot deel op de rekening van ons College van Diakenen. Het Inloopuur heeft een laagdrempelige sociale functie m.n. voor de mensen op de rand van de armoedegrens en/of schuldproblematiek. Het Inloopuur is gevestigd in de Ontmoetingswinkel “Bij Boszhardt” van het Leger des Heils (Schutstraat).

Tweede inzameling:
Onderhoud gebouwen en energie

Speciale aandacht deze zondag voor: Beiroet

 

 

 

Door de enorme explosie in de haven van Beiroet zijn duizenden gewonden gevallen, de helft van de stad is beschadigd en 300.000 mensen zijn dakloos. De nood is hoog: Libanon zucht al onder een zware economische crisis en de gevolgen van de coronacrisis. Kerk in Actie is noodhulp gestart via het internationale kerkelijk netwerk en de eigen partners ter plekke. Uw steun voor Libanon is zeer hard nodig!
Via ACT, het internationale kerkelijke netwerk waar Kerk in Actie lid van is, wordt eerste noodhulp geboden. Mensen ontvangen voedsel, water, kleding en hygiënematerialen.
Maak uw gift over op rekeningnummer NL89 ABNA 0457 457 457 t.n.v. Kerk in Actie, o.v.v. ‘Slachtoffers explosie Beiroet’ of via giro 555: reknr  NL 08 INGB 0000 0005 55.

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

We verzoeken iedereen zoveel mogelijk gebruik te maken van de
App Kerkgeld, dit bespaart ons veel werk.

U kunt de app downloaden op uw telefoon en vervolgens installeren

U moet wel uw “registratie nummer” invullen, is te vinden op de brief van uw kerkelijke bijdrage.

U kunt uw gift voor de inzameling ook via een QR code voldoen. 

Of :
U wordt via de onderstaande link direct doorgelinkt naar de Kerkgeld App. https://site.skgcollect.nl/13/gift/532ba44680d75fcd3231ba9011f4305f

of overschrijven: één bankrekeningnummer
NL56 RABO0373735391 ten name van Protestantse Gemeente Hoogeveen
Als u de giften zelf overmaakt kunt u dit vanaf heden doen op bovenstaand bankrekeningnummer.
U kunt hierbij aangeven waarvoor u de gift wilt bestemmen.

Lees verder →

Projecten oosterkerk

Giften zijn welkom op:
Rek nr.: NL78RABO  03737 12 782  van Diaconie Protestantse gemeente Hoogeveen met vermelding van Project Gambia

 

Stand van zaken Jeugd voor Gambia:
Ons boompje staat nu alleen in de kerk maar we kunnen gelukkig vermelden dat na een aantal activiteiten we nu bijna € 9.000 op onze rekening hebben staan.
Ook dank aan gemeenteleden die regelmatig wat aan ons overmaken.|Op dit moment staan op de plantenverkoop na, alle acties stil, ook de persoonlijke acties van de jongeren om geld voor hun reis te sparen.
We hopen na de zomer opnieuw weer acties te kunnen plannen om ons streefbedrag van €16.000 voor renovatiewerkzaamheden in Jambanjelly school te kunnen halen.

Onze kleine Gambia minimarkt is iedere woensdagmorgen van 10.00 – 12.00 uur open!
U bent welkom om een kijkje te nemen!
Wij houden ons wel aan de Corona maatregelen.
Jeugd voor Gambia team

verslag acties juni 2020 jeugd voor Gambia

We hopen u de komende periode te ontmoeten! 

                                                        

De jeugd voor Gambia groep

Twee iconen: ‘Het bezoek van de drie engelen’ en ‘De Wijnstok’

De wijkgemeente Hoogeveen-Oost rond de Oosterkerk heeft onlangs twee iconen gekregen tegen een kleine vergoeding. Ze zijn geschilderd door Wia Huisman uit Amersfoort.

Lees verder →

Het moderamen van de wijkkerkenraad Oost is participant in het samenwerkingsoverleg van de wijk Wolfsbos:

Deelnemende organisaties:
NNCZ (Noord-Nederlandse Coöperatie van Zorgorganisaties),
SWW (Stichting WelzijnsWerk),
d’Olde Bieb (de Wielewaal 5) ,
BCW (bewonerscollectief Wolfsbos).
zie links:

Lees verder →

Dagelijks bijbelleesrooster

Leesrooster NBG, tekst van vandaag
https://www.bijbelgenootschap.nl/gebruik-de-bijbel/bijbelleesrooster/

Adres en video Oosterkerk

******************************************************
U vindt de Oosterkerk: Leeuweriklaan 35, 7905 CA Hoogeveen.
Een video (sfeerimpressie) van de Oosterkerk: klik op de link
******************************************************
Centraal telefoonnummer van de Ambtsgroep Pastoraat is: 06-18 43 19 67.

******************************************************