Met het oog op zondag 15 december 2019, derde Advent

De naam van deze zondag is zondag ‘Gaudate’, verheugt u!
De ingetogenheid van advent, inkeer, bezinning op de nood van de wereld en de oorzaken daarvan wordt doorbroken door een vooruitgrijpen op kerst. De kleur van deze zondag is roze: door het paars van advent schijnt het licht van kerst zodat het roze oplicht.

In deze dienst wordt Thijmen Luikens, zoon van Atty en Mark Luikens gedoopt.
We lezen Lucas 1: 39-56: de ontmoeting tussen de zwangere Maria en eveneens zwangere Elizabeth.
De harde wereld wordt binnengebracht door Micha 6: 1-8.

Voorganger:   ds. Dick van der Vaart.                   Organist:  Tim Vroom    

 Adventsvesper 19.00 uur 3e adventsvesper.

Liturg:Marja Leasa         Lector: Syts Schouten-Bouma
Organist:         Harry van der Veen

kerstststal

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto van de week

tweede advent:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

eeuwigheidszondag 2019

Symbolische schikking zondag 24 nov, 2019
Het thema van de dienst is : IK BEN, naar aanleiding van de lezing uit Exodus.
God heeft beloofd met zijn liefde bij ons te  zijn in leven en sterven.
In de schikking staat de witte lelie voor het Goddelijke, witte bloemen voor de mensen.
Het hart is omwikkeld met hedra  als teken van Gods  trouw en liefdevolle aanwezigheid.

http://youtu.be/Xx9EQMJ75_s

http://youtu.be/7oeAQyGlpHo

Preek, Eeuwigheidszondag 2019 Oosterkerk

liturgie van de Eeuwigheidszondag in powerpoint

Projecten oosterkerk

Giften zijn welkom op:

Rek nr.: NL78RABO  03737 12 782  van Diaconie Protestantse gemeente Hoogeveen met vermelding van Project Gambi

 

Acties Jeugd voor Gambia:

Opbrengst speculaasactie!

Begin november hebben we een zeer grote bestelling door kunnen geven aan de bakker van Clubkas-acties.nl in Nunspeet. Wij willen graag vermelden dat de opbrengst van de speculaasactie dit jaar weer alle records heeft gebroken. Wij hebben maar liefst 1687,51 euro aan deze actie overgehouden. Geweldig! Ook een mooie opsteker voor de jeugd die in 2021 meegaat en druk bezig is veel geld in te zamelen.

Z.W.O. kerststukjes en kerstboeketten actie

Ook dit jaar gaan wij weer kerststukjes maken voor de 2 bekende projecten n.l. ”de jeugd voor Gambia” en” Roemenië” waar Herma en Jan Kok verschillende gemeenschappen ondersteunen. Voorbeelden van de kerststukjes en boeketten staan op zondag 8 en 15 december in de hal van de Oosterkerk, waar u uw bestelling kunt opgeven. De bestelde kerststukjes en kerstboeketten kunnen op dinsdag 17 december tussen 19.00 en 20.00 uur opgehaald en betaald worden in de soos van de Oosterkerk.
(voor wie dan verhinderd is, of de bestelling niet op kan halen wordt het thuis bezorgd). Wij hopen dat er weer vele bestellingen komen. De Z.W.O.-werkgroep Oosterkerk

En noteert u alvast in uw agenda:
Oliebollen/Kniepertjes: 30 december
Fancy Fair/Rommelmarkt: 4 april 2020

De nieuwe jongerengroep die mee gaat in de zomer van 2021 begint zich te vormen. 

Twee iconen: ‘Het bezoek van de drie engelen’ en ‘De Wijnstok’

De wijkgemeente Hoogeveen-Oost rond de Oosterkerk heeft onlangs twee iconen gekregen tegen een kleine vergoeding. Ze zijn geschilderd door Wia Huisman uit Amersfoort.

Lees verder →

Het moderamen van de wijkkerkenraad Oost is participant in het samenwerkingsoverleg van de wijk Wolfsbos:

Deelnemende organisaties:
NNCZ (Noord-Nederlandse Coöperatie van Zorgorganisaties),
SWW (Stichting WelzijnsWerk),
d’Olde Bieb (de Wielewaal 5) ,
BCW (bewonerscollectief Wolfsbos).
zie links:

Lees verder →

Dagelijks bijbelleesrooster

Leesrooster NBG, tekst van vandaag
https://www.bijbelgenootschap.nl/gebruik-de-bijbel/bijbelleesrooster/

Adres en video Oosterkerk

******************************************************
U vindt de Oosterkerk: Leeuweriklaan 35, 7905 CA Hoogeveen.
Een video (sfeerimpressie) van de Oosterkerk: klik op de link
******************************************************
Centraal telefoonnummer van de Ambtsgroep Pastoraat is: 06-18 43 19 67.

******************************************************