Publicatie Oosterkerk

Mededeling Algemene Kerkenraad
Afgelopen week heeft de Hoogeveensche Courant geschreven over ontwikkelingen bij de Oosterkerk. De Algemene Kerkenraad en het College van Kerkrentmeesters betreuren deze publicatie. Nadere informatie vindt u op de website van de Protestantse Gemeente en van uw wijkgemeente. Lees verder →

In deze tijd…..

HOUD MOED en HEB LIEF
klokken van hoop en troost

Niet naar de kerk? Dit kunt u wel

Een rustmomentje in de kerk
De Oosterkerk is vanaf 6 mei iedere woensdag open van 10.30 tot 12 uur. U kunt vrij binnen lopen een kaarsje aansteken, even tot rust komen en indien daar behoefte aan is een kort gesprekje houden.
Wel moet er rekening worden gehouden met 1,5 meter afstand.
Namens de kerkenraad zal er iemand aanwezig zijn als gastvrouw of gastheer
Anne Kuipers heeft een prachtige video gemaakt. Even iets anders in deze tijden.
de ijsvogel

WEER NAAR DE KERK……
In het moderamen is afgesproken dat er vanaf zondag 7 juni op beperkte schaal weer diensten in de Oosterkerk worden gehouden.
In juni wordt gestart met een maximale aanwezigheid van 30 personen. Dit is inclusief de predikant, ouderling en diaken van dienst, de lector, de organist, enkele zangers, het beamerteam en de koster. Er is dan nog ruimte voor ongeveer 20 gasten.
Wie mogen nu aanwezig zijn?

Lees verder →

Met het oog op zondag 7 juni 2020, Zondag Trinitatis (Drie-eenheid)

Kindernevendienst zondag 31 mei 2020, Pinksteren:
Verhaal kind PINKSTEREN
>>>>>>>>>>>>>>>>>
Met het Pinksterfeest is de cyclus van de christelijke feestdagen voltooid:
Met Kerst, Pasen, Hemelvaart en Pinksteren werden steeds aspecten van het mysterie belicht. Op deze zondag proberen we een beeld te krijgen van het geheel. Maar het mysterie blijft. Dat wil niet zeggen dat het mysterie irrationeel is (tegen de ratio in). Het mysterie is niet irrationeel maar boven-rationeel. Het is niet onbegrijpelijk maar er valt oneindig veel te begrijpen. Ons verstand is echter niet oneindig groot. Gelukkig maar, daarom kunnen we ons verdiepen in het mysterie. Het is als met onze voeten. Zouden ze zo groot zijn dat ze de aardbol zouden bedekken, dan zouden we geen wandeling kunnen maken.

We lezen Mattheüs 28:16-20 waar de Opgestane Heer de leerlingen de opdracht geeft om de volken te maken tot zijn leerlingen en hen te dopen in de Naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest.

Voorganger:   ds. Dick van der Vaart         Organist:         Harry van Veen

Weer naar de kerk:
In het moderamen is afgesproken dat er vanaf zondag 7 juni op beperkte schaal weer diensten in de Oosterkerk worden gehouden.
Gemeentezang is helaas nog niet mogelijk. (richtlijnen RIVM)

Deze dienst wordt ook online weergegeven op deze website:
rechterkolom onder kopje meekijken en meeluisteren> live of later in de herhaling.

Inzameling gaven zondag 7 juni 2020.(Graag digitaal)

Eerste inzameling: 
Diaconie tbv financiële hulp vanuit inloopuuur. 

Tweede inzameling:
Diaconaal platform

Digitale inzameling van de gaven tijdens de online diensten van de kerk.   
vanaf heden op één bankrekeningnummer
NL56 RABO0373735391 ten name van Protestantse Gemeente Hoogeveen
Als u de giften zelf overmaakt kunt u dit vanaf heden doen op bovenstaand bankrekeningnummer.
U kunt hierbij aangeven waarvoor u de gift wilt bestemmen.
U kunt uw gift voor de inzameling ook via een QR code voldoen. 

Of :
U wordt via de onderstaande link direct doorgelinkt naar de Kerkgeld App. https://site.skgcollect.nl/13/gift/532ba44680d75fcd3231ba9011f4305f Lees verder →

Projecten oosterkerk

Giften zijn welkom op:
Rek nr.: NL78RABO  03737 12 782  van Diaconie Protestantse gemeente Hoogeveen met vermelding van Project Gambia

Stand van zaken Jeugd voor Gambia:
Ons boompje staat nu alleen in de kerk maar we kunnen gelukkig vermelden dat na een aantal activiteiten we nu bijna € 9.000 op onze rekening hebben staan.
Ook dank aan gemeenteleden die regelmatig wat aan ons overmaken.|Op dit moment staan op de plantenverkoop na, alle acties stil, ook de persoonlijke acties van de jongeren om geld voor hun reis te sparen.
We hopen na de zomer opnieuw weer acties te kunnen plannen om ons streefbedrag van €16.000 voor renovatiewerkzaamheden in Jambanjelly school te kunnen halen.
Geslaagde plantenverkoop:
In de maand april en begin mei hebben Piet van de Ende en Bernard de Vries een plantenverkoop georganiseerd voor het project Jeugd voor Gambia. Deze activiteit had normaal plaats gevonden op de Rommelmarkt, die helaas niet door kon gaan. De verkoop gebeurde vanuit de achtertuin van Bernhard.
Deze actie heeft een geweldig bedrag opgeleverd
van € 456,-.

Wij danken Piet en Bernhard heel hartelijk voor hun inzet.
Jeugd voor Gambia team

Het plantenwinkeltje van Piet en Bernhard.

Foto: Christine Bruinsma

 

Jeugd voor Gambia team

 

 

 

 

 

 

 

 

Twee iconen: ‘Het bezoek van de drie engelen’ en ‘De Wijnstok’

De wijkgemeente Hoogeveen-Oost rond de Oosterkerk heeft onlangs twee iconen gekregen tegen een kleine vergoeding. Ze zijn geschilderd door Wia Huisman uit Amersfoort.

Lees verder →

Het moderamen van de wijkkerkenraad Oost is participant in het samenwerkingsoverleg van de wijk Wolfsbos:

Deelnemende organisaties:
NNCZ (Noord-Nederlandse Coöperatie van Zorgorganisaties),
SWW (Stichting WelzijnsWerk),
d’Olde Bieb (de Wielewaal 5) ,
BCW (bewonerscollectief Wolfsbos).
zie links:

Lees verder →

Dagelijks bijbelleesrooster

Leesrooster NBG, tekst van vandaag
https://www.bijbelgenootschap.nl/gebruik-de-bijbel/bijbelleesrooster/

Adres en video Oosterkerk

******************************************************
U vindt de Oosterkerk: Leeuweriklaan 35, 7905 CA Hoogeveen.
Een video (sfeerimpressie) van de Oosterkerk: klik op de link
******************************************************
Centraal telefoonnummer van de Ambtsgroep Pastoraat is: 06-18 43 19 67.

******************************************************