terugblik op eeuwigheidszondag 2020, 22 nov.

terugblik op eeuwigheidszondag 2020 is te vinden onder het kopje:”Bijzondere diensten” (rechterkolom)

Met het oog op zondag 6 december 2020, tweede zondag van advent

Zondag 6 december, 2e zondag van advent
We lezen Lucas 1: 26-38
.
De aankondiging van de geboorte van Jezus.
Ook lezen we Johannes 1: 19-28. Johannes de Doper wordt door de priesters en Levieten ondervraagd: “Ben jij de Messias?“
Johannes vertelt dat hij het niet is.
Na hem komt iemand die veel belangrijker is dan hij.

Voorganger:   ds. Dick van der Vaart
Organist:         Auke Helder

19.00 uur adventsvesper
Liturg:             Rieke van Dijk-Veenstra
Lector:             Syts Schouten-Bouma
Organist:         Bram van Dijk           

liturgie:  adventvesper2   

 

 

Wat is het beste nieuws dat je kunt bedenken? Op welk nieuws zou je hopen, voor jezelf of voor anderen in de wereld? Daar denken we in de Adventstijd met de kinderen over na. We leven toe naar de geboorte van Jezus, die licht en vrede brengt. Dat is goed nieuws voor de hele wereld- misschien wel het beste nieuws dat we kunnen krijgen.
Iedere week horen we met de kinderen naar een artikel uit de Adventsbode.

Omdat het zondag niet afgespeeld is in de kerk kun je hier het verhaal van vorige week horen:

https://1drv.ms/p/s!Al-UBEPJjOQLlIxhIvK33Fq7EQw7JQ?e=LQ4PQu

De diensten worden online weergegeven op deze website:
rechterkolom onder kopje meekijken en meeluisteren> live of later in de herhaling.

*Oppasdienst
Er is weer gelegenheid om gebruik te maken van de oppasdienst. De leiding wil graag weten of er kinderen komen voor de oppas. Wanneer uw kinderen gebruik willen maken van de oppas, kunt u het aangeven bij de aanmelding van de kerkdienst.

Onderaan de aanmelding is een ruimte beschikbaar om het te vermelden.

NAAR DE KERK……
RESERVERINGSSYSTEEM OOSTERKERK Lees verder →

nieuws PKN Petrus

Magazine van de Protestantse kerk met veel goed nieuws en liederen
nieuws PKN Petrus

video God zal met je mee gaan

In deze tijd…..

HOUD MOED en HEB LIEF
klokken van hoop en troos

M.I.V. 19 NOVEMBER 2020 IS HET GEBOUW WEER GEOPEND met inachtneming van de RIVM maatregelen.

Een rustmomentje in de kerk 

De Oosterkerk is vanaf 6 mei iedere woensdag open van 10.30 tot 12 uur. U kunt vrij binnen lopen een kaarsje aansteken, even tot rust komen en indien daar behoefte aan is een kort gesprekje houden.Er is ook gelegenheid om naar orgelspel te luisteren.
Wel moet er rekening worden gehouden met 1,5 meter afstand.
Namens de kerkenraad zal er iemand aanwezig zijn als gastvrouw 0f gastheer.

Inzameling gaven zondag 6 december 2020. Graag digitaal; bij voorkeur via de App Kerkgeld

Eerste inzameling: Diaconie
Diaconie-inzameling voor lokale projecten. We denken hierbij aan ondersteuning van organisaties als b.v. Dorcas, Het Toon Hermanshuis, de Voedselbank, Kledingbank en Speelgoedbank en door de diaconie opgezette zaken als het Microkredietfonds bij de SWW.

Tweede inzameling:
Plaatselijk wijkwerk

In de kerk zijn bussen voor kerk, zending en wijkkas bij de uitgang.

We verzoeken iedereen zoveel mogelijk gebruik te maken van de App Kerkgeld, dit bespaart ons veel werk.
Als u de giften zelf overmaakt kunt u dit vanaf heden doen op bankrekeningnummer: NL56 RABO 0373735391 ten name van de Protestantse Gemeente Hoogeveen.

Lees verder →

Actie Kerkbalans

“GEEF VANDAAG VOOR DE KERK VAN MORGEN”

Ook bieden we de mogelijkheid om uw toezegging digitaal te ontvangen en u kunt hierna ook digitaal via de website uw toezegging doen.Wilt u hieraan deelnemen dan kunt u zich via email hiervoor aanmelden bij het kerkelijk bureau: info@kerkelijkbureauhoogeveen.nl.
Op deze wijze behoeven we, zeker in deze coronatijd, minder een beroep te doen op onze ‘lopers’ voor kerkbalans. We hopen op uw medewerking! 
Namens de Werkgroep Financiën: Janny Oost, Feddy van der Bent, Jan Lunenborg, Arjen Giethoorn en Ger Oving.

ZWO nieuws

Kerststukjes van de ZWO     
Dit jaar is de opzet van de verkoop van kerststukjes gewijzigd.
De kerststukjes kunt u vanaf woensdag 2 december bestellen/kopen tijdens de opening van de ‘Gambia minimarkt’ in de Oosterkerk.
De minimarkt is geopend op woensdagmorgen van 10.00 tot 12.00 uur, tenzij anders aangegeven.
ZWO-commissie Oosterkerk

Projecten oosterkerk

Giften zijn welkom op:
Rek nr.: NL78RABO  03737 12 782  van Diaconie Protestantse gemeente Hoogeveen met vermelding van Project Gambia

 

Laatste nieuws met actie rond kerst en oudjaar

Jeugd voor Gambia

Stand van zaken Jeugd voor Gambia:

De nieuwe jeugd voor Gambia groep is gevormd, 12 jongeren hopen in de zomer van 2021 af te kunnen reizen naar Gambia! Als dit niet lukt door de Corona pandemie gaan we in de zomer van 2022. We zijn druk bezig met allerlei acties die coronaproef moeten zijn. Zo hebben we al twee keer een succesvolle autowasdag gehouden! De speculaasactie is net afgerond ( zie verslag) en nieuwe acties zijn gepland.
De tussenstand is inmiddels: € 13.401,92!!  (streefbedrag €18.000)

Op de school in Jambanjelly hopen we een nieuw dak te kunnen realiseren op het gebouw waar vorig jaar een boom op gevallen is. Daarnaast zijn er nog reparaties aan de muur nodig, zodat de geiten niet zomaar op het plein komen en alle groentes uit de schooltuin eten. En sommige schoolbankjes moeten gerestaureerd worden. Een hoop te doen, maar dat kan natuurlijk met zo’n leuke gezellige grote groep!
Graag tot ziens op een van onze acties (zie zondagsbrieven)!

Onze kleine Gambia minimarkt is iedere woensdagmorgen van 10.00 – 12.00 uur open!
U bent welkom om een kijkje te nemen!
Wij houden ons wel aan de Corona maatregelen.
Jeugd voor Gambia team

Komende acties: Kerstboom actie en (kerst)minimarkt.

Acties Jeugd voor Gambia

We hopen u de komende periode te ontmoeten! 

verslag acties juni 2020 jeugd voor Gambia

verslag Speculaasactie 2020

 

                                                        

De jeugd voor Gambia groep

Twee iconen: ‘Het bezoek van de drie engelen’ en ‘De Wijnstok’

De wijkgemeente Hoogeveen-Oost rond de Oosterkerk heeft onlangs twee iconen gekregen tegen een kleine vergoeding. Ze zijn geschilderd door Wia Huisman uit Amersfoort.

Lees verder →

Het moderamen van de wijkkerkenraad Oost is participant in het samenwerkingsoverleg van de wijk Wolfsbos:

Deelnemende organisaties:
NNCZ (Noord-Nederlandse Coöperatie van Zorgorganisaties),
SWW (Stichting WelzijnsWerk),
d’Olde Bieb (de Wielewaal 5) ,
BCW (bewonerscollectief Wolfsbos).
zie links:

Lees verder →