In deze tijd…..

HOUD MOED en HEB LIEF
klokken van hoop en troost

Niet naar de kerk? Dit kunt u wel

Een rustmomentje in de kerk
De Oosterkerk is vanaf 6 mei iedere woensdag open van 10.30 tot 12 uur. U kunt vrij binnen lopen een kaarsje aansteken, even tot rust komen en indien daar behoefte aan is een kort gesprekje houden.
Wel moet er rekening worden gehouden met 1,5 meter afstand.
Namens de kerkenraad zal er iemand aanwezig zijn als gastvrouw of gastheer.

als je geen liefde hebt voor elkaar
Zondagmorgen 17 mei is er iets mis gegaan met het afspelen van het kinderlied in de live uitzending. Bovenstaande link verwijst naar beeld en geluid van: “Als je geen liefde hebt….”

Met het oog op zondag 24 mei 2020, zevende zondag van Pasen

Kindernevendienst zondag 24 mei 2020:

verhaal, het vierde gebod

KND 24 mei


Zondag 24 mei, 7e zondag van Pasen, 9.30 uur, Wezenzondag
De naam van deze zondag verwijst naar de uitspraak die Jezus deed in Zijn afscheidsrede: “Ik laat u niet als wezen achter.“ Jezus doelde op de tijd na zijn hemelvaart. We lezen het verhaal van de hemelvaart zoals dat staat in Handelingen 1. De lezing uit het eerste testament is psalm 72 waarin het gaat om de rechtvaardige koning. De hemelvaart van Jezus is namelijk het verhaal van een koning die zijn troon bestijgt.

Deze dienst is mede voorbereid met de cantorij.

Voorganger:   ds. Dick van der Vaart
Organist:         Harry van der Veen

Deze dienst wordt online weergegeven op deze website:
rechterkolom onder kopje meekijken en meeluisteren> live of later in de herhaling.
(De site raakt overvraagd bij meer dan 100 aanmeldingen, u krijgt dan een berichtje in het scherm. In dat geval probeer het dan later in de herhaling, deze is in de loop van de zondag beschikbaar.)

 

Inzameling gaven zondag 24 mei 2020.(Graag digitaal)

Eerste inzameling: Diaconie (Wijkdoel)
Vrije wijkdoelcollecte 24 mei
De inzameling op zondag 24 mei is bestemd voor:
Bij Bosshardt van Het Leger des Heils.
Bij Bosshardt is een inloophuis voor dagopvang van dak- en thuislozen en het maakt niet uit wat hun achtergrond of levensovertuiging is. Hierbij moet u denken aan de mogelijkheid dat er voor dak- en thuislozen een postadres kan komen, dat zij daar hun kleding kunnen wassen en drogen, douchen, enz.
Zij kunnen er overdag terecht voor een kop koffie en een praatje. Er is gezelligheid en contact tussen bezoekers en hulpverleners.
Zij ondersteunen ze om weer deel te nemen aan het ‘gewone’ leven. Bezoekers krijgen zo weer perspectief op een zelfstandig leven.

Tweede inzameling: Plaatselijk wijkwerk

Digitale inzameling van de gaven tijdens de online diensten van de kerk.   
vanaf heden op één bankrekeningnummer
NL56 RABO0373735391 ten name van Protestantse Gemeente Hoogeveen

Als u de giften zelf overmaakt kunt u dit vanaf heden doen op bovenstaand bankrekeningnummer.
U kunt hierbij aangeven waarvoor u de gift wilt bestemmen.

U kunt uw gift voor de inzameling ook via een QR code voldoen. 
Of :
U wordt via de onderstaande link direct doorgelinkt naar de Kerkgeld App

 

https://site.skgcollect.nl/13/gift/532ba44680d75fcd3231ba9011f4305f Lees verder →

Projecten oosterkerk

Giften zijn welkom op:
Rek nr.: NL78RABO  03737 12 782  van Diaconie Protestantse gemeente Hoogeveen met vermelding van Project Gambia

Stand van zaken Jeugd voor Gambia:
Ons boompje staat nu alleen in de kerk maar we kunnen gelukkig vermelden dat na een aantal activiteiten we nu bijna € 9.000 op onze rekening hebben staan.
Ook dank aan gemeenteleden die regelmatig wat aan ons overmaken.|Op dit moment staan op de plantenverkoop na, alle acties stil, ook de persoonlijke acties van de jongeren om geld voor hun reis te sparen.
We hopen na de zomer opnieuw weer acties te kunnen plannen om ons streefbedrag van €16.000 voor renovatiewerkzaamheden in Jambanjelly school te kunnen halen.
Geslaagde plantenverkoop:
In de maand april en begin mei hebben Piet van de Ende en Bernard de Vries een plantenverkoop georganiseerd voor het project Jeugd voor Gambia. Deze activiteit had normaal plaats gevonden op de Rommelmarkt, die helaas niet door kon gaan. De verkoop gebeurde vanuit de achtertuin van Bernhard.
Deze actie heeft een geweldig bedrag opgeleverd
van € 456,-.

Wij danken Piet en Bernhard heel hartelijk voor hun inzet.
Jeugd voor Gambia team

Het plantenwinkeltje van Piet en Bernhard.

Foto: Christine Bruinsma

 

Jeugd voor Gambia team

 

 

 

 

 

 

 

 

Twee iconen: ‘Het bezoek van de drie engelen’ en ‘De Wijnstok’

De wijkgemeente Hoogeveen-Oost rond de Oosterkerk heeft onlangs twee iconen gekregen tegen een kleine vergoeding. Ze zijn geschilderd door Wia Huisman uit Amersfoort.

Lees verder →

Het moderamen van de wijkkerkenraad Oost is participant in het samenwerkingsoverleg van de wijk Wolfsbos:

Deelnemende organisaties:
NNCZ (Noord-Nederlandse Coöperatie van Zorgorganisaties),
SWW (Stichting WelzijnsWerk),
d’Olde Bieb (de Wielewaal 5) ,
BCW (bewonerscollectief Wolfsbos).
zie links:

Lees verder →

Dagelijks bijbelleesrooster

Leesrooster NBG, tekst van vandaag
https://www.bijbelgenootschap.nl/gebruik-de-bijbel/bijbelleesrooster/

Adres en video Oosterkerk

******************************************************
U vindt de Oosterkerk: Leeuweriklaan 35, 7905 CA Hoogeveen.
Een video (sfeerimpressie) van de Oosterkerk: klik op de link
******************************************************
Centraal telefoonnummer van de Ambtsgroep Pastoraat is: 06-18 43 19 67.

******************************************************