Met het oog op zondag 17 november 2019

Met het oog op zondag 17 november, 9e zondag van de herfst.

Voorganger: ds. André P. Heiner – Elim; Organist Bram van Dijk.

Aanvang dienst: 09.30 uur

De eerste inzameling is: diaconie, Wijkdoelcollecte voor stichting “TitanE”

Stichting TitanE; NL67RABO0364157704 o.v.v. noodhulp maluku

In september heeft er op de Molukken een aardbeving plaatsgevonden.
Diverse dorpen op de eilanden Ambon, Ceram en Haruku zijn flink getroffen.

 

 

 

 

 

 

 

Foto van de week


 

 

 

 

Meer foto’s van de dienst van 10 november zie onderstaande link. foto: Jan Wessels

https://1drv.ms/u/s!Al-UBEPJjOQLjvB7W9kbBTLkKYyfdg?e=mLOwqB

Projecten oosterkerk

Giften zijn welkom op:

Rek nr.: NL78RABO  03737 12 782  van Diaconie Protestantse gemeente Hoogeveen met vermelding van Project Gambia


Acties Jeugd voor Gambia:
Speculaasactie: half oktober – 3 november. Bezorging laatste twee weken van november. En noteert u alvast in uw agenda:
Oliebollen/Kniepertjes: 30 december
Fancy Fair/Rommelmarkt: 4 april 2020

De nieuwe jongerengroep die mee gaat in de zomer van 2021 begint zich te vormen.

Speculaasactie voor Gambia!
De speculaasactie is altijd een groot succes, daarom willen we deze actie dit jaar herhalen. De lekkernijen komen van een (heerlijke!) warme bakker, die dit voor clubs/verenigingen e.d. organiseert. Wij hebben er vorig jaar veel geld mee opgehaald. 
Op 13, 20, 27 oktober en 3 november, liggen er lijsten in de hal.

Lees verder →

Twee iconen: ‘Het bezoek van de drie engelen’ en ‘De Wijnstok’

De wijkgemeente Hoogeveen-Oost rond de Oosterkerk heeft onlangs twee iconen gekregen tegen een kleine vergoeding. Ze zijn geschilderd door Wia Huisman uit Amersfoort.

Lees verder →

Het moderamen van de wijkkerkenraad Oost is participant in het samenwerkingsoverleg van de wijk Wolfsbos:

Deelnemende organisaties:
NNCZ (Noord-Nederlandse Coöperatie van Zorgorganisaties),
SWW (Stichting WelzijnsWerk),
d’Olde Bieb (de Wielewaal 5) ,
BCW (bewonerscollectief Wolfsbos).
zie links:

Lees verder →

Dagelijks bijbelleesrooster

Leesrooster NBG, tekst van vandaag
https://www.bijbelgenootschap.nl/gebruik-de-bijbel/bijbelleesrooster/

Adres en video Oosterkerk

******************************************************
U vindt de Oosterkerk: Leeuweriklaan 35, 7905 CA Hoogeveen.
Een video (sfeerimpressie) van de Oosterkerk: klik op de link
******************************************************
Centraal telefoonnummer van de Ambtsgroep Pastoraat is: 06-18 43 19 67.

******************************************************