In deze tijd…..

HOUD MOED en HEB LIEF
klokken van hoop en troost

 

nieuws PKN Petrus

Een rustmomentje in de kerk

De Oosterkerk is vanaf 6 mei iedere woensdag open van 10.30 tot 12 uur. U kunt vrij binnen lopen een kaarsje aansteken, even tot rust komen en indien daar behoefte aan is een kort gesprekje houden.Er is ook gelegenheid om naar orgelspel te luisteren.
Wel moet er rekening worden gehouden met 1,5 meter afstand.
Namens de kerkenraad zal er iemand aanwezig zijn als gastvrouw of gastheer.

Met het oog op zondag 1 november 2020,

Zondag 1 november, 7e zondag van de herfst, jeugddienst, thema vrede

Eigenlijk zouden we deze dienst op Vredeszondag houden maar omdat deze vlak na de zomervakantie viel, ontbrak het aan voldoende voorbereidingstijd. Daarom een verlate vredes-jeugddienst.
“Woorden doen geen pijn“, wordt er wel eens gezegd. Maar dat klopt niet. Woorden kunnen hard aankomen. Woorden kunnen mensen bezeren. Met dit inzicht zijn een paar jongeren aan de slag gegaan.

We lezen Marcus 7: 24-30
waar zelfs Jezus harde woorden lijkt te gebruiken.
Inge Tibben zal de dienst verrijken met haar zang.

Voorganger: ds. Dick van der Vaart                                                

Deze dienst wordt ook online weergegeven op deze website:
rechterkolom onder kopje meekijken en meeluisteren> live of later in de herhaling.

*Oppasdienst
Er is weer gelegenheid om gebruik te maken van de oppasdienst. De leiding wil graag weten of er kinderen komen voor de oppas. Wanneer uw kinderen gebruik willen maken van de oppas, kunt u het aangeven bij de aanmelding van de kerkdienst.

Onderaan de aanmelding is een ruimte beschikbaar om het te vermelden.

NAAR DE KERK……
RESERVERINGSSYSTEEM OOSTERKERK Lees verder →

Jeugddienst 1 november

Jeugddienst 1 november in de Oosterkerk Lees verder →

Inzameling gaven zondag 1 november 2020. Graag digitaal; bij voorkeur via de App Kerkgeld

 

Eerste inzameling
Najaarszendingscollecte
Tweede inzameling
onderhoud gebouwen en energie
In de kerk zijn bussen voor zending en wijkkas bij de uitgang.

We verzoeken iedereen zoveel mogelijk gebruik te maken van de App Kerkgeld, dit bespaart ons veel werk.
Als u de giften zelf overmaakt kunt u dit vanaf heden doen op bankrekeningnummer: NL56 RABO 0373735391 ten name van de Protestantse Gemeente Hoogeveen.

Lees verder →

Najaarszendingscollecte 1 november 2020

Najaarszendingscollecte 1 november​ 2020 Lees verder →

ds. Jan Ros

Ds. Jan Ros heeft te kennen gegeven dat hij geen preekbeurten meer aanneemt.
Zondag 18 oktober was zijn laatste preekbeurt in de Oosterkerk.
De voorzitter van de kerkenraad sprak hem toe en is blij dat Jan na voorganger wel voorzanger blijft.

Dit werd onderstreept met een prachtig bos bloemen.

SPECULAAS ACTIE 2020 JEUGD GAMBIA

Speculaasactie!

Wat gaat een jaar snel voorbij! Ingrid Jager en Christine Bruinsma zijn al weer (samen met de jeugd) bezig met de jaarlijkse speculaasactie om geld in te zamelen voor het Jeugd voor Gambia project. Het geld wordt gebruikt voor renovatiewerkzaamheden op de school in Jambanjelly. Op dit moment zitten ze daar in de regentijd met ernstige lekkage plekken in een van de lokalen blokken en delen van de schoolmuur zijn omgevallen. Het is dan heel fijn om de school op deze manier een beetje te kunnen helpen.

Lees verder →

Projecten oosterkerk

Giften zijn welkom op:
Rek nr.: NL78RABO  03737 12 782  van Diaconie Protestantse gemeente Hoogeveen met vermelding van Project Gambia

 

Stand van zaken Jeugd voor Gambia:
De nieuwe jeugd voor Gambia groep is gevormd, 14 jongeren hopen in de zomer van 2021 af te kunnen reizen naar Gambia! We zijn druk bezig om allerlei acties te bedenken die coronaproef zijn. Zo hebben we al twee keer een succesvolle autowasdag gehouden! De speculaasactie gaan we in oktober/ november houden en zijn we aan het bedenken om een drive in te organiseren om eten op te halen.
De tussenstand is inmiddels: € 12.159,61 (streefbedrag €18.000)

Op de school in Jambanjelly hopen we een nieuw dak te kunnen realiseren op het gebouw waar vorig jaar een boom op gevallen is. Daarnaast zijn er nog reparaties aan de muur nodig, zodat de geiten niet zomaar op het plein komen en alle groentes uit de schooltuin eten. En sommige schoolbankjes moeten gerestaureerd worden. Een hoop te doen, maar dat kan natuurlijk met zo’n leuke gezellige grote groep!

Graag tot ziens op een van onze acties (zie zondagsbrieven)!

Onze kleine Gambia minimarkt is iedere woensdagmorgen van 10.00 – 12.00 uur open!
U bent welkom om een kijkje te nemen!
Wij houden ons wel aan de Corona maatregelen.
Jeugd voor Gambia team

verslag acties juni 2020 jeugd voor Gambia

We hopen u de komende periode te ontmoeten! 

                                                        

De jeugd voor Gambia groep

Twee iconen: ‘Het bezoek van de drie engelen’ en ‘De Wijnstok’

De wijkgemeente Hoogeveen-Oost rond de Oosterkerk heeft onlangs twee iconen gekregen tegen een kleine vergoeding. Ze zijn geschilderd door Wia Huisman uit Amersfoort.

Lees verder →

Het moderamen van de wijkkerkenraad Oost is participant in het samenwerkingsoverleg van de wijk Wolfsbos:

Deelnemende organisaties:
NNCZ (Noord-Nederlandse Coöperatie van Zorgorganisaties),
SWW (Stichting WelzijnsWerk),
d’Olde Bieb (de Wielewaal 5) ,
BCW (bewonerscollectief Wolfsbos).
zie links:

Lees verder →