Met het oog op zondag 17 februari 2019.

zesde zondag na Epifanie

Voorganger: de heer H.Eringa, IJsselmuiden

organist: Auke Helder

Aanvang dienst: 09.30 uur.

bevestiging en intrede ds. van der Vaart, 31 maart 14.30 uur

Intrede ds. van der Vaart
 De intrede en de bevestiging van ds. D. van der Vaart, zal plaatsvinden op zondag 31 maart in de oosterkerk om 14.30 uur.

Die zondag is er in de Oosterkerk geen ochtenddienst.

foto van de week

video: lied 352 Jezus meester aller dingen

video: lied van de liefde

 

Door FaceMePLS from The Hague, The Netherlands – ‘Huiskamer jaren 50’, CC BY 2.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=37661124

Huiskamergesprekken zie zondagsbrief 10 februari

Hoe hadden we het ons deze keer gedacht:
– op zondagmorgen 10 en 17 maart gaan we na de dienst bij elkaar  thuis op de koffie/thee.
Tijdsduur van 11.15 tot 12.45 uur.
– met zo’n 6 á 7 personen gaan we met elkaar in gesprek over een praatstuk van Ds. Heiner.
– Zondag 17 en zondag 24 februari kunt u zich als deelnemer/gastadres hiervoor aanmelden in de hal van de Oosterkerk bij de ouderlingen.
Opgave kan ook via mail of telefoon (vóór 1 maart) bij:

Arie Schouten, telefoon 266 672,  e-mail   a.schouten3@kpnplanet.nl   of

Wilma Everts,  telefoon 278 356,  e-mail  wilmaeverts@ziggo.nl

          

Projecten oosterkerk

 

Rek nr.: NL13FVLB 0225 358 816 van de Diaconie Protestantse gemeente Hoogeveen met vermelding van Project Gambia

In 2014 is er voor het eerst een groep jongeren naar Gambia afgereisd om aan de school in Jambanjelly te werken. Deze groep heeft voor de jeugd lokalen verbouwd, zodat de jongens nu les krijgen in hout- en metaalbewerking. We hebben er ook voor gezorgd dat er docenten voor opgeleid zijn. Daarnaast hebben we het dak vervangen voor de bibliotheek en de lerarenkamer.

Een 2egroep jongeren zijn in 2016 naar Gambia vertrokken. Dit waren voornamelijk meiden en we wilden dan ook wat voor de meisjes doen. We hebben een buitenkeuken gebouwd en hebben een dak vervangen van een blok lokalen. Hier hebben we ook elektriciteit aangelegd.

In mei 2018 zijn ouders van de jongeren en andere ouderen mee geweest om te kijken wat de jongeren in de jaren ervoor hebben gedaan. Zij hebben gewerkt aan een toiletgebouw voor de docenten. Deze is aangesloten op een nieuwe septic tank, die we hebben gegraven. De bibliotheek hebben we verhuisd naar het oude huishoudkundelokaal, zodat de juffen van huishoudkunde dicht bij de buitenkeuken zitten.

Nu konden we ook de ramen bewonderen, die ze hebben gemaakt.

We hebben geld achter gelaten om de oude keuken te verbouwen tot opslag voor de keuken- en de tuinspullen. Als de andere projecten klaar zijn, gaan ze hiermee starten. Dit zal ongeveer eind februari zijn.

Komend jaar gaan we proberen om weer een groep jongeren bij elkaar te krijgen om in 2020 of 2021 weer naar Gambia te gaan. Er is nog genoeg te verbeteren op de school en dorp.

Goederen naar Jambanjelly Gambia
Momenteel zijn we bezig goederen in te pakken om weg te brengen voor Jambanjelly.  Mijn garage staat vol! Als iemand nog iets heeft kan het nog mee. We zijn op zoek naar een goed werkende printer.( Iemand had er een thuis maar ik weet niet meer wie dat was!) Ook ben ik vergeten te melden dat de school baat zou hebben bij een goed gevulde verbanddoos. Mocht u iets over hebben van Paracetamol, pleisters, Betadine zalf of verband kan de school het goed gebruiken. We  sturen meestal twee keer per jaar dozen per container naar Gambia, dus kunt u altijd kleding, huisraad of andere dingen voor de school( in overleg)   afgeven op Kleine beer 70.Christine Bruinsma  (0528 262110)

Bericht uit Roemenië 

Beste mensen 
Aan het eind van het jaar een heel positief bericht. Ds. Bela heeft een put. Hij is er blij mee, dat hij dit heeft kunnen realiseren van giften vanuit Hoogeveen. Bedankt namens hem. (en de jongens daarAan het eind van het jaar een heel positief bericht. Ds. Bela heeft een put. Hij is er blij mee, dat hij dit heeft kunnen realiseren van giften vanuit Hoogeveen. Bedankt namens hem. (en de jongens daarAan het eind van het jaar een heel positief bericht. Ds. Bela heeft een put. Hij is er blij mee, dat hij dit heeft kunnen realiseren van giften vanuit Hoogeveen. Bedankt namens hem. (en de jongens daarAan het eind van het jaar een heel positief bericht. Ds. Bela heeft een put. Hij is er blij mee, dat hij dit heeft kunnen realiseren van giften vanuit Hoogeveen. Bedankt namens hem. (en de jongens daar) Lees verder →

Twee iconen: ‘Het bezoek van de drie engelen’ en ‘De Wijnstok’

De wijkgemeente Hoogeveen-Oost rond de Oosterkerk heeft onlangs twee iconen gekregen tegen een kleine vergoeding. Ze zijn geschilderd door Wia Huisman uit Amersfoort.

Lees verder →

Het moderamen van de wijkkerkenraad Oost is participant in het samenwerkingsoverleg van de wijk Wolfsbos:

Deelnemende organisaties:
NNCZ (Noord-Nederlandse Coöperatie van Zorgorganisaties),
SWW (Stichting WelzijnsWerk),
d’Olde Bieb (de Wielewaal 5) ,
BCW (bewonerscollectief Wolfsbos).
zie links:

Lees verder →

Dagelijks bijbelleesrooster

Leesrooster NBG, tekst van vandaag
https://www.bijbelgenootschap.nl/gebruik-de-bijbel/bijbelleesrooster/

Adres en video Oosterkerk

******************************************************
U vindt de Oosterkerk: Leeuweriklaan 35, 7905 CA Hoogeveen.
Een video (sfeerimpressie) van de Oosterkerk: klik op de link
******************************************************
Centraal telefoonnummer van de Ambtsgroep Pastoraat is: 06-18 43 19 67.

******************************************************