Met het oog op zondag 8 december 2019, tweede Advent

In één van mijn vorige gemeenten hebben we meegedaan aan het project om in één jaar de Bijbel door te lezen. Iemand deed mee, maar dacht toen ze halverwege was dat ze wilde stoppen vanwege de vele passages vol van geweld.  ´Wat een geweld! En dan nog wel in Gods naam. Hoe kan God dat van mensen vragen? Godsdienst is de schuld van alle geweld’ zei ze. ‘Ik raad niemand meer aan om de Bijbel te lezen’. Toch is de Bijbel een boek van vrede. Als we het visioen van Micha op deze zondag tot ons door laten dringen, kunnen we niet anders dan meegaan in het beeld van de stad van de Heer waar alle mensen samenkomen om zich te ontwapenen.

Schriftlezingen: Psalm 46, Micha 4: 1-8 en Mattheus 24: 29-31
Voorganger:  ds. Wim Loosman     Organist:  Harry van der Veen   

 Adventsvesper 19.00 uur 2e adventsvesper.
Liturg: Leon ’t Hart – Lector:Tiny Hidding –  Organist: Bram van Dijk

symbolische schikking tweede advent:

Micha 4:3…Dan zullen zij hun zwaarden omsmeden tot ploegijzers….Geen volk zal nog het zwaard trekken tegen een ander volk ; geen mens zal meer weten wat oorlog is.

Advent is toeleven naar de komst van de Vredebrenger bij uitstek.

 De tweede krans is gemaakt met eucalyptusblad. De olie die je daaruit kunt winnen is reinigend. De bladen met opgerolde , scherpe punten verwijzen naar de wapens die onklaar zijn gemaakt;  ze zijn omgesmeed tot nuttige werktuigen!    Mensen zullen in vrede leren en weten dat dát leven dichtbij het hart van de Allerhoogste is.

kerstststal

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto van de week

de eerste advent

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

eeuwigheidszondag 2019

Symbolische schikking zondag 24 nov, 2019
Het thema van de dienst is : IK BEN, naar aanleiding van de lezing uit Exodus.
God heeft beloofd met zijn liefde bij ons te  zijn in leven en sterven.
In de schikking staat de witte lelie voor het Goddelijke, witte bloemen voor de mensen.
Het hart is omwikkeld met hedra  als teken van Gods  trouw en liefdevolle aanwezigheid.

Preek, Eeuwigheidszondag 2019 Oosterkerk

liturgie van de Eeuwigheidszondag in powerpoint
(Ps: Het duurt wel even voor het bestand geladen is. Aanklikken en even rustig wachten.)

 

Projecten oosterkerk

Giften zijn welkom op:

Rek nr.: NL78RABO  03737 12 782  van Diaconie Protestantse gemeente Hoogeveen met vermelding van Project Gambi

 

Acties Jeugd voor Gambia:

Opbrengst speculaasactie!

Begin november hebben we een zeer grote bestelling door kunnen geven aan de bakker van Clubkas-acties.nl in Nunspeet. Wij willen graag vermelden dat de opbrengst van de speculaasactie dit jaar weer alle records heeft gebroken. Wij hebben maar liefst 1687,51 euro aan deze actie overgehouden. Geweldig! Ook een mooie opsteker voor de jeugd die in 2021 meegaat en druk bezig is veel geld in te zamelen.

Z.W.O. kerststukjes en kerstboeketten actie

Ook dit jaar gaan wij weer kerststukjes maken voor de 2 bekende projecten n.l. ”de jeugd voor Gambia” en” Roemenië” waar Herma en Jan Kok verschillende gemeenschappen ondersteunen. Voorbeelden van de kerststukjes en boeketten staan op zondag 8 en 15 december in de hal van de Oosterkerk, waar u uw bestelling kunt opgeven. De bestelde kerststukjes en kerstboeketten kunnen op dinsdag 17 december tussen 19.00 en 20.00 uur opgehaald en betaald worden in de soos van de Oosterkerk.
(voor wie dan verhinderd is, of de bestelling niet op kan halen wordt het thuis bezorgd). Wij hopen dat er weer vele bestellingen komen. De Z.W.O.-werkgroep Oosterkerk

En noteert u alvast in uw agenda:
Oliebollen/Kniepertjes: 30 december
Fancy Fair/Rommelmarkt: 4 april 2020

De nieuwe jongerengroep die mee gaat in de zomer van 2021 begint zich te vormen. 

Twee iconen: ‘Het bezoek van de drie engelen’ en ‘De Wijnstok’

De wijkgemeente Hoogeveen-Oost rond de Oosterkerk heeft onlangs twee iconen gekregen tegen een kleine vergoeding. Ze zijn geschilderd door Wia Huisman uit Amersfoort.

Lees verder →

Het moderamen van de wijkkerkenraad Oost is participant in het samenwerkingsoverleg van de wijk Wolfsbos:

Deelnemende organisaties:
NNCZ (Noord-Nederlandse Coöperatie van Zorgorganisaties),
SWW (Stichting WelzijnsWerk),
d’Olde Bieb (de Wielewaal 5) ,
BCW (bewonerscollectief Wolfsbos).
zie links:

Lees verder →

Dagelijks bijbelleesrooster

Leesrooster NBG, tekst van vandaag
https://www.bijbelgenootschap.nl/gebruik-de-bijbel/bijbelleesrooster/

Adres en video Oosterkerk

******************************************************
U vindt de Oosterkerk: Leeuweriklaan 35, 7905 CA Hoogeveen.
Een video (sfeerimpressie) van de Oosterkerk: klik op de link
******************************************************
Centraal telefoonnummer van de Ambtsgroep Pastoraat is: 06-18 43 19 67.

******************************************************