Met het oog op zondag 19 januari 2020

Met het oog op zondag 19 januari, 2e zondag na Epifanie

 We lezen uit Johannes 2 de bruiloft te Kana.
Een vreugdevol begin van Jezus’ openbare optreden.

 Voorganger:   ds. Dick van der Vaart          

Organist:         Harry van der Veen

tekst Kyrie van Herman van Veen,

Kyrie Eleison
Herman van Veen Kyrie

Voor de bakker die zijn vuur laat doven

voor de boer die zijn ploeg laat staan

voor de metselaar die geen huis meer wil bouwen

voor de herders die niet meer verder gaan

Lees verder →

Foto van de week

alles van Advent en Kerst 2019 vindt u nu in de rechterkolom onder het kopje:
Advent en Kerst 2019 (verslagen, foto’s en video’s)

foto verslag vrijwilligersavond jan. 2020

Foto verslag vrijwilligersavond 2020

Foto credits: Jan Wessels

Uitnodiging Projectkoor

Midden in de 40 dagentijd op zondag 22 maart is er weer een projectkoor.
De cantorij nodigt u/jou uit om mee te zingen.
We beginnen hiermee op dinsdag 11 februari en repeteren van 20.00-21.45 uur met om 21.00-21.15 uur een pauze.

Zondag 22 maart heeft als naam Laetare en dat betekent ‘Verheug u’.
We verheugen ons op het licht van Pasen.
Als u/jij mee wilt zingen kun je je opgeven bij Loes Jansen loesjansen@kpnmail.nl
06 18521999

 

Projecten oosterkerk

Giften zijn welkom op:

Rek nr.: NL78RABO  03737 12 782  van Diaconie Protestantse gemeente Hoogeveen met vermelding van Project Gambi

 

Acties Jeugd voor Gambia:

Opbrengst speculaasactie!

 Wij hebben maar liefst 1687,51 euro aan deze actie overgehouden. Geweldig! Ook een mooie opsteker voor de jeugd die in 2021 meegaat en druk bezig is veel geld in te zamelen.

Z.W.O. kerststukjes en kerstboeketten actie

Opbrengst verkoop kerststukjes en kerstboeketten.

De netto-opbrengst van de verkoop van de kerststukjes en kerst-boeketten is € 620,10. 

Oliebollen
Een zeer geslaagde actie met als opbrengst een geweldig bedrag van 1052 euro voor Gambia en Roemenië.  
Hartelijk dank!

 

En noteert u alvast in uw agenda:
Fancy Fair/Rommelmarkt: 4 april 2020

De nieuwe jongerengroep die mee gaat in de zomer van 2021 begint zich te vormen. 

Twee iconen: ‘Het bezoek van de drie engelen’ en ‘De Wijnstok’

De wijkgemeente Hoogeveen-Oost rond de Oosterkerk heeft onlangs twee iconen gekregen tegen een kleine vergoeding. Ze zijn geschilderd door Wia Huisman uit Amersfoort.

Lees verder →

Het moderamen van de wijkkerkenraad Oost is participant in het samenwerkingsoverleg van de wijk Wolfsbos:

Deelnemende organisaties:
NNCZ (Noord-Nederlandse Coöperatie van Zorgorganisaties),
SWW (Stichting WelzijnsWerk),
d’Olde Bieb (de Wielewaal 5) ,
BCW (bewonerscollectief Wolfsbos).
zie links:

Lees verder →

Dagelijks bijbelleesrooster

Leesrooster NBG, tekst van vandaag
https://www.bijbelgenootschap.nl/gebruik-de-bijbel/bijbelleesrooster/

Adres en video Oosterkerk

******************************************************
U vindt de Oosterkerk: Leeuweriklaan 35, 7905 CA Hoogeveen.
Een video (sfeerimpressie) van de Oosterkerk: klik op de link
******************************************************
Centraal telefoonnummer van de Ambtsgroep Pastoraat is: 06-18 43 19 67.

******************************************************