Met het oog op zondag 22 september 2019

Met het oog op zondag 22 september, 1ezondag van de herfst

 Voorganger: ds. J.C. Borst – Sleen; Organist Bram van Dijk.

 Aanvang dienst: 09.30 uur

Startzondag
Op 29 september vieren we startzondag.
We sluiten aan bij het jaarthema van de PKN : “een goed verhaal. “ en horen een verhaal over een rivier. De cantorij o.l.v. Rosalie Vrijhof zal de dienst verrijken met zang.
We beginnen de dag met gezamenlijk ontbijt om 8.30 uur.
U kunt zich daarvoor aanmelden in de hal.
Na de dienst drinken we koffie.
Daarna zijn er zeven activiteiten:

Speurtocht : Greetje Godeke zet een speurtocht uit
Kinderspel : onder leiding van de kindernevendienst
Sport: o.l.v Lonneke Verhage
Dans : o.l.v Yvonne Verhage ( ook voor rollator- en rolstoel gebruikers )
Schilderen : o.l.v. Geke Iden
Zang: o.l.v Marja Wijnhorst
Expressie d.m.v. woord en gebaar: o.l.v Peterine Kooijmans

Meldt u zich s.v.p. aan op de flapover in de hal.
Om 12.30 uur wordt de ochtend afgesloten met een presentatie door de dans-schilder, expressie en zanggroepen.
Vriendelijke groet, Ds. Dick van der Vaart

Foto van de week

Zondag 15 september: Bevestiging en aftreden ambtsdrager(s)
foto: Willem Feitsma

Meer foto’s link: fotobevestigingenaftreden

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Projecten oosterkerk

Fancy Fair Oosterkerk
Bedankt allemaal!

Wat een gezellige drukte op zaterdag  6 april  bij de Fancy Fair.

Het was weer een prachtig resultaat:   3480,81   

NB!Jeugd voor Gambia heeft sindskort een ander rekeningnummer bij de diaconie. Mocht u alsog een gift willen overmaken is het rekeningnummer nu: NL78RABO  03737 12 782 mvv Project Gambia.

foto’s van Fancy Fair

Rek nr.: NL78RABO  03737 12 782  van Diaconie Protestantse gemeente Hoogeveen met vermelding van Project Gambia

Nieuws over Jeugd voor Gambia
In 2014 is er voor het eerst een groep jongeren naar Gambia afgereisd om aan de school

nieuws uit Roemenië
Bericht uit Roemenië

Twee iconen: ‘Het bezoek van de drie engelen’ en ‘De Wijnstok’

De wijkgemeente Hoogeveen-Oost rond de Oosterkerk heeft onlangs twee iconen gekregen tegen een kleine vergoeding. Ze zijn geschilderd door Wia Huisman uit Amersfoort.

Lees verder →

Het moderamen van de wijkkerkenraad Oost is participant in het samenwerkingsoverleg van de wijk Wolfsbos:

Deelnemende organisaties:
NNCZ (Noord-Nederlandse Coöperatie van Zorgorganisaties),
SWW (Stichting WelzijnsWerk),
d’Olde Bieb (de Wielewaal 5) ,
BCW (bewonerscollectief Wolfsbos).
zie links:

Lees verder →

Dagelijks bijbelleesrooster

Leesrooster NBG, tekst van vandaag
https://www.bijbelgenootschap.nl/gebruik-de-bijbel/bijbelleesrooster/

Adres en video Oosterkerk

******************************************************
U vindt de Oosterkerk: Leeuweriklaan 35, 7905 CA Hoogeveen.
Een video (sfeerimpressie) van de Oosterkerk: klik op de link
******************************************************
Centraal telefoonnummer van de Ambtsgroep Pastoraat is: 06-18 43 19 67.

******************************************************