Met het oog op zondag 29 november 2015

Het is de eerste zondag van Advent, de tijd van toeleven naar kerst. In de lezing van deze zondag uit Lucas 1: 5 – 25 gaat het over in verwachting zijn. Vandaag hoor ik jonge stellen zeggen dat niet alleen de vrouw, maar dat ze samen in verwachting zijn. Zacharias en Elisabeth zijn al behoorlijk op leeftijd wanneer zij na lang bidden en hopen alle twee in verwachting zijn en dat hun kind de weg zal banen voor het lang verwachte messiaanse kind. Zal het ongelooflijke dan toch werkelijkheid worden? Wij horen in het bijzonder over de bijzondere zwangerschapstijd van Zacharias.

klok2Vandaag zal ook het adventsproject van start gaan. In de lezingen van deze periode zal het gaan over “tijd” en dat zien we terug in de klok die bij dat project een rol speelt.

tekst projectlied

beluister het projectlied hier
Voorganger: mevrouw Tjimmie van der Wal

Aanvang dienst: 09.30 uur

ADVENTSVESPERS
scantesttest3
Advent staat in het teken van verwachten, jezelf openstellen voor de toekomst: 
de verwachting van het Koninkrijk van God – een samenleving van gerechtigheid en vrede, waaraan grens noch einde zal zijn.
Het thema is: “Verwacht de komst des Heren”.
We staan hierbij stil aan de hand van de volgende lezingen:
1e Advent  –  Jesaja 40, 1 -11   : Hij komt

Aanvang viering: 19.00 uur

Terugblik eeuwigheidszondag 2015

Alles over de dienst op eeuwigheidszondag 2015 vindt u op de rechterkolom onder kopje: Bijzondere diensten; 22 november

Kerst 2015: Levende Kerststal op 24 december

kerststalOp kerstavond 24 december is er van 18.00 tot en met 20.00 uur een levende kerststal bij de Oosterkerk.
Behalve levende dieren, zijn ook Jozef, Maria en het kindje Jezus present. Buurtbewoners – van jong tot oud – ontmoeten elkaar rond de stal en krijgen gratis chocolademelk of glühwein aangeboden. Drie keer wordt het kerstevangelie verteld. Blazers begeleiden het zingen van bekende kerstliederen. Binnen, in een rustige hoek van de kerk, kunnen de bezoekers een moment van stilte ervaren met de mogelijkheid een kaarsje aan te steken.

Foto van de week

1200 diakenen op de Landelijke diaconale dag in Utrecht, waaronder enkele diakenen uit Oost

1200 diakenen op de Landelijke diaconale dag in Utrecht, waaronder enkele diakenen uit Oost

 

Projecten oosterkerk

logo2
Bericht van ZWO:
Onze vogels vliegen uit naar (w)arme landen, geef ze wat mee!

We sparen dit jaar voor drie lopende projecten
Laatste stand: €8.257,70

Fotoverslag fancy fair op 25 april 2015

– “Sri-Lanka”,
Diny en Wim Kramer gaan daar jaarlijks naar toe om de bevolking te helpen
Sri-Lanka-Hulp Hulp voor de allerarmsten Rek: NL95RABO0399002510

– “Roemenië”,
Herma en Jan Kok ondersteunen daar verschillende gemeenschappen.
giften op rek nrs: NL07RABO0368844854 of NL60INGB0004081670 zijn van harte welkom.

– Jeugd voor Gambia 2.0
12 enthousiaste jongen en 4 begeleiders gaan in juli 2016 voor 3 weken naar Gambia om mee te helpen met renovatie werkzaamheden in Jambanjelly school.
Giften zijn zeer welkom op rek nr: NL13FVLB 0225 358 816 m.v.v. Project Gambia

melkbusDe “collectekoffer” is in Gambia gebleven de laatste keer, vandaar dat er nu een mooie melkbus in de hal staat voor de mensen die ons willen steunen.

 

zondag 11 oktober; talentenveiling

zondag 11 oktober; talentenveiling

 

Talentenveiling groot succes

video talentenveiling klik hier

Zondag 11 september na de jeugddienst heeft Jeugd voor Gambia een talentenveiling gehouden. Er waren maar liefst 49 kavels die geveild moesten worden. Het eindresultaat was geweldig met een opbrengst van
€ 1944! Wij willen alle deelnemers en kopers heel hartelijk danken voor dit fantastische bedrag.

Wat gaat er gebeuren met de opbrengsten:

Lees verder →

Dagelijks bijbelleesrooster

Leesrooster NBG, tekst van vandaag
http://www.bijbelgenootschap.nl/gebruik-de-bijbel/bijbelleesrooster/

Een video naar een geliefd lied:

Klik op onderstaande link om de video te bekijken: Ga met God

https://youtu.be/FnwHEu5Q6kQ

Adres en video Oosterkerk

******************************************************
U vindt de Oosterkerk: Leeuweriklaan 35, 7905 CA Hoogeveen.
Een video (sfeerimpressie) van de Oosterkerk: klik op de link
*
*******************************************************
Centraal telefoonnummer van de Ambtsgroep Pastoraat is: 06-18 43 19 67.

******************************************************