Met het oog op zondag 22 januari

Vissers van mensen.

Schriftlezingen: Jona 2 en Matteüs 4: 12-25

foto: Nederlands Bijbelgenootschap. www.debijbel.nl

Wat betekent het om ‘visser van mensen’ te zijn? De gedachte is dat je mensen vangt in een net waar ze niet meer uit kunnen. Je laat mensen zwemmen in een fuik en de weg terug is afgesneden. Dat willen we in de kerk niet meer. Het zogenaamde ‘zieltjes winnen’. Is het eigenlijk ooit wel zo geweest? De kerk is geen sekte. Als het goed is. We willen uitnodigend zijn, maar mensen wel vrijlaten in hun keuze. Maar wat betekent het dan om door Jezus achter de netten vandaan gehaald te worden en tot ‘visser van mensen’ te worden omgedoopt?

De cantorij o.l.v. Rosalie Vrijhof verleent medewerking.
Voorganger: ds. Wim Loosman; Organist Bram van Dijk.

Aanvang dienst: 09.30 uur

Foto van de week

Afscheid van: Marja Leasa als wijk-ouderling
Mies Weijns, Jannie Nijmeijer, Albert en Gepka Roorda en Ria de Lange
als contactpersonen
Welkom als nieuwe contact personen:
Hilly Gehrels, Okke en Rens Roorda en Sonja Berkhout, als  notulist wijkkerkenraad.

 

 

 

Projecten oosterkerk

logo2

ZWO Kerststukjes actie. (2016)

De kerststukjes actie is weer goed verlopen, er was weer veel animo om de stukjes en de boeketten af te nemen. We hebben totaal 81 stuks gemaakt met een netto opbrengst van € 765,00
Dit bedrag hebben we overgemaakt voor de projecten die wij dit jaar nog steunen, n.l. De Jeugd voor Gambia, fam. Kramer die jaarlijks naar Sri-Lanka gaat om de mensen daar te ondersteunen en de fam. Kok, die verschillende projecten in Roemenië ondersteunt.
Alle cliënten en niet te vergeten de bloemschiksters hartelijk dank.
Wij van de ZWO Werkgroep wensen u een heel gezond en gelukkig 2017 toe.

Greetje, Alien, Trijntje, Pieta, Bernhard, Durk, Piet.

 

actie KERKBALANS 2017

kerkbalans-logo-2017http://www.pknhoogeveen.nl/kerkbalans

Dagelijks bijbelleesrooster

Leesrooster NBG, tekst van vandaag
http://www.bijbelgenootschap.nl/gebruik-de-bijbel/bijbelleesrooster/

Een video naar een geliefd lied:

Klik op onderstaande link om de video te bekijken: Ga met God
https://youtu.be/FnwHEu5Q6kQ

Adres en video Oosterkerk

******************************************************
U vindt de Oosterkerk: Leeuweriklaan 35, 7905 CA Hoogeveen.
Een video (sfeerimpressie) van de Oosterkerk: klik op de link
******************************************************
Centraal telefoonnummer van de Ambtsgroep Pastoraat is: 06-18 43 19 67.

******************************************************