adres en video Oosterkerk

******************************************************
U vindt de Oosterkerk: Leeuweriklaan 35, 7905 CA Hoogeveen.
Een video (sfeerimpressie) van de Oosterkerk: klik op de link http://youtu.be/YZMPwKM-uEI

******************************************************

Met het oog op zondag 27 april 2014

In de weken tussen Pasen en Pinksteren volgen we in de kerk en in de kindernevendienst weer een alternatief spoor: niet, zoals in voorgaande jaren vaker het geval was, uit het Johannesevangelie, maar uit de eerste brief van Petrus, een echte Paasbrief. Het is goed dat we nu ook eens de minder bekende Bijbelboeken lezen. In de lezing uit 1 Petrus 1, 13-25, die op de zondag na Pasen aan de orde is, ligt grote nadruk op de dicipline van de gelovigen.

Voorganger: Ds. Jan Ros

Aanvang dienst: 09.30 uur

Taizéviering
Op 27 april is er ook ’s avonds om 19.00 uur een dienst. We hebben de afgelopen jaren een keer of tien Iona-diensten gehouden. Dit jaar willen we enkele vieringen in de stijl van Taizé organiseren. Het zijn vieringen in de geest van de Taizécommunauteit, vlak boven Cluny in de Franse Bourgogne.
De vieringen hebben steeds een bepaald thema, waarop de liederen en teksten zijn afgestemd. Het zijn vieringen met verstilling, meditatieve inkeer en zingend bidden. Vaak is er gelegenheid om zelf een kaarsje aan te steken. Een Taizé-viering schept ruimte voor het eigen hart om zich te openen voor God. Daarom is er ook altijd een meditatieve stilte, die wordt afgesloten met fluitspel.
Tijdens de viering zingen wij vooral liederen met korte teksten. Het zijn meditatieve liederen die een keer of wat  worden herhaald, tenzij anders aangegeven. De melodie van een lied wordt eenmaal voorgespeeld, vervolgens eenmaal voorgezongen en daarna kan een ieder meezingen.

Project Jeugd voor Gambia

fotoweekweb12april
Giften zijn welkom op rek: 225358816 tnv Diaconie Hoogeveen ovv: Jeugd voor Gambia iban: NL13FVLB0225358816

Lees verder →

Foto van de week

Pasen 2014

Pasen 2014

Dagelijks bijbelleesrooster

Leesrooster NBG, tekst van vandaag
http://www.bijbelgenootschap.nl/gebruik-de-bijbel/bijbelleesrooster/