Met het oog op zondag 6 september 2015

Er is sprake van een felle confrontatie tussen Elia & Achab, tussen de Eeuwige & Baäl, tussen ‘Ik zal er zijn’ & de god van het bezit. Twee goden dienen is immers onmogelijk. Elia daagt de Baälpriesters uit met een soort weddenschap. Vervolgens gaat het er op de Karmel sensationeel aan toe. Volop water en vuur. In mijn kindertijd maakte dit verhaal diepe indruk op mij. God die zelfs een met water doordrenkt altaar tot branden weet te brengen! Nu merk ik bij mezelf vooral afstand tot de spectaculaire krachtmeting. En toch geloof ik dat God in dit verhaal tot ons wil spreken.
Lezingen: 1 Koningen 18, 20-40 en Matteus 6, 24 en 25.

We nemen afscheid van enkele diakenen en contactpersonen.

Voorganger: Ds. H. Boersma
Aanvang dienst: 09.30 uur

Met het oog op zondag 13 september: naar buiten!
De kerkdienst van zondag 13 september wordt buiten op het parkeerterrein achter de Oosterkerk gehouden. Alleen met regen gaan we naar binnen. Er is een geluidsinstallatie, maar geen ringleiding. Ook kan men de kerkdienst niet volgen via de kerktelevisie.

De viering is een Dienst van de Toekomst, dat wil zeggen: voor alle leeftijden. Ook hopen we dat enkele buren aanschuiven. Immers het thema is: ‘Goede buren’. Zijn wij goede buren voor onze naasten? Of zijn zij juist een goede buur voor ons? Veel kerkmensen hebben hun focus op de ander. Wat kunnen zij/wij voor anderen doen? Maar in het verhaal van de Barmhartige Samaritaan komt de hulp juist uit onverwachte hoek! BrassbandKopergroep Wilhelmina Brass zal de samenzang begeleiden.
We lezen en zien Lucas 10, 25-37. In deze dienst stellen de jongeren van de Gambiagroep zich aan u voor. Na de dienst is er koffie en vervolgens een brunch. Neemt u brood en fruit voor uzelf mee en ook wat extra’s? Dan hebben we vast genoeg.

Voorganger: ds. Hetty Boersma
Aanvang dienst: 09.30 uur

Foto van de week

 

Wat heb jij te geven? Gesprekje met de kinderen naar aanleiding van 1 Kon. 17

Wat heb jij te geven? Gesprekje met de kinderen naar aanleiding van 1 Kon. 17

 

 

Startweekend 12 en 13 september 2015

‘Goede buren’.

buurtfeestDat is de titel van het startweekend dat zaterdag 12 en zondag 13 september in en rondom De Oosterkerk wordt gehouden. Op zaterdag houden we van 11.00 tot 15.00 uur een buurtfeest: film in de kerk, muziek, workshops en expositie van hobbyisten uit de buurt, spel en activiteiten voor kinderen/jongeren.
Zondag is er om 9.30 uur een openluchtkerkdienst (mmv de brassband van Wilhelmina) en aansluitend een brunch.

Om alles goed te laten verlopen hebben we uw hulp nodig. In de eerste plaats zoeken we mensen die op een of beide dagen willen helpen opbouwen en afbreken en de grasvelden rondom de kerk willen reinigen van hondenpoep. Ook zoeken we mensen die voor het feest op zaterdag koek of cake willen bakken of meenemen. U kunt dit lekkers vrijdag 11 september tussen 19.00 en 21.00 uur naar de kerk brengen. Er liggen hiervoor intekenlijsten in de hal van de kerk.

Voor een workshop op zaterdag hebben we een groot aantal oude/afgeschreven/versleten kopjes en schotels nodig, vorm of kleur maakt niet uit. Deze kunt u zondag 6 september meenemen naar de kerk of afgeven bij de familie Van der Haar, Leeuweriklaan 64, telefoon: 278372.

Wat betreft de brunch op zondag. Als u wilt deelnemen, neemt u voor twee personen belegde broodjes of boterhammen mee. Voor u zelf en voor een gast. De broodjes worden op schalen gelegd. Graag ook fruit. Voor drinken wordt gezorgd.

Helpt u mee? We zien uit naar een feestelijk weekend.

De werkgroep startzondag

Projecten oosterkerk

logo2

carwashGLR_6252-64Autowasdag Jeugd voor Gambia 15 augustus 2015 (zie agenda)

Onze vogels vliegen uit naar (w)arme landen, geef ze wat mee!

Bericht van ZWO

We sparen dit jaar voor drie lopende projecten
Laatste stand: €6328,97

Fotoverslag fancy fair op 25 april 2015

– “De jeugd voor Gambia”

– “Sri-Lanka”,
Diny en Wim Kramer gaan daar jaarlijks naar toe om de bevolking te helpen
Sri-Lanka-Hulp Hulp voor de allerarmsten Rek: NL95RABO0399002510

– “Roemenië”, Herma en Jan Kok ondersteunen daar verschillende gemeenschappen.
giften op rek nrs: NL07RABO0368844854 of NL60INGB0004081670 zijn van harte welkom.
Jeugd voor Gambia meer:

Jeugd voor Gambia 2.0
Lees verder →

Dagelijks bijbelleesrooster

Leesrooster NBG, tekst van vandaag
http://www.bijbelgenootschap.nl/gebruik-de-bijbel/bijbelleesrooster/

Een video naar een geliefd lied:

Klik op onderstaande link om de video te bekijken: Ga met God

Adres en video Oosterkerk

******************************************************
U vindt de Oosterkerk: Leeuweriklaan 35, 7905 CA Hoogeveen.
Een video (sfeerimpressie) van de Oosterkerk: klik op de link

******************************************************