Met het oog op zondag 8 februari 2015

avondm1De christenen van Kolosse willen het graag goed doen. Ze willen ook graag gelukkig zijn. Ze lezen boeken en tijdschriften vol met tips en adviezen om hun eigen leven te verbeteren. Over hoe je door alleen eiwitten te eten lekkerder in je vel kan komen te zitten. Over hoe je je geest kan trainen en je lichaam. En dat je elke ochtend eerst zes glazen water moet drinken. Sommige tips brengen wel wat goeds, andere werken helemaal niet. Paulus denkt er echter het zijne van: ,,Het heeft geen enkele waarde en dient alleen maar tot eigen bevrediging.’’ (Kolossenzen 2,23). Tegenover alle Happinez- tips plaatst Paulus Christus. Met hem zijn wij gestorven en opgestaan. In een viering van woord en tafel zullen we opnieuw proberen te verkennen wat dit voor ons betekent.

Aanvang dienst: 09.30 uur

Voorganger: ds. Hetty Boersma

Heilig Avondmaal in Valkenstede

Opgenomen beeld 1Op 8 februari is er om 11.15 uur een korte avondmaalsviering in de recreatiezaal van Valkenstede. Ook de bewoners van het Jannes van de Sleedenhuis zijn hiervoor uitgenodigd.

 

weblogo-paintDe avondmaal collecte is voor het project: Jeugd voor Gambia 2.0

 

Taizéviering
150126 aankondiging taizeviering 8 februariZondag 8 februari vindt om 19.00 uur een Taizé-viering in de Oosterkerk plaats. Het thema is ‘Wie ben jij?’. We sluiten aan bij de schriftlezing van deze zondag uit 2 Koningen 4: 18-37 , één van de verhalen over de wonderen van de profeet Elisa: een verhaal dat vervreemding oproept.
Muziek verstilt het hart. Uit het nieuwe liedboek zingen we in de traditie van Taizé de liederen drie keer zodat uiteindelijk iedereen mee kan zingen. Wie dat wil, ontsteekt een kaarsje tijdens de gebeden. Stilte is een specifiek onderdeel van de viering.
Harry van der Veen verzorgt de muziek.

Foto van de week

vol aandacht voor het project: "Roemenie" op de ontmoetingsmiddag van 29 jan 2015

vol aandacht voor het project: “Roemenie” op de ontmoetingsmiddag van 29 jan 2015

 

Projecten oosterkerk

 

logo2

Onze vogels vliegen uit naar (w)arme landen, geef ze wat mee!

Bericht van ZWO

We sparen dit jaar voor drie lopende projecten
Laatste stand: € 1996,00

– “De jeugd voor Gambia”, waarschijnlijk gaat over 2 jaar weer een groep naar Gambia,

– “Sri-Lanka”,
Diny en Wim Kramer gaan daar jaarlijks naar toe om de bevolking te helpen
Sri-Lanka-Hulp Hulp voor de allerarmsten Rek: NL95RABO0399002510

– “Roemenië”, Herma en Jan Kok ondersteunen daar verschillende gemeenschappen.
giften op rek nrs: NL07RABO0368844854 of NL60INGB0004081670 zijn van harte welkom.
Jeugd voor Gambia meer:

Jeugd voor Gambia 2.0
Lees verder →

Adres en video Oosterkerk

******************************************************
U vindt de Oosterkerk: Leeuweriklaan 35, 7905 CA Hoogeveen.
Een video (sfeerimpressie) van de Oosterkerk: klik op de link

******************************************************

Dagelijks bijbelleesrooster

Leesrooster NBG, tekst van vandaag
http://www.bijbelgenootschap.nl/gebruik-de-bijbel/bijbelleesrooster/