adres en video Oosterkerk

******************************************************
U vindt de Oosterkerk: Leeuweriklaan 35, 7905 CA Hoogeveen.
Een video (sfeerimpressie) van de Oosterkerk: klik op de link http://youtu.be/YZMPwKM-uEI

******************************************************

Met het oog op Pasen

webkerkraampasenOp paasmorgen komen we als gemeente weer bij elkaar, nu om uitbundig het paasfeest te kunnen vieren aan de hand van lezingen uit 2 Samuël en Matteüs 28. Het project van de kindernevendienst wordt afgesloten, met als thema: ‘Ga verder!’
Als het lukt zullen muzikale gemeenteleden meewerken aan de dienst, samen met Auke Helder achter het orgel.
In de dienst gaat mevr. Loes Jansen voor.

Aanvang dienst: 09.30 uur


Licht, licht alles wordt licht! Langzaam komt op paasmorgen de zon op. De verwarring van het halfduister is achter de rug. De angst van zich afschuddend mag de mens verder gaan. De poort naar het leven is open.

We horen in de verte de echo van de vreugde en vrolijkheid die koning David uit het lijf spat als hij de ark, de aanwezigheid van de Eeuwige binnen mag halen. In eerbied is er dan ruimte voor aanbidding, dansend gaat David voor de ark uit. Daarmee maakt hij ruimte om de maaltijd te delen met heel het volk.

De mensen die Jezus ontmoeten, beseffen geborgen te zijn in de ruimte die zijn lichaam voor mensen vrij maakt in de opstanding. Dit uiten ze door te buigen voor zijn voeten. Dit herinnert aan het neervallen op de aarde van Jezus zelf in de hof van Getsemané. Weerloos liggen ze terneer. Aanbidding is beseffen dat Christus de leeftocht is voor de weg die de eigen voeten zullen gaan. De opstanding van Jezus Christus aanvaarden, is leven ontvangen dat uitgaat van de Levende om de dood in ons bestaan te boven te komen. Leven is het hertalen van het verhaal van leven en vindt zin door de verhalen met elkaar te delen.

Met het oog op Stille Zaterdag

webstillezaterDSCN1856Na de Stille Zaterdag volgt dan in de nacht de Paaswake.

 

 

 

 

 

 

Met het oog op Goede Vrijdag

webgoedevrDSCN1853Dan wordt het Goede Vrijdag

 

 

 

Met het oog op Witte Donderdag

webwittedondDSCN1848

 

 

 

Op de avond van Witte Donderdag begint het Paasfeest. 

 

Project Jeugd voor Gambia

fotoweekweb12april
Giften zijn welkom op rek: 225358816 tnv Diaconie Hoogeveen ovv: Jeugd voor Gambia iban: NL13FVLB0225358816

Lees verder →

Foto van de week

PASEN 2014

PASEN 2014

Dagelijks bijbelleesrooster

Leesrooster NBG, tekst van vandaag
http://www.bijbelgenootschap.nl/gebruik-de-bijbel/bijbelleesrooster/