Met het oog op zondag 21 september

Met de kindernevendienst volgen we de komende maanden als alternatief spoor in het leesrooster verhalen uit Genesis.
Vorige week, op startzondag, lazen we uit Genesis 1; vanaf de 1e zondag van de herfst lezen we over de verhalen en lotgevallen van Abraham, ‘de vader van alle gelovigen’. Hij speelt in de drie monotheïstische godsdiensten een belangrijke rol. Kenmerkend in zijn leven is de onzekerheid, de thuisloosheid. Je zou kunnen zeggen dat hij een nomade is, zoals er zovelen waren in die tijd. Maar er is een groot verschil: het is bij Abraham geen rondtrekken, heen en weer gaan in een bepaald gebied. Het is werkelijk uittrekken, weg uit het vertrouwde naar iets nieuws: een nieuw land, een nieuw leven.
De lezingen zijn Genesis 11,27-12,9 en Matteüs 20, 1-16
Voorganger: ds. B. Pleijsant
Aanvang dienst: 09.30 uur

TAIZÉ viering 28 september 2014

1408282taizeviering 28 september aankondigingZondagavond 28 september a.s. 19.00 – 19.45 uur organiseert de wijkgemeente Protestantse Gemeente Hoogeveen – Oost een Taizéviering in de Oosterkerk, Leeuweriklaan 35, Hoogeveen, 0528 233363.

Thema: Wapen je met vrede.

In een sfeervolle kerkzaal zoeken de aanwezigen samen de innerlijke stilte met zachte muziek, samenzang in de traditie van Taizé, het ontsteken van een kaarsje, stilte. We oefenen de liederen vanaf 18.45 uur. Iedereen van harte uitgenodigd!

Cursus voor zoekers en beginners

CAwdEAwUUkNDXS4FGxwXHA0IDBdJQEU=De cursus Ontmoetingen met God gaat over het christelijk geloof.
In zeven + ÈÈN ontmoetingen krijg je geen pasklare antwoorden op al je vragen, maar wel richtingwijzers. Die helpen je de weg te vinden in de Bijbel, brengen je op het spoor van God in jouw leven en wijzen je op het leven, sterven en opstanding van Jezus Christus. We beginnen bij het begin, bij de basis, maar de cursus is per se niet kinderachtig.
Alle zeven avondbijeenkomsten vinden plaats in de Oosterkerk op woensdag 29 oktober, 12 en 26 november, 3 en 10 december 2014 en 7 en 21 januari 2015. Het zijn avonden waarop je niet hoeft te koken, want de maaltijd wordt voor jou bereid door leden van de Oosterkerkgemeente. Na het eten kijken we naar een video waarin op frisse en beeldende wijze uitleg wordt gegeven over het christelijk geloof. Ook ds. Hetty Boersma vertelt nog het een en ander. Er is daarnaast ruimte voor vragen en onderling gesprek. Elke cursusavond duurt van 18.00 tot 21.00 uur.
Er is daarnaast ÈÈN cursusdag. Die is op zaterdag 29 november van 10.00 tot 15.00 uur. De deelnamekosten bedragen €12,50 voor het cursusboek en een vrijwillige bijdrage voor de maaltijden.

Na de cursus kunnen – indien gewenst – vervolgbijeenkomsten worden gepland die voorbereiden op het afleggen van openbare belijdenis.

Graag voor 1 oktober bij mij opgeven. Voor meer informatie over de inhoud van de cursus en voor opgave: ds. Hetty Boersma (236178, boersma.h@home.nl)

Foto van de week

startzondag 14 september 2014, ontmoeting voor aanvang dienst

startzondag 14 september 2014, ontmoeting voor aanvang dienst

 

Project Jeugd voor Gambia

weblogo-paint Presentatie van ons werk in Gambia Op woensdagavond 1 oktober willen we om 19.30 uur in de trouwzaal in de Oosterkerk voor jong en oud een presentatie geven over onze werkzaamheden en ervaringen in Gambia. Voor de ouderen onder ons die liever overdag komen, bieden wij een middag aan (zie hier onder). Tijdens de presentaties zal er een pauze zijn voor een kopje koffie of thee. U komt toch ook? Hartelijke groet van de Jeugd voor Gambia

Ontmoetingsmiddagen 2014-2015 weer van start
Onze eerste ontmoetingsmiddag van dit nieuwe kerkelijk seizoen zal wat datum betreft deze ene keer niet op de donderdagmiddag plaatsvinden. U heeft al kunnen lezen dat de Jeugd voor Gambia graag hun belevenissen aldaar met u wilt delen. Mensen die op de geplande woensdagavond niet kunnen of ‘s avonds niet op pad gaan, kunnen naar de middag komen. Ellen Kats en Christine Bruinsma zullen door middel van film en foto’s u meenemen naar Gambia en over het project en hun ervaringen vertellen. U wordt van harte uitgenodigd op vrijdagmiddag 3 oktober om 14.30 uur in de Oosterkerk. Er wordt geen entree geheven. Wel betaalt u de koffie of thee zelf. Namens de ambtsgroep pastoraat Christine Bruinsma en Sonja Berkhout.

projectgambia.reislogger.nl uitgebreide verslagen van dag tot dag Video’s jeugd uit Gambia weer thuis: http://youtu.be/8Db_HnHP8B4
http://youtu.be/sd8k3mHnCVA
video van de presentatie op zondag 27 juli: http://youtu.be/Bsuljx1-CF4 Lees verder →

Adres en video Oosterkerk

******************************************************
U vindt de Oosterkerk: Leeuweriklaan 35, 7905 CA Hoogeveen.
Een video (sfeerimpressie) van de Oosterkerk: klik op de link http://youtu.be/YZMPwKM-uEI

******************************************************

Dagelijks bijbelleesrooster

Leesrooster NBG, tekst van vandaag
http://www.bijbelgenootschap.nl/gebruik-de-bijbel/bijbelleesrooster/