Met het oog op zondag 4 december 2016, dienst van Schrift en Tafel

Op de 2e adventszondag lezen we in Matteüs 3, 1-12 over Johannes de Doper, die mensen oproept om een nieuw begin te maken: ‘Kom tot inkeer, want het koninkrijk van de hemel is nabij’. In de Doper concentreert zich heel de messiaanse verwachting van alle profeten voor hem. Wat de komst van Gods koninkrijk inhoudt, wordt geschetst in de eerste lezing uit Jesaja 11, 1-10: een paradijselijke wereld waarin alle levende wezens in vrede met elkaar leven. ‘Niemand doet kwaad, niemand sticht onheil op heel mijn heilige berg’.
Wat een visioen, en wat een contrast met onze wereld van vandaag…
diaconie4Deze dienst is een viering van Schrift en tafel: we krijgen te horen en op de tong te proeven hoe God wil dat wij leven. Als mensen die steeds weer opnieuw kunnen beginnen met Hem en met elkaar.
Voorganger: Ds. Jan Ros
Organist: Auke Helder

Aanvang dienst: 09.30 uur

Na de dienst in de Oosterkerk is er in Valkenstede een avondmaalsviering voor bewoners van Valkenstede en het Jannes van der Sleedenhuis. Aanvang 11.15 uur.

Adventsvespers in de Oosterkerk

DSCN5359Advent staat in het teken van verwachten, jezelf openstellen voor de toekomst.  Met elkaar verwachten we dat niet de duisternis het laatste woord heeft, maar dat we samen mogen toeleven naar het Licht dat in deze wereld verschijnt.
Het thema van dit jaar is dan ook “Van donker naar licht”.
Wij staan hierbij stil o.a. aan de hand van lezingen uit het boek Jesaja.
Aan de vespers werken verschillende liturgen, lectoren en organisten mee en in de vierde vesper verleent de cantorij haar medewerking.
U bent van harte uitgenodigd deze avonden met ons mee te vieren.
Neemt u uw “Liedboek, zingen en bidden in huis en kerk” mee?
De vieringen beginnen om 19.00 uur.  

“Kerststal” , Kerstavond 2016

schermafbeelding-2016-11-23-om-23_fotor

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Eeuwigheidszondag 2016

dsc00544-kopieIn de spiegel zien we de glans van de herinneringen. De kapotte stukken geven het verdriet weer vanwege de gebrokenheid van ons bestaan en het moeten missen van hen die ons dierbaar waren. In de spiegel zien we het licht dat niet dooft. De verschillende bloemen geven de veelzijdigheid van mensen weer.

enkele foto’s:https://1drv.ms/f/s!Al-UBEPJjOQLidxVGnqM7FW5bgpUhA
klik voor de liturgie hier: https://1drv.ms/w/s!Al-UBEPJjOQLidxPQqukX7s-hjx9mw
overdenking klik hier:https://1drv.ms/w/s!Al-UBEPJjOQLidxRjgoQ-0WgpNtMgg

Foto van de week

collage_fotor“de top 2000 dienst” is na te luisteren op deze site.

In de rechterkolom onder het kopje “meeluisteren” klikt u op zondagochtend 27-11-2016.

Projecten oosterkerk

logo2

Z.W.O. kerststukjes en kerstboeketten actie:
Ook dit jaar gaan wij weer kersstukjes maken voor de 3 bekende projecten n.l. “de jeugd voor Gambia” , “Sri-Lanka” Diny en Wim Kramer gaan daar jaarlijks naartoe om de bevolking te helpen en” Roemenië”, Herma en Jan Kok ondersteunen daar verschillende gemeenschappen.
kerststukjesDe voorbeelden staan op zondag 11 december en zondag 18 december in de hal van de Oosterkerk, daar kunt u een bestelling opgeven, de dinsdag daarna op 20 december worden ze gemaakt, zodat u de bestelde kerststukjes en kerstboeketten die avond kan ophalen in de soos van de Oosterkerk tussen 19.00 en 20.30 uur. (voor wie dan verhinderd is of de bestelling niet op kan halen wordt het thuis bezorgd.)
Wij hopen dat er weer vele bestellingen komen.
De Z.W.O. werkgroep


Dagelijks bijbelleesrooster

Leesrooster NBG, tekst van vandaag
http://www.bijbelgenootschap.nl/gebruik-de-bijbel/bijbelleesrooster/

Een video naar een geliefd lied:

Klik op onderstaande link om de video te bekijken: Ga met God
https://youtu.be/FnwHEu5Q6kQ

Adres en video Oosterkerk

******************************************************
U vindt de Oosterkerk: Leeuweriklaan 35, 7905 CA Hoogeveen.
Een video (sfeerimpressie) van de Oosterkerk: klik op de link
******************************************************
Centraal telefoonnummer van de Ambtsgroep Pastoraat is: 06-18 43 19 67.

******************************************************